Україна в роки Другої світової війни. 1939-1940рр.

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 25 разів
12 запитань
Запитання 1

1. Друга світова війна почалася нападом 


варіанти відповідей


   А Радянського Союзу на Фінляндію     Б Німеччини на Радянський Союз   В Німеччини на Польщу   Г Франції на Німеччину 

Запитання 2

2. Ця подія стала наслідком підписання

варіанти відповідей

А. Договору про дружбу

Б.Атлантичної хартії

В. Договору про кордони

Г. Договору про ненапад з секретним протоколом

Запитання 3

3. Радянські війська увійшли на територію Західної України

варіанти відповідей

А. 1 серпня 1941р.

Б. 17 вересня 1939р.

В. 23 серпня 1940р.

Г. 1 серпня 1939 р.

Запитання 4

4. Війська Українського фронту на чолі з маршалом С. Тимошенком увійшли до Львова

варіанти відповідей

А. 17 вересня 1939 р.

Б. 22 вересня 1940 р.

В. 22 червня 1941р.

Г. 22 вересня 1939 р.

Запитання 5

5. Територія Польщі за наслідками пакту Ріббентропа -Молотова була поділена на сфери обопільних інтересів між СРСР та Німеччиною

варіанти відповідей

А. по лінії Керзона

Б. по лінії річок Вісла-Одер

В. по лінії річок Нарев-Вісла-Сян

Г. по лінії Карпат

Запитання 6

6. Вторгнення Червоної армії на територію західноукраїнських земель радянська пропаганда назвала

варіанти відповідей

А. початком Великої Вітчизняної війни

Б."визвольний похід " Червоної армії на допомогу населенню Західної України й Західної Білорусії

В. похід за приєднання українських земель до СРСР

Г. "Золотий жовтень"

Запитання 7

7. Військовий парад 29 жовтня 1939 р.у Львові командування Українського фронту організувало з метою

варіанти відповідей

А. З метою демонстрації рішень Договору про дружбу між СРСР та Німеччиною

Б. З метою підкріплення рішення Народних зборів Західної України про встановлення в краї радянської влади і проханням включити землі Західної України до складу УРСР

В. З метою закріплення лінії розмежування території Польщі

Г. з метою демонстрації переваги над Польщею

Запитання 8

8. До складу УРСР за рішенням Верховної Ради СРСР були включені території

варіанти відповідей

А. Північна Буковина

Б. Північна Буковина,Бессарабія

В. Хотинщина

Г. Північна Буковина,Хотинщина, Південна Бессарабія

Запитання 9

9 .У складі УРСР після подій вересня-жовтня 1939рр. з`явились нові області :

варіанти відповідей

А. Львівська , Тернопільська, Чернівецька

Б. Львівська , Тернопільська, Волинська, Станіславська, Рівненська,Дрогобицька

В. Чернівецька, Тернопільська, Волинська

Г. Тернопільська, Волинська, Станіславська, Чернівецька, Дрогобицька

Запитання 10

9. Чернівецьку область сформовано у складі УРСР

варіанти відповідей

А. 7 серпня 1940р. після об`єднання Північної Буковини та Хотинщини

Б 7 вересня 1939р. після об`єднання Північної Буковини та Хотинщини

В. 7 серпня ня 1940 після об`єднання Північної Буковини та Ізмаїльського повіту

Г. 7 серпня ня 1940 після об`єднання Аккерманського та Ізмаїльського повітів

Запитання 11

11. Радянізація новоприєднаних областей УРСР передбачала

варіанти відповідей

А. Зменшення заробітної плати, збільшення безробіття

Б. Збережено поміщицькі маєтки

В. Звільнення найбідніших сільських господарств від податків

Г. Скорочення українських шкіл

Д. Активізація діяльності всіх українських партій , товариств

Е. Репресії до оунівців

Запитання 12

12. Оберіть заходи , що характеризують діяльність радянської влади в Західній Україні ( 3 відповіді)

варіанти відповідей

А. В Катинському лісі під Смоленськом роззстріляно 22 тис. польських офіцерів та державних службовців

Б. депортація "небажаних елементів"

В. тотальні арешти

Г. підтримка греко-католицької церкви

Д. демократизація суспільного життя

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест