Українська СРР в умовах нової економічної політики (1). Тренінг ЗНО

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 11 разів
24 запитання
Запитання 1

.Що на початку 1920-х рр. стало приводом до пограбування державою церковних цінностей?

варіанти відповідей

 А. голод 1921 - 1923 років

 Б. запровадження нової економічної політики

В. політика українізації

 Г. чистки в партійних лавах

Запитання 2

2. У результаті входження Української СРР до складу Союзу РСР:

варіанти відповідей

А. республіканська еліта посіла ключові посади в органах управління союзної держави

 Б. скоротилися обсяги сільськогосподарського виробництва в республіці

   В. республіка втратила право на самостійну зовнішню політику

Г. відбулося значне зростання території республіки

Запитання 3

. У період нової економічної політики (непу) в УРСР:

варіанти відповідей

 А. було колективізовано більшість селянських господарств, створено мережу МТС

 Б. держава контролювала "командні висоти" економіки та мала монополію на зовнішню торгівлю

   В. масово знищувалися представники "старої" української інтелігенції

Г. вдалося подолати безробіття і неписьменність населення

Запитання 4

 Що було однією з причин переходу до непу?

варіанти відповідей

 А. невдоволення робітників масовим безробіттям

 

 Б.невдоволення селян збереженням продрозкладки

    В. невдоволення більшої частини населення існуванням "радянської буржуазії"


Г. невдоволення селян збереженням поміщицького господарства

Запитання 5

 У роки нової економічної політики у сфері трудових відносин :

варіанти відповідей

 А. застосовувався вільний найм робочої сили

 Б. застосовувалися примусові трудові мобілізації

 В. використовувалося прикріплення робітників до підприємств

Г. масовим було створення трудових армій і трудових таборів

Запитання 6

Чим пояснюється підтримка в 1920-ті роки Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) радянською владою

варіанти відповідей

А. повагою до релігійних вірувань українців

 Б. прагненням використати церкву в поширенні комуністичних ідей

   В. прагненням сприяти розвитку релігійного життя як основи народного життя

 Г. прагненням послабити Російську православну церкву, яка вороже ставилася до більшовицького режиму

Запитання 7

 Що з названого належить до проявів кризи непу?

варіанти відповідей

 А. повстання моряків у Кронштадті

Б. прагненням використати церкву в поширенні комуністичних ідей

 В. прагненням сприяти розвитку релігійного життя як основи народного життя

 Г. прагненням послабити Російську православну церкву, яка вороже ставилася до більшовицького режиму

Запитання 8

У якому році перший з'їзд Рад СРСР затвердив Декларацію про утворення Союзу РСР та Союзний договір між РРФСР, УРСР, БРСР та ЗРФСР?

варіанти відповідей

А. у 1920 р.

Б. у 1922 р.

В. у 1924 р.

Г. у 1925 р.

Запитання 9

У результаті здійснення в Україні в 1920-ті - на початку 1930-х рр. політики коренізації було:

варіанти відповідей

А. реорганізовано національні адміністративні райони на території республіки в звичайні райони

Б. замінено російську мову в діловодстві, освіті, засобах масової інформації державною українською мовою

В. збільшено питому вагу українців серед керівних кадрів республіканського партійно-державного апарату

Г. розширено повноваження республіки у сфері зовнішньої політики для здійснення культурної роботи за кордоном

Запитання 10

Фундатором національного кінематографа, автором романів "Звенигора", "Арсенал", "Земля", першого звукового фільму "Іван" був:

варіанти відповідей

А. О. Довженко

Б. М. Бойчук

В. Лесь Курбас

Г. Г. Юра

Запитання 11

Упровадження на початку 1920-х рр. політики коренізації партійно-радянським керівництвом СРСР мало на меті:

варіанти відповідей

А. стимулювати розвиток української культури

Б сприяти утвердженню радянської влади в національниї республіках

В. налагодити культурне співробітництво з розвиненими країнами Заходу

Г. подолати масову неписьменність дорослого населення

Запитання 12

У 1925 р. в УСРР налічувалось 79,1 % шкіл з українською мовою навчання. У 1930 р. ця цифра зросла до 85%. Що обумовило таке зростання?

варіанти відповідей

А. утворення Всеукраїнської академії наук

Б. здійснення владою політики українізації

В. входження УСРР до складу СРСР

Г. відновлення діяльності університетів

Запитання 13

Однією з причин запровадження непу на Україні було:

варіанти відповідей

А. прагнення більшовиків подолати політичну та економічну кризу

Б. бажання здобути міжнародне визнання і стати членом Ліги Націй

В. бажання підвищити соціальні стандарти, визначені політикою "воєнного комунізму"

Г. прагнення позбутися комуністичної ідеології, яка дискредитувала себе в роки громадянської війни

Запитання 14

Яких сфер життя суспільства політика коренізації торкалася найбільше?

варіанти відповідей

А економічної та політичної

Б. соціальної та економічної

В. культурної та політичної

Г. соціальної та культурної

Запитання 15

Ідеологом націонал-комунізму на початку 1920-х рр. був:

варіанти відповідей

А. Л. Каганович

Б. М. Скрипник

В. Г. Петровський

Г. О. Стаханов

Запитання 16

Який прошарок селянства був найчисленнішим у роки нової економічної політики (1921 - 1928 рр.)?

варіанти відповідей

А. середняки

Б. батраки

В. куркулі

Г. колгоспники

Запитання 17

Яка галузь господарсва УСРР у 1920-і рр. найшвидше відновила свій потенціал після тривалого періоду бойових дій?

варіанти відповідей

А. сільське господарство

Б. важка промисловість

В. видобувна промисловість

Г. легка промисловість

Запитання 18

Що стало причиною зростання обсягів промислового виробництва в Україні в період непу?

варіанти відповідей

А. скасування заборон на приватне підприємництво, впровадження оренди, економічних методів господарювання

Б. залучення значних іноземних інвестицій, розширення сфери товарно-грошових відносин, централізація управління

.В. зниження цін як на промислові товари для селянства, так і на сільськогосподарську продукцію для робітників

Г. проведення націоналізації підприємств промисловості, транспорту, уведення загальної трудової повинності

Запитання 19

Якою була мета більшовиків під час здійснення "культурної революції?

варіанти відповідей

А. здійснити українізацію

Б. започаткувати культурний діалог із Заходом

В. запровадити загальну середню освіту

Г. нав'язати комуністичну ідеологію в суспільстві

Запитання 20

Що змусило лідера більшовиків В.Леніна зробити таку заяву: "Не вдалася лобова атака, перейдемо в обхід, будемо діяти облогою і сапою"?

варіанти відповідей

 А. розгром селянського повстанського руху


Б. провал політики "воєнного комунізму"

 В. започаткування політики українізації

Г. завершення громадянської війни

Запитання 21

Ідея створення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) була реалізована за часів існування:

варіанти відповідей

А. Української Народної Республіки (періоду УЦР)

Б. Української Держави гетьмана П. Скоропадського

В. Української Народної Республіки періоду Директорії

Г. Української Соціалістичної Радянської Республіки

Запитання 22

На картосхемі УСРР штрихуванням позначено території, що були:

варіанти відповідей

А. окуповані війсками А. Денікіна під час наступу 1919 р.

Б. окуповані польськими військами під час наступу навесні 1920 р.

В. охоплені селянським повстанським рухом у 1920 - 1921 рр.

Г. охоплені масовим голодом 1921 - 1923 рр.

Запитання 23

Визначте за джерелом, проти якої політики виступали селяни. "Ми не ховали хліб, ми, як наказали за декретом, собі залишили 9 пудів на рік на людину. Прислали декрет залишити 7 пудів, два пуди віддати. Віддали. Прийшли більшовики з загонами. Розорили вкінець. Піднялися ми... Горять села, зрівняли будинки з землею. Ми все віддавали, хотіли по-доброму. Знали, місто голодне, себе не жаліли".

варіанти відповідей

А. непу

Б. суцільної колективізації

В. воєнного комунізму

Г. індустріалізації

Запитання 24

В якому році В.Ленін звернувся з таким листом до українських селян? "Правобережна Україна в цьому році зібрала чудовий урожай. Робітники і селяни голодного Поволжя, які переживають тепер лихо, небагато чим слабше, ніж жахливе літо 1891р., чекають допомоги від українських землеробів. Допомога потрібна швидка. Допомога потрібна велика. Хай не залишиться жодного землероба, який не поділився б своїм надлишком із поволзькими голодуючими селянами, яким нічим засіяти полів".

варіанти відповідей

А. 1920 р.

Б. 1921 р.

В. 1923 р.

Г. 1924 р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест