Україна. Європа. Світ.

Додано: 20 травня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Копія з тесту: Україна. Європа. Світ.
Тест виконано: 1781 раз
30 запитань
Запитання 1

Яке поняття означає дедалі глибшу взаємозалежність людей і країн у всьому світі? 

варіанти відповідей

міграція 

 інтеграція 

індустріалізація

 глобалізація 

Запитання 2

Який розділ права опікується правами людини? 


варіанти відповідей

міжнародне право 

цивільне право

гуманітарне право

інформаційне право 

Запитання 3

Виберіть правильне твердження

варіанти відповідей

окрема особа за жодних умов не може бути суб’єктом міжнародних відносин 

гуманітарне право не передбачає можливості обміну військовополоненими 


Україна є членом Північно-Атлантичного альянсу з 1991 р. 

глобалізація має як позитивні, так і негативні наслідки для світу  

Запитання 4

Співробітництво з якою міжнародною організацією дає законні підстави для участі України в миротворчих місіях? 

варіанти відповідей

 РЄ 

 ЄС 

ООН 

СОТ

Запитання 5

Характерною рисою сучасних міжнародних відносин є


варіанти відповідей

обмеження масштабних міграцій населення 

активне використання воєнних дій для вирішення конфліктів 

прагнення гарантувати всім країнам однаковий рівень безпеки

політичний поділ країн світу на два великі ворожі «табори» 

Запитання 6

Виберіть із переліку три міжнародні організації, до яких входить Україна

варіанти відповідей

ЄС

Рада Європи

Митний союз 

НАТО 

ООН  

ОПЕК 

 СОТ 

Запитання 7

Що гуманізм визначає як найвищу цінність? 

 

варіанти відповідей

людину та державу 

людину і громаду 

людство загалом 

 людину та її гідність

Запитання 8

Виберіть правильне твердження


 

варіанти відповідей

розвиток критичного мислення допомагає боротися з упередженнями

 завданням сучасної міжнародної політики є забезпечення інтересів «Великих держав» 

дія Загальної декларації прав людини поширюється на осіб, що досягли 18-річного віку

самореалізація людини можлива й поза межами суспільства 


Запитання 9

Система юридичних приписів і норм, що регулює стосунки між державами та іншими суб’єктами міжнародних відносин у політичній, економічній, культурній та інших галузях.


варіанти відповідей

Конституція

право

міжнародне право

закон

Запитання 10

Це система юридичних норм і приписів, що регламентують дії під час збройних конфліктів, забороняють або обмежують використання певних методів і засобів ведення бойових дій, забезпечують дотримання прав людини в цей час і встановлюють відповідальність за їх порушення.варіанти відповідей

міжнародне право

міжнародне гуманітарне право

міжнародна безпека

міжнародні відносини

Запитання 11

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури — намагається вкоренити в людській свідомості ідеї захисту миру на осеві освіти, культури й комунікацій, опікується відбудовою шкіл у країнах, розорених війною, та захистом пам’яток культури. Позначте назву організації
варіанти відповідей

ООН

ЮНЕСКО 

МАГАТЕ

МВФ

Запитання 12

Найбільш успішний інтеграційний проект у світі, це:

варіанти відповідей

ЕС

СНД

АНЗЮС

АЗС

Запитання 13

Добровільне об'єднання окремих частин в єдине ціле

варіанти відповідей

Корпорація

Інтеграція

Інкорпорація

Глобалізація

Запитання 14

До глобальних проблем людства належать

варіанти відповідей

Міжнародних відносин

Збільшення цін

Взаємодії суспільства і природи

Взаємовідносин особи і суспільства

Нестача роботи на ринку праці

Запитання 15

Скільки етапів європейської економічної інтеграції

варіанти відповідей

3

4

2

6

Запитання 16

Виїзд працездатного населення з країни перебування для довгострокового або постійного проживання в іншу країну-це

варіанти відповідей

Еміграція

Імміграція

Нелегальна міграція

Заробітки

Запитання 17

Оберіть варіант, де усі відповіді є мотивами міграції

варіанти відповідей

Політичні, військові, економічні, соціальні, екологічні катастрофи

Політичні, військові, економічні, волонтерські, екологічні катастрофи

Політичні, срортивні, економічні, соціальні, екологічні катастрофи

Політичні, військові, родині, соціальні, екологічні катастрофи

Запитання 18

Що або хто виступає головними учасниками міжнародних відносин?

варіанти відповідей

А народи

Б суспільства

В дипломати

Г держави

Запитання 19

Засобом здійснення міжнародних відносин є


варіанти відповідей

А дипломатія

Б переговори

В торгівля

Г війна

Запитання 20

В якому році Україна стала членом ООН?

варіанти відповідей

1946 рік

1949 рік

1945 рік

1955 рік

Запитання 21

З якою метою була створена Світова організація торгівлі?

варіанти відповідей

Вказувати країнам, як і чим торгувати

Організовувати світову торгівлю

Регулювати торговельний баланс між учасниками

Регулювати торговельно-політичні відносини між учасниками

Запитання 22

Як називається організація при ООН, яка опікується пам'ятками світової культурної спадщини?

варіанти відповідей

ЮНІСЕФ

ЮНЕСКО

ВООЗ

МАГАТЕ

Запитання 23

Коли було укладено угоду про Асоціацію з ЄС?

варіанти відповідей

2014

2015

2017

2018

Запитання 24

У якому році у громадян України з′явилася можливість без віз мандрувати до більшості країн ЄС?

варіанти відповідей

2014

2016

2017

2018

Запитання 25

Скільки країн об’єднує ЄС станом на січень 2020 р. ?

варіанти відповідей

25

27

29

30

Запитання 26

 Юрисдикційний орган, що розглядає заяви (скарги) фізичних осіб і груп людей стосовно порушення державами Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, називається:

варіанти відповідей

Гаазький трибунал

 Міжнародний арбітраж

Парламентська асамблея Ради Європи

 Європейський суд з прав людини

Запитання 27

Уповноважений напис (відмітка/позначка) в паспорті, оформлений уповноваженими державними органами, що є дозволом на в'їзд особи на територію держави на зазначений у ній строк або на транзитний проїзд через територію держави протягом відповідного строку, - це:

варіанти відповідей

 віза

печатка

гриф

резолюція

Запитання 28

Оберіть плакат, який підтримує глобалізаційні процеси

варіанти відповідей
Запитання 29

 Маастрихтський договір був укладений з метою створення:

варіанти відповідей

Організації Північноатлантичного договору;

Європейської економічної спільноти;

Європейського Союзу; 

Організації Об′єднаних Націй.

Запитання 30

У якому місті розміщено Європейський суд з прав людини?

варіанти відповідей

Варшава

 Брюссель

Страсбург

Нью-Йорк.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест