25 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити вивчення математики цікавим і веселим

Українська революція (ЗНО)

Додано: 31 травня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 152 рази
69 запитань
Запитання 1

І Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові був скликаний із метою:


варіанти відповідей

створення Донецько-Криворізької Радянської Республіки

схвалення першої радянської конституції

проголошення радянської влади в Україні

визнання умов Брест-Литовського мирного договору

Запитання 2

Що надавало Українській Центральній Раді (УЦР) законних підстав виступати в ролі загальноукраїнського представницького органу?


варіанти відповідей

наявність численних регулярних збройних сил, що підпорядковувалися Генеральному Секретаріату

законодавче закріплення домовленостей із Тимчасовим урядом Росії

представництво в Раді національних меншин і всіх соціальних прошарків населення українських земель

визнання країнами Антанти УЦР як єдиного представника українського народу

Запитання 3

Еволюція поглядів керівників Української Центральної Ради відбувалась у напрямку від:


варіанти відповідей

самоврядної колонії до автономії у складі федеративної Росії

провінції Австро-Угорщини до автономії у складі демократичної Росії

автономії у складі федеративної Росії до незалежної демократичної республіки

«коронного краю» до протекторату держав Четверного союзу

Запитання 4

Хто був першим командуючим українізованого корпусу російської армії?

варіанти відповідей

С. Петлюра

М. Грушевський

П. Скоропадський

Є. Коновалець

Запитання 5

Як називався орган, що мав визначити статус України у складі Росії, вибори до якого обіцяв провести Тимчасовий уряд Росії?


варіанти відповідей

з’їзд Рад

Установчі збори

Державна нарада

Державна Дума

Запитання 6

Коли було створено Українську Центральну Раду?


варіанти відповідей

лютому 1917 р.

березні 1917 р.

квітні 1917 р.

травні 1917 р.

Запитання 7

Проголошення Українською Центральною Радою Першого Універсалу було спричинено:


варіанти відповідей

збройним виступом самостійників у Києві

відправленням українізованих військових частин на фронт

відмовою Тимчасового уряду визнати право України на автономію

формуванням Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів

Запитання 8

Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада:


варіанти відповідей

відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів

включила до складу Генерального Секретаріату представників Тимчасового уряду

призупинила конфіскацію та передачу поміщицьких земель селянам

припинила українізацію військових частин російської армії

Запитання 9

Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Четвертого Універсалу Української Центральної Ради?


варіанти відповідей

«Вся влада Радам!»

«Україна для українців!»

«Хай живе самостійна Україна!»

«Автономія України у складі демократичної Росії!»

Запитання 10

Як називався виконавчий орган, створений Українською Центральною Радою (УЦР) у 1917 р.?


варіанти відповідей

Національний конгрес

Трудовий конгрес

Генеральний Секретаріат

Директорія

Запитання 11

Хто був першим головою Генерального Секретаріату Української Центральної Ради?


варіанти відповідей

М. Грушевський

В. Винниченко

М. Міхновський

С. Петлюра

Запитання 12

Яка подія стала свідченням патріотизму і самовідданості української молоді в боротьбі з агресією радянської Росії проти УНР?


варіанти відповідей

бій на горі Маківка

бій під Крутами

бій під Мотовилівкою

бій на горі Лисоня

Запитання 13

Яким був привід до початку Української революції в 1917 р.?


варіанти відповідей

піднесення українського національно-визвольного руху в роки Першої світової війни

проголошення імператором Францом Йосифом І автономії Галичини без розподілу краю на східну і західну частини

початок революції в Росії та повалення монархії

початок Листопадової революції в Німеччині та повалення монархії

Запитання 14

Яка подія прискорила прийняття УЦР Четвертого Універсалу?


варіанти відповідей

наступ більшовицьких військ на Київ і прагнення підписати мирний договір із країнами Четверного союзу

більшовицький переворот у Петрограді та повалення Тимчасового уряду Росії

висадка військ Антанти на Півдні України і наступ Білої армії на Сході України

завершення Першої світової війни і проголошення Західноукраїнської Народної Республіки

Запитання 15

Територія якого державного утворення позначена на картосхемі?


варіанти відповідей

Української Народної Республіки (листопад 1917 р.)

Української держави П. Скоропадського (квітень 1918 р.)

Української Народної Республіки (січень 1919 р.)

Української Соціалістичної Радянської Республіки (березень 1921 р.)

Запитання 16

Яка подія, описана В. Винниченком, викликала таку реакцію в суспільстві: «Уся свідома й напівсвідома Україна за тих днів стала на коліна й молитовно, в захваті визволення, у запалі смілості, у високій піднесеній готовності до боротьби, до творчості заспівала “Ще не вмерла Україна, і слава, і воля”»?

варіанти відповідей

повалення царизму

проголошення Першого Універсалу

проголошення Другого Універсалу

створення Української Центральної Ради

Запитання 17

Про якого історичного діяча йдеться в уривку з джерела?

«Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд — Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги — Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення».

варіанти відповідей

М. Грушевський

В. Винниченко

Д. Дорошенко

С. Петлюра

Запитання 18

Із якою метою було схвалено цитований документ?

«На час вирішення справи про місцеве врядування Установчими зборами по справах місцевого врядування Україною, вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний секретаріат, котрого призначає Тимчасовий уряд...»

варіанти відповідей

нівелювати положення Другого Універсалу УЦР

створити органи законодавчої влади в Україні

започаткувати орган влади, альтернативний УЦР

ліквідувати органи влади, створені УЦР

Запитання 19

У декларації про створення якої радянської республіки зазначалося таке: «Ми ніколи не розглядали українську радянську республіку як національну республіку, а виключно як радянську республіку на території України»?

варіанти відповідей

радянської Української Народної Республіки

Української Соціалістичної Радянської Республіки

Української Радянської Соціалістичної Республіки

Галицької Соціалістичної Радянської Республіки

Запитання 20

Про яку інституцію В. Винниченко писав: «...[його скликання] стало першим кроком відродження нацїі на шляху державності. Будучи одночасно сильним організуючим і агітаційним засобом, він став першим підготовчим етапом у творенні як ідеї Української держави, так і в частковому втіленні її в життя»?

варіанти відповідей

З’їзд народів Росії

Трудовий конгрес України

Всеукраїнський з’їзд хліборобів

Український національний конгрес

Запитання 21

Що стало безпосереднім наслідком оприлюднення цитованого документа?

«...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана ... ми [УЦР] рішуче ставимося проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійських Установчих Зборів».

варіанти відповідей

збройний виступ самостійників

призначення Генерального Секретаріату

формування Вільного козацтва

скликання З’їзду народів Росії

Запитання 22

До кого з відкритим листом у січні 1918 р. звертався С. Єфремов із такими словами: «Десять днів конає українська воля... І ви, син великого батька, що любив — і це я знаю — наше місто (Київ), — ви його не захистили... Та ви не тільки покриваєте злочинства — ви робите нові...»?

варіанти відповідей

М. Скрипника

Ю. Коцюбинського

М. Грушевського

В. Винниченка

Запитання 23

У який період Української революції було схвалено цитовані документи?

1) «Хай буде Україна вільною. ...Так сказали виборні люди з усієї Землі Української. Сказавши так, вони вибрали з-поміж себе нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам... творити новий лад вільної автономної України».

2) «...На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає Тимчасовий уряд...»

варіанти відповідей

березень—серпень 1917 р.

серпень—листопад 1917 р.

листопад—грудень 1917 р.

грудень 1917 — січень 1918 р.

Запитання 24

На ілюстрації зображений:


варіанти відповідей

голова Української Центральної Ради М. Грушевський

президент Західноукраїнської Народної Республіки Є. Петрушевич

лідер Української партії соціалістів-федералістів С. Єфремов

член президії Союзу визволення України В. Дорошенко

Запитання 25

Основна мета діяльності Української Центральної Ради на початковому етапі:

варіанти відповідей

автономія України у складі демократичної федеративної Росії.

встановлення миру і розв’язання аграрного питання.

негайне проголошення самостійності України.

розбудова демократичної Російської Федерації й установлення 8-годинного робочого дня.

Запитання 26

Статус Генерального Секретаріату, який закріплювався за ним «Тимчасовою інструкцією»:


варіанти відповідей

орган Тимчасового уряду.

орган Української Народної Республіки.

орган Центральної Ради.

орган Центральної Ради і Тимчасового уряду.

Запитання 27

Партія, представників якої було найбільше в першому уряді УЦР:


варіанти відповідей

Українська народна партія.

Українська партія соціалістів-революціонерів.

Українська партія соціалістів-федералістів.

Українська соціал-демократична робітнича партія.

Запитання 28

Документ, який розробила УЦР 15 (28) липня 1917 р.:


варіанти відповідей

інструкція з управління територією України.

конституція Української Народної Республіки.

меморандум до Тимчасового уряду про становище в Україні.

статут вищого управління Україною (статут Генерального Секретаріату).

Запитання 29

Губернії, на які поширювалася влада Генерального Секретаріату відповідно до «Тимчасової інструкції»:


варіанти відповідей

Волинська, Катеринославська, Київська, Подільська, Полтавська, Харківська, Херсонська.

Волинська, Катеринославська, Київська, Подільська, Таврійська, Харківська, Чернігівська.

Волинська, Київська, Подільська, Полтавська, Харківська, Чернігівська.

Волинська, Київська, Подільська, Полтавська, Чернігівська (без північних повітів).

Запитання 30

Назви організацій, що створили Центральну Раду:


варіанти відповідей

ГУР і СВУ.

СВУ і Союз земств.

ТУП і самостійники (УНП).

УПСР і УПСФ.

Запитання 31

Прочитайте уривок з історичного документа й укажіть його назву.

«Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від усієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдським, рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні Українські Збори (Сойм). Всі закони, що повинні дати той лад тут, у нас на Вкраїні, мають право видавати тільки наші Українські Збори».

варіанти відповідей

Декларація ГУР

Другий універсал УЦР

Перший універсал УЦР

«Тимчасова інструкція»

Запитання 32

Позиція більшовиків стосовно українського питання:

варіанти відповідей

автономна Україна у складі перебудованої на федеративних засадах Росії.

згода на самовизначення Польщі та Фінляндії, відмова в цьому Україні, її національно-культурна автономія в оновленій демократичній Росії.

повне здобуття Україною державної незалежності.

проголошення гасла «права націй на самовизначення», але реальна боротьба за політичну залежність України від радянської Росії.

Запитання 33

Подія, яка збіглася в часі з роботою в Києві другого військового з’їзду:


варіанти відповідей

збройний виступ самостійників.

приїзд до Києва делегації Тимчасового уряду.

робота Українського національного конгресу.

ухвалення Центральною Радою І Універсалу.

Запитання 34

Укажіть правильне твердження.


варіанти відповідей

збройний виступ самостійників очолював Володимир Винниченко

у землевласників, які мали менше 40 десятин, землі не мали відбирати за рішенням УЦР

Третій універсал проголосив незалежність УНР

ультиматум російського Раднаркому був прийнятий і виконаний УЦР


Запитання 35

Який документ В. Винниченко назвав «...не чим іншим, як цинічним і провокаційним порушенням угоди 16 липня й одвертим бажанням видерти з рук українства всі його революційні здобутки...»?

варіанти відповідей

«Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради»

постанову З’їзду народів Росії «Про федеративний устрій Російської держави»

резолюцію Харківського з’їзду рад «Про організацію влади на Україні»

«Тимчасову інструкцію Генеральному Секретаріату Тимчасового уряду на Україні»


Запитання 36

Рішення, ухвалені на Всеукраїнському Національному конгресі:


варіанти відповідей

визнання чинної УЦР, мета — автономія.

визнання чинної УЦР, мета — культура.

обрання нової УЦР, мета — автономія.

обрання нової УЦР, мета — самостійність.

Запитання 37

Організація, яка виступила ініціатором створення української національної армії:


варіанти відповідей

Тимчасовий уряд Росії.

Товариство українських поступовців.

Українська Центральна Рада.

Український військовий клуб імені гетьмана Павла Полуботка.

Запитання 38

Прочитайте уривок з документа й укажіть його назву.

«Вважаючи, що утворення краєвого органу Временного Правительства на Україні забезпечує бажане наближення управління краєм до потреби місцевої людності в можливих до Учредительного Зібрання межах, і визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана з загальними здобутками революції, ми рішуче ставимося проти замірів самовільного здійснення автономії до Всеросійського Учредительного Собранія».

варіанти відповідей

відозва УЦР «До українського народу» від 9 березня 1917 р.

Перший універсал УЦР

Другий універсал УЦР

«Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні»

Запитання 39

Позиція УЦР щодо приходу до влади більшовиків у жовтні 1917 р. в Петрограді:

варіанти відповідей

рішуче засудження дій більшовиків як загрози своєму впливу в Україні.

спочатку зайняла ворожу позицію, але, вважаючи, що більшовики сприятимуть втіленню ідеї автономії України, змінила ставлення на доброзичливе.

спочатку зайняла доброзичливу позицію, але змінила на ворожу, зрозумівши, що більшовики домагатимуться всієї повноти влади в Україні.

цілковита підтримка збройного перевороту в Петрограді, який повалив ворожий Україні Тимчасовий уряд.

Запитання 40

Основний зміст III Універсалу УЦР:


варіанти відповідей

проголошення демократичних прав і свобод, негайна передача землі селянам, фабрик і заводів — робітникам.

проголошення демократичних прав і свобод, недоторканність приватної власності на землю, фабрики, заводи.

проголошення демократичних прав і свобод, скасування приватної власності на поміщицькі землі, встановлення державного контролю над продукцією.

проголошення широких демократичних прав і свобод, державна власність на знаряддя і засоби виробництва.

Запитання 41

Національні меншини, яким, згідно з Третім універсалом УЦР, мали надати національно-персональну автономію:


варіанти відповідей

білоруси, євреї, поляки.

білоруси, євреї, росіяни.

євреї, поляки, росіяни.

поляки, росіяни, білоруси.

Запитання 42

Суть відповіді УЦР на ультиматум Раднаркому:


варіанти відповідей

відмовилася виконати вимоги.

виконала вимоги.

не дала відповіді.

оголосила війну радянській Росії.

Запитання 43

Найближчі наслідки приходу до влади в Петрограді більшовиків:

варіанти відповідей

повалення влади Тимчасового уряду в Києві, утвердження влади УЦР, початок боротьби з більшовиками.

проголошення незалежності УНР, зміцнення і розширення влади Генерального Секретаріату.

проголошення незалежності УНР, початок війни з військами більшовицького Раднаркому.

проголошення «Тимчасової інструкції», зміцнення влади Тимчасового уряду в Києві.

Запитання 44

Орган, вибори до якого Третій універсал УЦР призначив на 27 грудня 1917 р.:


варіанти відповідей

Верховна Рада.

Національні Збори.

Трудовий Конгрес.

Установчі Збори.

Запитання 45

Укажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

корніловський заколот відбувся у липні 1917 р.

незалежність УНР була проголошена Третім універсалом УНР

незмінним командиром Січових стрільців був Андрій Мельник

під час виборів до Установчих зборів на території України більшовики набрали 10 % голосів

Запитання 46

Обставина, яка підштовхнула УЦР до проголошення Четвертого універсалу:варіанти відповідей

війна радянської Росії проти УНР.

вступ німецько-австрійських військ на територію Лівобережної України.

корніловський заколот і його розгром.

повалення Тимчасового уряду та прихід до влади більшовиків.

Запитання 47

Сутність розв’язання аграрного питання згідно з Третім універсалом УЦР:


варіанти відповідей

зміцнення поміщицького землеволодіння.

передача землі селянам без викупу.

передача землі селянам за викуп.

створення колгоспів.

Запитання 48

Укажіть правильне твердження.


варіанти відповідей

більшовицька армія в Україні згідно з декретом Народного Секретаріату називалася Народне козацтво

перший український уряд, створений у 1917 р., називався Національний Секретаріат

найбільша кількість рад в Україні була на Волині

наприкінці 1917 р. відбувся національний з’їзд кримських татар — курултай

Запитання 49

Прочитайте слова з телеграми й укажіть ім’я (псевдонім) їх автора.

«Хліба, хліба, хліба. Інакше Пітер може ґиґнути».


варіанти відповідей

Григорій Зинов’єв

Александр Керенський

Владимир Ленін

Йосиф Сталін

Запитання 50

Назва останньої ухвали УЦР:


варіанти відповідей

закон про грошову одиницю — гривню.

закон про державний герб — тризуб.

закон про державність української мови.

Конституція Української Народної Республіки.

Запитання 51

Орган, який більшовики оголошували найвищою державною владою в період між з’їздами рад:


варіанти відповідей

Верховна Рада.

Законодавчий Комітет.

Президія Ради.

Центральний Виконавчий Комітет

Запитання 52

Позиція УЦР щодо створення української армії:


варіанти відповідей

УЦР виступала ініціатором створення українських військових частин.

УЦР принципово заперечувала необхідність української армії й виступала проти тих, хто був ініціатором цього процесу.

УЦР спочатку заперечувала створення українського війська, але коли воно виникло, взяла його під свій контроль, створивши Генеральний український військовий комітет.

УЦР чинила опір творенню української армії, оскільки боялася, що це зашкодить в отриманні Україною автономії, тому не підтримувала ніяких зв’язків з частинами, які створювалися.

Запитання 53

Причина збройного виступу самостійників:


варіанти відповідей

більшовицька збройна демонстрація з метою захоплення влади.

заколот генерала Лавра Корнілова з метою встановлення диктатури.

початок нового наступу російської армії на фронті, що призвів до масових жертв.

ухвалення Центральною Радою II Універсалу, який не проголошував самостійність.

Запитання 54

Статус України, проголошений у III Універсалі УЦР:


варіанти відповідей

автономна державна одиниця у складі демократичної Російської республіки.

автономна державна одиниця у складі оновленої федерації, що виникла на уламках Російської імперії.

автономна державна одиниця у складі Російської більшовицької республіки.

незалежна Українська Народна Республіка.

Запитання 55

Укажіть правильне твердження.


варіанти відповідей

жертвами більшовицького терору в Києві на початку 1918 р. стали за приблизними підрахунками істориків від двох до п’яти тисяч осіб

збройний виступ самостійників привів до влади в Україні Центральну Раду

російські більшовицькі війська увійшли в Київ 2 березня 1918 р., вибивши звідти українські та німецькі війська

Четвертим універсалом УЦР було проголошено Українську Народну Республіку

Запитання 56

Напрям, представниками якого були політики, що підписали ультиматум Раднаркому УЦР:


варіанти відповідей

анархізм.

анархо-комунізм.

більшовизм.

консерватизм.

Запитання 57

Прочитайте уривок з доповіді Володимира Затонського про становище в Києві й укажіть період, про який ідеться в тексті.

«Там був зі Скрипником (після того, як Муравйов здобув місто). Ми увійшли в місто — трупи і кров... Там розстрілювали ВСІХ, хто мав якийсь стосунок (прихильний) до Центральної Ради — просто на вулицях. От і я мало не потрапив...»

варіанти відповідей

початок 1917 р.

середина 1917 р.

кінець 1917 р.

початок 1918 р.

Запитання 58

Прочитайте уривок зі спогадів Георгія Лапчинського, де йдеться про розмову з Василем Шахраєм, і вкажіть назву уряду, про який ідеться в тексті.

«Що це за уряд український, що його члени зовсім не знають і не хочуть знати української мови? Що не тільки не користуються жодним впливом серед українського суспільства, але воно навіть і не чуло раніше їхніх прізвищ?»

варіанти відповідей

Генеральний Секретаріат

Державний Секретаріат

Народний Секретаріат

Рада Народних Міністрів

Запитання 59

Прочитайте уривок з документа й укажіть його назву.

«Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу».

варіанти відповідей

Перший універсал УЦР

Другий універсал УЦР

Третій універсал УЦР

Четвертий універсал УЦР

Запитання 60

У якому документі УЦР проголосила широку програму соціально-економічних перетворень?


варіанти відповідей

І Універсал УЦР

Статут Генерального секретаріату

III Універсал УЦР

Тимчасова інструкція для Генерального секретаріату

Запитання 61

Укажіть, чим завершилася боротьба за владу в Києві в листопаді 1917 р.


варіанти відповідей

Перемогою Тимчасового уряду

перемогою більшовиків

перемогою УЦР

перемогою «білого руху»

Запитання 62

Установіть відповідність між поняттям та його значенням.

Поняття

1 автономія

2 самостійники

3 Генеральний секретаріат

4 Народний секретаріат

Значення

А представники українського національного руху, які обстоювали ідею політичної незалежності України

Б найвищий виконавчий і розпорядчий орган Західноукраїнської Народної Республіки

В український радянський уряд, виконавчий орган ЦВК рад України, створений у Харкові російськими більшовиками

Г виконавчий орган, уряд, сформований Українською Центральною Радою

Д право самоврядування, самостійного здійснення державної влади чи управління, надане окремій частині держави

варіанти відповідей

ГВДА

ВАГБ

ГВБА

ДАГВ

Запитання 63

Установіть відповідність між прізвищем історичного діяча та його характеристикою.

Прізвище діяча

1 М. Грушевський

2 С. Єфремов

3 М. Міхновський

4 В. Винниченко

Характеристика

А голова Генерального секретаріату

Б голова Народного секретаріату

В заступник голови УЦР, секретар міжнаціональних справ у складі Генерального секретаріату

Г голова Української Центральної Ради

Д організатор виступу самостійників, невдоволених умовами II Універсалу УЦР

варіанти відповідей

ГАВБ

ГВДА

БАГВ

ВБАД

Запитання 64

Установіть відповідність між документами Української Центральної Ради та уривками з них.

1 Перший Універсал

2 Другий Універсал

3 Третій Універсал

4 Четвертий Універсал

А «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської... ми твердо станемо на нашій землі...»

Б «...не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані... Всенародні Українські Збори (Сойм)»

В «...ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...»

Г «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах на це право... як це робить Рада Народних Комісарів щодо Народної Української Республіки...»

Д «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною... суверенною державою українського народу...»

варіанти відповідей

БВАД

БГВА

ВАБГ

ВГБА

Запитання 65

Установіть відповідність між поняттями і їхніми визначеннями.

1 Ультиматум

2 Терор

3 Універсал

4 Декрет

А Рішення революційного виконавчого органу влади, яке має силу закону

Б Форма звернення до народу, декларативний документ вищих органів влади

В Форма звернення з категоричними вимогами

Г Залякування, фізичне знищення політичних противників або ні в чому не винних громадян

Д Безоплатне вилучення майна, цінностей

варіанти відповідей

ВАГБ

ГБАВ

ВГБА

ДАВБ

Запитання 66

Установіть послідовність подій.

А Створення Генерального Секретаріату УЦР

Б Проголошення Української Народної Республіки

В Проведення Всеукраїнського Національного конгресу

Г Перший Всеукраїнський з’їзд Рад у Києві та Харкові

варіанти відповідей

БГВА

ВАБГ

ВГБА

БВАГ

Запитання 67

Установіть хронологічну послідовність подій.

А Проголошення автономії України

Б утворення Народного секретаріату

В утворення Української Центральної Ради

Г створення Української Народної Республіки

варіанти відповідей

ВАГБ

ГВБА

БГАВ

ВГАБ

Запитання 68

Які були результати першої війни Радянської Росії проти УНР?

1 Відмова від автономії України до скликання Всеросійських Установчих зборів

2 перемога армії УНР над більшовицькими військами Радянської Росії

3 втрата УЦР контролю над територією Лівобережжя й Півдня України

4 видання УЦР IV Універсалу, який проголосив незалежність УНР

5 прихід до влади Директорії

6 проголошення автономії України

7 проголошення з’їздом Рад у Харкові радянської влади в Україні

варіанти відповідей

123

246

247

347

Запитання 69

Які вимоги містив «Маніфест Ради Народних Комісарів до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради»?

1 відмовитися від спроб дезорганізації спільного фронту (тобто відмовитися від створення Українського фронту)

2 не пропускати військових із фронту на Дон або в інші райони з ворожими Раднаркому урядами

3 забезпечити безперебійне постачання хліба з України до Росії

4 повернути рухомий склад залізниць

5 обмежити владу УЦР п’ятьма губерніями

6 пропускати більшовицькі війська на Південний фронт; припинити роззброєння радянських полків і червоногвардійців в Україні

7 не підписувати мирного договору з країнами Четверного союзу

варіанти відповідей

134

123

126

167

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест