"Встановлення й утвердження комуністичного режиму в Україні"

Додано: 31 травня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 110 разів
11 запитань
Запитання 1

Сталінські репресії в Україні проти Х.Раковського,С.Косіора, В.Чубаря, Ю. Коцюбинського були проявом:

варіанти відповідей

чистки військових кадрів

боротьби з "підпільними націоналістичними організаціями"

чистки апарату КП(б)У

боротьби з "націоналістичними елементами" в Академії наук України

Запитання 2

Яка подія відбулася 30 грудня 1922 р. в Москві?

варіанти відповідей

утворено спеціальну комісію для удосконалення відносин між республіками

ухвалено Конституцію СРСР

затверджено декларацію про створення СРСР

внесено зміни у текст Конституції СРСР

Запитання 3

Що зумовило впровадження більшовиками нової економічної політики?

варіанти відповідей

відмова від ідеї побудови комунізму насильницькими методами

необхідність мобілізації сил для перемоги у громадянській війні

масове незадоволення населення політикою "воєнного комунізму"

підтримка національно-визвольної боротьби українського народу

Запитання 4

Яке твердження розкриває зміст запропонованого В. Леніним плану об'єднання радянських республік?

варіанти відповідей

включення неросійських республік на правах автономії

входження республік на рівних правах, до нового державного об'єднання з можливістю вільного виходу

створення союзу суверенних держав, що зберігають незалежність ,

укладення республіками договору про створення воєнно-політичного союзу

Запитання 5

Коли було ухвалено рішення про запровадження нової економічної політики?

варіанти відповідей

1921 р.

1922 р.

1924 р.

1925 р.

Запитання 6

Передача майна у термінове володіння й користування для здійснення господарської діяльності--це

варіанти відповідей

націоналізація

оренда

приватизація

кооперація

Запитання 7

Громадсько-політичний діяч,якого стосується характеристика "Започаткував літературну дискусію,закликав митців орієнтуватись"на культуру Європи, а не азіатської Москви". Проголосив сміливе гасло "Геть від Москви,даєш Європу!"

варіанти відповідей

Л, Курбас

М.Бойчук

М.Хвильовий

О.Довженко

Запитання 8

Громадсько-політичний діяч, якого стосується характеристика:"Народний комісар освіти УСРР в 1924-1927 рр.,активний провідник політики українізації,звинувачений у "націоналістичному ухилі"

варіанти відповідей

Г. Петровський

О. Шумський

М Скрипник

Х. Раковський

Запитання 9

Виберіть з переліку основні заходи нової економічної політики:

варіанти відповідей

оренда та передача у приватну власність дрібних і середніх підприємств

запровадження продовольчого податку

відновлення торгівлі,ліквідація безоплатних послуг

перехід від підрядної до зрівняльної оплати праці робітників

відновлення системи вільного найму робочої сили,матеріального стимулювання праці

Запитання 10

Складовими політики"українізації" були:

варіанти відповідей

підготовка,виховання керівних кадрів корінної національності

організація мережі навчальних і виховних закладів

відродження та розвиток національних традицій, культури

створення Української Академії Наук на чолі з В. Вернадським

створення концесій

випуск конвертованого червінця

Запитання 11

Основними ідеологами українського національного комунізму були:

варіанти відповідей

О.Довженко

М.Хвильвий

О.Шумський

М. Волобуєв

М.Зеров

Г. Косинка

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест