Українські землі в період Першої світової війни

Додано: 1 червня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 386 разів
29 запитань
Запитання 1

Бойові дії на українських землях у роки Першої світової війни розпочалися в


варіанти відповідей

1917 р.

1916 р.

1915 р.

1914 р

Запитання 2

Напередодні Першої світової війни національні та спортивно фізкультурні організації «Сокіл», «Січ», «Пласт» активно діяли на


варіанти відповідей

Волині.

Закарпатті.

Галичині.

Буковині.

Запитання 3

Укажіть один із напрямів діяльності Союзу визволення України, що існував у 1914-1918 рр.


варіанти відповідей

допомога військовополоненим українцям

створення громадських організацій з допомоги біженцям

координація акцій української громади в Державній Думі

формування легіону Українських січових стрільців

Запитання 4

Створення добровольчого легіону Українських січових стрільців у складі австро-угорської армії ініціювала


варіанти відповідей

Українська Центральна Рада.

Головна українська рада.

Рада народних комісарів.

Директорія УНР.

Запитання 5

У який період Першої світової війни граф Г. Бобринський мав можливість реалізувати свою обіцянку: «…Галичина і Лемківщина – споконвічно частина єдиної великої Русі… Я буду вводити тут російську мову, закон і устрій…»?


варіанти відповідей

березень 1917 р. – квітень 1918 р.

липень 1916 р. – лютий 1917 р.

серпень 1915 р. – липень 1916 р.

серпень 1914 р. – червень 1915 р.

Запитання 6

Для соціально-економічного розвитку українських земель періоду Першої світової війни було характерним


варіанти відповідей

ліквідування механізмів державного регулювання економіки.

збільшення виробництва продуктів нафтопереробки.

посилення інфляційних процесів в економіці.

зростання виробництва сільгосппродукції.

Запитання 7

Які українські землі під час Першої світової війни в 1914 р. було окуповано російськими військами?


варіанти відповідей

Закарпаття, Мармарощину

Східну Галичину, Північну Буковину

Холмщину, Західну Волинь

Західне Поділля, Східну Волинь

Запитання 8

В уривку з історичного джерела «Москвофіли-інтелігенти на кожному кроці показували радість з приводу вступу до Львова російських військ та намагалися їм допомогти» відображено події в Східній Галичині в

варіанти відповідей

1918 р.

1914 р.

1907 р.

1900 р.

Запитання 9

Створення легіону Українських січових стрільців

варіанти відповідей

зумовлено проголошенням Західноукраїнської Народної Республіки.

відбулося за ініціативи Головної української ради.

було складовою процесу «українізації» частин російської армії.

спричинено формуванням «Вільного козацтва».

Запитання 10

На картосхемі стрілками позначено

варіанти відповідей

наступ німецьких й австро-угорських військ під час Ґорліцького прориву.

головні напрямки дій російських військ під час Галицької битви.

бойовий шлях Українських січових стрільців.

«Брусиловський прорив» російських військ.

Запитання 11

Результат якої події Першої світової війни дав змогу правлячим колам Росії реалізувати стратегію «…злиття землі Ярослава Осмомисла, князів Данила і Романа з Імперією в політичному та національному відношеннях…»?

варіанти відповідей

Брусиловського прориву

Ґорліцького прориву

Карпатської операції

Галицької битви

Запитання 12

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Надходить важка історична хвиля. Вирішується доля держав і народів. Нічого не вдіяли всі зусилля дипломатії, щоб утримати мир у Європі… Війни хоче цар російський, самодержавний володар імперії, яка є історичним ворогом України… Історичний ворог України не може спокійно дивитися, що не вся Україна в його руках…»

В уривку йдеться про переддень

варіанти відповідей

Польсько-радянської війни 1920–1921 рр.

Першої війни радянської Росії з УНР 1917–1918 рр.

Першої світової війни 1914–1918 рр.

Балканських війн 1912–1913 рр.

Запитання 13

Яка організація в роки Першої світової війни виступила з такою відозвою:

«…Перемога Австро-Угорської монархії буде нашою перемогою. І чим більша буде поразка Росії, тим швидше проб’є година визволення України… Нехай на руїнах царської імперії зійде сонце вільної України!..»?


варіанти відповідей

Головна українська рада

Карпато-руський визвольний комітет

Товариство українських поступовців

Революційна українська партія

Запитання 14

Напередодні Першої світової війни українські землі перебували в складі


варіанти відповідей

Австро-Угорщини та Росії.

Польщі та Австро-Угорщини.

Румунії та Польщі.

Росії та Румунії.

Запитання 15

У якому році в ході Першої світової війни російськими військами було захоплено місто Львів?

варіанти відповідей

1917 р.

1916 р.

1915 р.

1914 р.

Запитання 16

На початку XX ст. влада Австро-Угорщини йшла на поступки українцям Східної Галичини з огляду на конфронтацію з

варіанти відповідей

Румунією.

Італією.

Росією.

Німеччиною.

Запитання 17

Перебіг яких подій Першої світової війни відображено на карті?

варіанти відповідей

Брусиловського прориву (1916 р.)

Горлицької операції (1915 р.)

Карпатської операції (1915 р.)

Галицької битви (1914 р.)

Запитання 18

Політична організація емігрантів із Наддніпрянської України, створена у Львові на початку Першої світової війни, що проголосила метою своєї діяльності побудову самостійної соборної Української держави, — це

варіанти відповідей

Товариство українських поступовців.

Карпато-руський визвольний комітет.

Союз визволення України.

Головна українська рада.

Запитання 19

«Галицько-Буковинське генерал-губернаторство» — це адміністративно-територіальна одиниця, створена

варіанти відповідей

урядом Німеччини на українських землях Австро-Угорської та Російської імперій після завершення Першої світової війни.

командуванням Німеччини та Австро-Угорщини, оборона якої в роки Першої світової війни покладалася на Українських січових стрільців.

урядом Російської імперії для управління окупованими російською армією під час Першої світової війни землями Австро-Угорщини.

владою Австро-Угорщини на початку Першої світової війни на вимогу Головної української ради та Союзу визволення України.

Запитання 20

Що стало наслідком подій, перебіг яких відображено на карті?


варіанти відповідей

створення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства

демократична революція та повалення самодержавства в Росії

вступ у світову війну Німеччини на боці Австро-Угорщини

капітуляція Австро-Угорщини та проголошення ЗУНР

Запитання 21

Головна українська рада в серпні 1914 р. закликала українців Галичини


варіанти відповідей

підтримати Росію й чесно, «...не піддаючись на провокації, виконати свій обов’язок громадян Росії до кінця...»

виступити проти Австро-Угорщини та Росії, щоб вибороти «...єдину, самостійну Україну від Карпатів аж по Кавказ...»

бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «...не може викликати співчуття ні цілями, ні способами боротьби...»

підтримати Австро-Угорщину, «...бо ідучи війною, Росія грозить загином українському життю, яке знайшло охорону в австрійській державі...»

Запитання 22

Формування в роки Першої світової війни легіону Українських січових стрільців засвідчило

варіанти відповідей

приєднання України до Четверного союзу Центральних держав.

непідготованість Австро-Угорщини до ведення війни на два фронти.

впливовість москвофілів у політичному житті Галичини

лояльність українців Галичини до австро-угорської монархії.

Запитання 23

Про яку операцію російських військ Південно-Західного фронту часів Першої світової війни йдеться в цитованому документі: «У порівнянні з надіями, що покладалися на цей фронт навесні 1916 р., його наступ перевершив усі очікування. Він виконав поставлене завдання — врятувати Італію від розгрому... полегшив становище англійців і французів на фронті, змусив Румунію стати на наш бік і зіпсував усі плани й наміри австро-угорців і німців на цей рік»?

варіанти відповідей

Брусиловський прорив

Перемишльську битву

Горліцький прорив

Галицьку битву

Запитання 24

Коли відбувалися події, згадувані в уривку з історичного документа?

«...Наші праві націоналісти в особі графа Бобринського, посівши адміністративні посади в «П’ємонті українства», почали переслідувати український національний рух і силоміць навертати уніатів до православ’я. Тяжке враження справив арешт митрополита А. Шептицького… Все сприяло наростанню ворожості місцевого населення до переможців».

варіанти відповідей

1916—1917 рр.

1914—1915 рр.

1908—1913 рр.

1905—1907 рр.

Запитання 25

Про кого з історичних діячів йдеться:


«Співзасновник Української національно-демократичної партії (УНДП), згодом її голова. Обирався послом до австрійського парламенту та галицького крайового сейму. У роки Першої світової війни очолював Головну українську раду, а згодом Загальну українську раду. Після проголошення ЗУНР став головою її першого уряду»?

варіанти відповідей

К. Трильовського

О. Бобринського

К. Левицького

А. Шептицького

Запитання 26

Легіон Українських січових стрільців — це військова частина, створена за ініціативи

варіанти відповідей

Товариства українських поступовців, що діяла як проти російської, так і проти німецької армій у 1916—1918 рр.

Карпато-руського визвольного комітету у складі російської армії, що діяла проти австрійської армії у 1915—1917 рр.

Головної української ради у складі австрійської армії, що діяла проти російської армії у 1914—1918 рр.

Союзу визволення України у складі німецької армії, що діяла проти румунської армії у 1914—1916 рр.

Запитання 27

У ході Першої світової війни Товариство українських поступовців закликало українців

варіанти відповідей

підтримати Антанту й чесно, «...не піддаючись на провокації, виконати свій обов’язок громадян Росії до кінця».

виступити проти Антанти й Троїстого союзу, щоб вибороти «...єдину, самостійну Україну від Карпатів аж по Кавказ».

бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «...не може викликати співчуття ні цілями, ні способами боротьби».

підтримати Троїстий союз, «...бо ідучи війною, Росія грозить загином українському життю, яке знайшло охорону в австрійській державі».

Запитання 28

Яким було ставлення російської влади до українського національного руху на Наддніпрянській Україні під час Першої світової війни?

варіанти відповідей

надавала додаткові можливості для його розвитку

посилювала репресії проти нього

не звертала уваги на його існування

підтримувала його патріотичні настрої

Запитання 29

Укажіть період, протягом якого німецькі та австро-угорські війська здійснили Горлицький прорив

варіанти відповідей

серпень 1917 р.

червень 1916 р.

травень 1915 р.

вересень 1914 р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест