Українське національне відродження ХІХ ст. на західноукраїнських землях

Додано: 16 березня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 13 разів
12 запитань
Запитання 1

Суспільно-політична течія греко-католицького духівництва Галичини, Буковини та Закарпаття, яка прагнула до культурної єдності з Росією, сподіваючись на підтримку з боку російського уряду:

варіанти відповідей

Хлопомани

Москвофіли

Народовці

Громадівці

Запитання 2

У якому рядку всі слова стосуються суспільно-політичної течії москвофілів?

варіанти відповідей

Прагнення культурної єдності з Росією, Галицько-руська матиця, газета "Діло"

Лояльність до Габзбурзької монархії, язичіє, "Руська бесіда"

Матеріальна підтримка уряду Росії, Руська рада, газета "Правда"

Народний дім, Галицько-Руська матиця, газети «Слово», «Руська рада», «Наука».

Запитання 3

Ця течія об’єднувала здебільшого студентів, учителів, молодих священиків, представників світської інтелігенції:

варіанти відповідей

Народовці

Москвофіли

Старорусини

Українофіли

Запитання 4

Для поширення своїх поглядів та посилення впливу на громадськість народовці заснували політичні часописи:

варіанти відповідей

«Свобода» та «Слово»

«Батьківщина» та «Руське слово»

«Діло» та «Буковина»

«Діло» та «Слово»

Запитання 5

Щодо покоління західноукраїнських діячів москвофільського спрямування, які обстоювали специфічний світогляд, зорієнтований на історичну спадщину Київської Русі, вживають термін:

варіанти відповідей

Українофіли

Старорусини

Народовці

Москвофіли

Запитання 6

У якому регіоні України розпочало свою діяльність культурно-освітнє товариство «Просвіта»?

варіанти відповідей

Галичина

Волинь

Буковина

Закарпаття

Запитання 7

Народовці ініціювали створення:

варіанти відповідей

«Південно-Західного відділу Російського географічного товариства»

Головної руської ради

Братства тарасівців

Товариства «Просвіта»

Запитання 8

У якому році у Львові створено перший осередок товариства «Просвіта»?

варіанти відповідей

1868 р.

1873 р.

1890 р.

1892 р.

Запитання 9

Для представників якої суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. були характерні такі погляди?

«Ми не можемо більше китайським муром відділяти себе від наших братів, відкидаючи мовні, літературні, релігійні та етнічні зв’язки, що єднають нас з усім російським світом...».

«Немає ніякого окремого українського народу, є єдина й неподільна російська народність від Карпат і до Камчатки, і є єдина російська мова...».

«Якщо нам судилося потонути, то краще зробити це в російському морі, ніж у польському болоті...».

варіанти відповідей

Хлопоманів

Москвофілів

Народовців

Радикалів

Запитання 10

Першим головою товариства "Просвіта" був:

варіанти відповідей

Михайло Грушевський

Іван Франко

Кость Левицький

Анатоль Вахнянин

Запитання 11

Кого називають буковинським будителем, засновником нової української літератури на Буковині, адже він першим у краї почав писати твори живою народною мовою?

варіанти відповідей

Ю. Романчука

О. Барвінського

А. Добрянського

Ю. Федьковича

Запитання 12

В якому році створене Літературне товариство ім. Т. Шевченка (пізніше реорганізоване в Наукове товариство ім. Т. Шевченка)?

варіанти відповідей

1868 р.

1873 р.

1885 р.

1892 р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест