Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті

Додано: 13 квітня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 483 рази
6 запитань
Запитання 1

Вкажіть автора брошури “Україна irredenta” (“Україна уярмлена”), в якій автор доводить історичну потребу здобуття Україною повної політичної незалежності:
варіанти відповідей

Є. Левицький

М. Міхновський

М. Грушевський

Ю. Бачинський.

Запитання 2

Представників мовно-літературної та суспільно-політичної течії другої половини ХІХст. на Галичині, Буковині та Закарпатті, які виступали за національно-культурну та державно-політичну єдність із російським народом і російською державою, називали


варіанти відповідей

москвофілами

хлопоманами

радикалами

народовцями.

Запитання 3

До складу яких держав входили українські землі на початку ХХ ст.?


варіанти відповідей

Російської та Австрійської імперій

Російської та Австро-Угорської імперій

Російської, Австрійської імперій і королівства Румунії

Російської, Австро-Угорської імперій і королівства Польського.

Запитання 4

«Нова ера» – спроба українсько-польського порозуміння 1890 р. в Галичині пов’язана з діяльністюваріанти відповідей

соціал-демократів

радикалів

народовців

москвофілів.

Запитання 5

Що мало визначальний вплив на процес створення українських політичних партій в Галичині наприкінці ХІХст.?варіанти відповідей

політизація українського руху в Наддніпрянщині

поширення європейських політичних ідей і доктрин

масова еміграція українців до Північної Америки

організаторська діяльність греко-католицької церкви.

Запитання 6

Боротьба західноукраїнських політичних партій на початку ХХ ст.. за реформування виборчої системи Австро-Угорщини призвела до


варіанти відповідей

скасування виборчих прав українського населення Галичини.

виділення місць для депутатів від Галичини у Віденському парламенті.

запровадження загального виборчого права для чоловіків.

іквідація Галицького сейму як представницького органу влади.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест