Українські землі на початку 20 ст

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 26 разів
12 запитань
Запитання 1

Хто автор брошури "Самостійна Україна"?

варіанти відповідей

М.Грушевський

М.Міхновський

Ю.Бачинський

Запитання 2

У 1902 році РУП розкололася .Першими вийшли прибічники самостійної України і утворили партію-?

варіанти відповідей

УДП

УНП

УСДРП

РУРП

Запитання 3

Яка подія стала початком російської революції у 1905 році7

варіанти відповідей

Кривава неділя

Зелена неділя

Чорний вівторок

Запитання 4

Оберіть події, які відбувалися під час революції на території Наддніпрянщини

варіанти відповідей

Кривава неділя

Повстання на панцернику "Потьомкін"

Повстання саперів під проводом Б.Жаданівського

Маніфест 17 жовтня

Створення I і II Державної Думи

Збройне повстання в Катеринославі

Запитання 5

Хто очолював українську громаду в I Державній Думі?

варіанти відповідей

М.Міхновський

М.Грушевський

І.Шраг

В.Ленін

Запитання 6

У роки революції активізувався й політизувався український національний рух.Оберіть позитивні зрушення , які відбулися в житті українців

варіанти відповідей

Українці брали участь у діяльності I і II Державної думи

Були скасовані Валуєвський і Емський укази

Було створено РУП

Почала виходити перша українська газета "Хлібороб"

Почали виникати "Просвіти"

Запитання 7

У якому році було створено Товариство українських поступовців?

варіанти відповідей

1908

1900

1907

1905

Запитання 8

Зображене рекламне оголошення початку XX ст. свідчить про розгортання на західноукраїнських землях

варіанти відповідей

А монополізації виробництва.

Б промислового перевороту.

В трудової еміграції

Г кооперативного руху.

Запитання 9

Установіть відповідність між назвами партій кінця XIX — початку XX ст. та їхніми характеристиками.

1Русько-українська радикальна партія (РУРП)

2Українська національно-демократичня партія (УНДП)

3Революційна українська партія (РУП)

4Українська народна партія (УНП)

Апровідна партія Галичини, центральне місце в програмі якої займала ідея створення української автономії в імперії Габсбургів

Бпартія Наддніпрянської України соціал-демократичного напряму, що виступала за парламентаризм і федералізм як засоби забезпечення автономії України в складі Росії

Вперша українська політична партія, в програмі якої закріплено та обґрунтовано постулат політичної самостійності України

Гпартія Наддніпрянської України самостійницького напряму, яка об'єднувала національних радикалів навколо ідеї боротьби за створення незалежної України

Дперша українська політична партія Наддніпрянської України, програмним документом якої стала брошура «Самостійна Україна» М. Міхновського

варіанти відповідей

1–В, 2–А, 3–Д, 4–Г

1-А, 2-В, 3-Б,4-Г

1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В

1-Д, 2-В, 3-А, 4-Г

Запитання 10

Напередодні Першої світової війни Австро-Угорщина претендувала на володіння

варіанти відповідей

А Волинню та Поділлям.

Б Донбасом і Придніпров’ям.

В Північною Буковиною та Бессарабією.

Г Східною Галичиною та Північною Буковиною.

Запитання 11

Боротьба західноукраїнських політичних партій на початку XX ст. за реформування виборчої системи Австро-Угорщини призвела до

варіанти відповідей

Аскасування виборчих прав українського населення Галичини.

Б виділення місць для депутатів від Галичини у Віденському парламенті.

В запровадження загального виборчого права для чоловіків.

Г ліквідації Галицького сейму як представницького органу влади.

Запитання 12

Що було спільним для революції 1905–1907 рр. у Російській імперії та революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії?

варіанти відповідей

А заснування перших україномовних газет

Б утворення перших українських політичних партій

В скасування кріпосного права на українських землях

Г надання урядами дозволів на діяльність товариства «Просвіта»

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест