Українські землі у складі Австро-Угорської імперії в другій половині XIX т. Культура України в другій половині XIX ст.(ІІ Варіант)

Додано: 18 березня 2019
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 3470 разів
12 запитань
Запитання 1

Виберіть правильний варіант відповіді:

Рівень розвитку економіки західноукраїнських земель був вищим, ніж у Наддніпрянській Україні?

варіанти відповідей

так  

ні

Запитання 2

Визначте, яка з двох подій відбулася раніше:

варіанти відповідей

Промислова революція у західноукраїнських землях;

Промислова революція у Наддніпрянській Україні

Запитання 3

До основних галузей промисловості Галичини відносились:

варіанти відповідей

вугільна, лісова, текстильна  

лісорубна, хімічна, нафтопереробна 

лісорубна, соляна, нафтова.

Запитання 4

Федерація – це:

варіанти відповідей

союз незалежних держав;

метрополія зі своїми колоніями;

 держава в державі;

об’єднання держав.

Запитання 5

 Позначте рік заснування у Львові товариства «Просвіта»:

варіанти відповідей

 1870 р.;

1873 р.;

 1861 р.;

1868 р.

Запитання 6

Якого року відбулось перетворення унітарної Австрійської імперії в дуалістичну Австрійську-Угорську імперію?

варіанти відповідей

1875 р.

1867 р.

1891 р.

1901 р.

Запитання 7

Центром Східної Галичини було місто:

варіанти відповідей

Львів;

Чернівці;

Жешув;

 Краків.

Запитання 8

Територія якої країни позначена на карті цифрою 2?

варіанти відповідей

Австрійської імперії;

Російської імперії;

Румунії;

Польщі.

Запитання 9

Укажіть регіони, які були охоплені селянським рухом на початку ХХ ст.:

варіанти відповідей

 Станіславщина, Львівщина, Тернопільщина;

 Станіславщина, Наддніпрянщина;

вся територія Правобережжя;

вся територія Лівобережжя.

Запитання 10

Друкованим органом якої течії українського руху в Галичині була газета, зображена на ілюстрації?

варіанти відповідей

радикали

старорусини

 москвофіли

народовці 

Запитання 11

Яка головна проблема існувала у відносинах між поміщиками і західноукраїнськими селянами в другій половині XIX ст.? 

варіанти відповідей

еміграція 

трудова міграція

сервітути

безземелля

Запитання 12

Хто із зазначених провідників українського руху на західноукраїнських землях були членами Русько-української радикальної партії? 

варіанти відповідей

І. Боберський

 І. Франко 

 К. Трильовський

Є. Левицький

 М. Павлик

Ю. Бачинський

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест