Українські землі у складі Російської імперії на початку 20 століття.

Додано: 25 квітня 2019
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 1565 разів
10 запитань
Запитання 1

Монополія - це:

варіанти відповідей

капіталістичне підприємство

об'єднання банкірів

об'єднання банкірів і промисловців з метою концентрації капіталів й узгодженості дій на ринку збуту товарів.

товариство однодумців

Запитання 2

В Україні найпоширенішою формою монополій були:

варіанти відповідей

синдикати

картелі

трести

корпорації

Запитання 3

Перше монополістичне об'єднання утворене в Україні наприкінці 19 століття займалось торгівлею:

варіанти відповідей

залізної руди

вугілля

цукру

вагонів.

Запитання 4

Хто становив більшість населення на початку 20 століття в українських містах Одесі, Києві. Харкові, Катеринославі?

варіанти відповідей

українці

росіяни

євреї

поляки

Запитання 5

Першою політичною партією Наддніпрянської України на початку 20 століття стала:

варіанти відповідей

Революційна українська партія

Українська радикальна партія

українська демократична партія

Українська соціал-демократична партія

Запитання 6

У яких роках на початку 20 століття найбільш розвинуті галузі промисловості підросійської України - металургійну та кам'яновугільну - охопила криза

варіанти відповідей

1900-1903 рр.

1904-1907 рр.

1908-1909 рр.

1910-1912 рр.

Запитання 7

Яка політична партія Наддніпрянської України мала гасло "Україна для українців"?

варіанти відповідей

Революційна українська партія

Українська демократична партія

Українська народна партія

Українська соціал-демократична робітнича партія

Запитання 8

Що проголосив Маніфест 17 жовтня 1905 року, виданий російським імператором Миколою Другим?

варіанти відповідей

надання громадянських прав і політичних свобод

скасування обмежень у правах неросійських народів

ліквідацію кріпацької залежності селян від поміщиків

запровадження системи соціального захисту робітників

Запитання 9

Які ознаки характеризують економічний розвиток України 1900-1905 рр.?

варіанти відповідей

економічна криза, що тривала кілька років

за темпами розвитку промисловості першою стала Чернігівщина

найбільш розвиненою галуззю промисловості стала текстильна промисловість

поширення кооперативного руху

утворення монополій у вугільній промисловості

припинення продажу поміщицьких земель

скорочення робочого дня до 8 годин.

Запитання 10

Які загальнонаціональні завдання мала російська революція 1905-1907 рр.?

варіанти відповідей

ліквідація самодержавного правління

установлення диктатури пролетаріату

проголошення демократичних свобод

послаблення конфронтації в суспільстві

ліквідація поміщицького землеволодіння

утворення незалежної української держави

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест