Українські землі у складі Російської імперії наприкінці 18 - першій половині 19 століття.

Додано: 19 листопада 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
14 запитань
Запитання 1

Оберіть відповідь з вірно встановленою хронологічною послідовністю:

А) Повстання декабристів

Б) Російсько-французська війна

В) Польське повстання

Г) Відкриття університету в Харкові

Д) Діяльність Кирило-Мефодіївського братства"

варіанти відповідей

АБВГД

БГВАД

ГБАВД

ВБАДГ

Запитання 2

Оберіть не вірну відповідь стосовно діяльності Кирило-Мефодіївського братства :


варіанти відповідей

До "Кирило-Мефодіївського братства" входили В. Білозерський, П. Гулак, М. Костомаров, П. Куліш, О. Маркович, Т.Шевченко

Погляди та мета боротьби членів братства були єдиними. Вони виступали за пропаганду ідей слов’янської єдності.

Кирило-Мефодіївського братства діяло з січня 1846 по березень 1847 років

 

«Книга буття українського народу» і «Статут слов'янського братства Св. Кирила і Мефодія» — програмові документи братства

Запитання 3

Яке місто в 1817 р. отримало статус відкритого вільного порту (порто-франко)?


варіанти відповідей

Херсон

Миколаїв

Київ

Одеса

Запитання 4

На які роки припадає діяльність Кирило-Мефодіївського товариства?

варіанти відповідей

1806–1812 рр.; 

1846–1847 рр.

1810–1812 рр.;

1825–1826 рр.; 

Запитання 5

 Що передбачали положення програмових документів 

Кирило-Мефодіївського братства? (три правильні відповіді)

варіанти відповідей

побудову майбутнього суспільства на засадах християнської моралі; 

поділ Росії на 13 федеративних штатів, два з яких – 

Чорноморський зі столицею в Києві та Український зі столицею у Харкові; 

створення федерації слов’янських народів на чолі з Польщею – «непідлеглою Річчю Посполитою в союзі слов’янськім»;

 

 утвердження в суспільстві демократичних прав і свобод для громадян; 

формування на Чернігівщині й Полтавщині 60-тисячного козацького війська; 

 знищення самодержавства й скасування кріпацтва та суспільних станів.

Запитання 6

Вихід якої книжки засвідчив початок національного 

відродження в українських землях у складі Російської імперії?


варіанти відповідей

«Енеїда» Івана Котляревського; 

«Малоросійські пісні» Михайла Максимовича;

«Історія Малої Росії» Дмитра Бантиша Каменського;

«Історія України-Русі» Михайла Грушевського.

Запитання 7

В якому році було опубліковано "Енеїду" І. Котляревського?


варіанти відповідей

1832 р.

1793 р

1876 р

1798 р.

Запитання 8

Вкажіть назву генерал-губернаторств на території України в складі Російської імперії:

варіанти відповідей

Київське, Миколаївське,Закарпатське

Київське,Галицьке,Задунайське

Новоросійське, Чернігівське, Подільське 

Малоросійське, Київське,Новросійсько-Бесарабське

Запитання 9

Заповніть пропуски :" ... - територія компактного проживання ... у Російській імперії, визначена царським урядом з метою запобігання проникнення їх у великоруські губернії й захисту російського підприємництва від конкуренції" (дві відповіді)


 

варіанти відповідей

лінія перетину

смуга осілості

 поляків

євреїв 

німців

Запитання 10

Які губернії існували на території Правобережжя на поч 19 ст?


варіанти відповідей

Волинська, Подільська, Катеринославська

 Миколаївська, Київська, Полтавська

Київська, Волинська, Подільська 

Полтавська, Київська, Чернігівська 

Запитання 11

Після ліквідації Запорозької Січі найнепокірніші запорожці подалися за межі Російської імперії – за Дунай, на землі, що були під владою турецького султана. Там вони заклали ______________ Січ.

варіанти відповідей

Задунайську Січ

Азовську Січ

Чортомлицьку Січ

Запорозьку Січ

Запитання 12

З яких регіонів складалась Наддніпрянщина?

варіанти відповідей

Правобережжя, Лівобережжя, Південь

Правобережжя, Лівобережжя, Слобожанщина

Правобережжя, Лівобережжя, Слобожанщина, Південь

Правобережжя, Слобожанщина, Південь

Запитання 13

Укажіть назву історичного періоду, який охоплює події кінця ХVІІІ-початку ХХ ст.

варіанти відповідей

Історія стародавнього світу

Історія середніх віків

Нова доба

Новітня історія

Запитання 14

Про кого йдеться в уривку з джерела?

 «У 1847 p., у зв’язку з відомою всім історією, він був засланий рядовим в Оренбурзький корпус із забороною писати й малювати... Батальйонний командир не любив його за незламний характер, за те, що він не вмів і не хотів нікому вклонятися, і водив його кожний день разом з іншими на навчання, де він 

вчився маршировки і рушничних прийомів...»


варіанти відповідей

П. Пестель

С. Муравйов-Апостол;

Т. Шевченко; 

В. Капніст. 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест