19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ століття

Додано: 4 березня
Предмет: Історія України, 9 клас
28 запитань
Запитання 1

У якому році було скасовано кріпацтво в підросійській Україні?

варіанти відповідей

1847р.

1861 р.

1864 р.

1876 р.

Запитання 2

Виберіть дати указів, циркулярів царського уряду, які обмежували використання української мови.

варіанти відповідей

1848р., 1861р.

1853р., 1856 р.

1863р, 1876 р.

 1861р, 1873р.

Запитання 3

Виберіть варіант, у якому названо членів Київської громади ( початок 1860-х років)

варіанти відповідей

В. Антонович, Ф. Вовк, П. Чубинський

 Я. Головацький, М. Шашкевич, І. Вагилевич

 М. Костомаров, П. Куліш, В. Білозерський

 І. Липа, М. Міхновський, Б. Грінченко

Запитання 4

Які наслідки селянської реформи в Україні? (2 правильні відповіді)

варіанти відповідей

ліквідація поміщицького землеволодіння

зрівняння селян в павах з іншими верствами населення

закріплення малоземелля й безземелля селян, їх розшарування

 усунення перешкод для розвитку капіталістичних відносин

подолання безземелля та малоземелля селян

Запитання 5

19 лютого 1861 року імператор Олександр ІІ

варіанти відповідей

Проголосив Маніфест про скасування кріпосного права

 Провів міську реформу

Провів військову реформу

  Повернув університетам автономію

Запитання 6

У 1865 р. було прокладено першу в Наддніпрянській Україні залізницю сполученням

варіанти відповідей

Київ -Одеса

Катеринослав-Херсон

Одеса-Балта

 Херсон-Миколаїв

Запитання 7

У 80-х роках ХІХ століття невеличке селище Юзівка зараз велике промислове місто ..

варіанти відповідей

Луганськ

 Кропивницький

Донецьк

Дніпро

Запитання 8

Хто зображений на малюнку?

варіанти відповідей

Павло Чубинський

Михайло Драгоманов

 Борис Грінченко

 Володимир Антонович

Запитання 9

Діясність Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

варіанти відповідей

1873-1876рр.

1863-1864рр.

1867р.

1878р.

Запитання 10

Яка особа написала слова до гімну України? (Ще не вмерла Україна )

варіанти відповідей
Запитання 11

Хто з лідерів кримсько-татарського національного руху 19 століття є класиком кримсько-татарської літератури

варіанти відповідей

Ілля Казас

Гаспринський Ісмаїл-бей

Іслам Гірей

Запитання 12

У результаті Кримської війни (1853–1856 рр.) Російська імперія втратила?

варіанти відповідей

 Брацлавщину

Західне Поділля

 Східну Київщину 

Південну Бессарабію

Запитання 13

Урбанізація - це:

варіанти відповідей

Зростання чисельності сільського населення

 Зростання чисельності міського населення

Будівництво нових підприємств

Виникнення нових галузей промисловості

Запитання 14

Кримська війна закінчилася у?..

варіанти відповідей

1853р.

1854р.

1855р.

1856р.

Запитання 15

Основне заняття Терещенків, Яхненків, Харитоненка:

варіанти відповідей

інженери, які винайшли нові технічні засоби на залізничому транспорті

купці, що торгували з країнами Західної Європи сільськогосподарською продукцією

робітники, які запропонували нові методи видобування вугілля

підприємці, зокрема, в цукровій промисловості

Запитання 16

Сутність економічної політики царату стосовно українських земель:

варіанти відповідей

гальмування розвитку всіх галузей промисловості

гульмування розвитку тих галузей української промисловості, які створювали конкуренцію російським

підтримка розвитку всіх галузей промисловості

підтримка розвитку тих галузей української промисловості, які створювали конкуренцію російським, для їх більшої конкурентноспроможності

Запитання 17

1.      Укажіть особливості проведення реформ 1860-1870-х рр. на українських землях.


варіанти відповідей

земська реформа в цей період була запроваджена лише на Лівобережжі;

першою було здійснено судову реформу;

скасовувались викупні платежі селян за землю на Правобережжі;

скасована цензура масових видань.

Запитання 18

1.      Як називаються установи, на які було покладено «улаштування та утримання... будівель, інших споруд і шляхів сполучення... Піклування про розвиток місцевої торгівлі і промисловості... про народну освіту, про народне здоров’я і про в’язниці...»?

варіанти відповідей

земства;

громади;

паланки;

наргоспи.

Запитання 19

Основним змістом реформ 60-70-х років XIX ст. в Наддніпрянській Україні було...: (Три варіанти відповіді)

варіанти відповідей

закриття міських дум;

скасування кріпацтва;

набір рекрутів в армію;

створення земств;

скасування початкової освіти;

публічність засідань судів;

ліквідація губерній.

Запитання 20

Чому селяни Правобережної України за реформою 1861 року отримали більше землі, ніж мали до реформи?


варіанти відповідей

Російський уряд прагнув підірвати вплив польської шляхти серед селян;

землі були низької якості і не потрібні були місцевим поміщикам;

більшість становили колишні військові поселенці, що мали пільги на землю;

за спільною домовленістю російського царя та австрійського імператора.

Запитання 21

1.     Яка з реформ адміністративно-політичного управління 60-70 рр. XIX ст. у Наддніпрянській Україні була першою?

варіанти відповідей

земська реформа;

міська реформа;

реформа вищої освіти;

селянська реформа.

Запитання 22

Що гальмувало розвиток капіталістичних відносин на селі після селянської реформи 1861р.?

варіанти відповідей

скасування тимчасовозобов’язаного становища селян

виділення селянських наділів з общини

збереження кріпосного права

виплата викупних платежів.

Запитання 23

Викупна операція землі селян тривала

варіанти відповідей

45 років

49 років

50 років

Запитання 24

За судовою реформою 1864 року ...(3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

заборонялося присутність представникув преси на судових засіданнях

запроваджено безстановий суд

установлено кілька судових інстанцій: мировий, окружний і військовий

захист сторін забезпечували адвокати

 судові засідання - закриті

уведено суд присяжних

Запитання 25

Військова реформа 1874 року передбачала (3 правильні відповіді):

варіанти відповідей

країну переділено на 15 військових округів

термін служби 6-7 років

дозволялися тілесні покарання

 військова повинність для всіх громадян з 20 років


особи, які здобули освіту служили більше

створено авіаційний флот

Запитання 26

Освітня реформа 1864 року передбачала (3 правильні відповіді):

варіанти відповідей

 освіта не доступна для всіх

гімназії поділено на класичні та реальні

відновлено автономію університетів

єдина система початкової освіти

життям університету керувала рада професорів

 безкоштовні жіночі курси

Запитання 27

Хто був лідером хлопоманів ?

варіанти відповідей

П. Куліш

В. Антонович

Т Шевченко

П. Чубинський

Запитання 28

Як називався газета Південно-Західного відділу імператорського російського географічного товариства.

варіанти відповідей

"Київський телеграф"

 "Основа".

 "Чернігівський листок"

"Хлібороб"

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест