17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Українські землі в ІІ пол ХІХ- на поч.ХХ ст.

Додано: 27 травня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 164 рази
20 запитань
Запитання 1

Український національно-визвольний рух у Наддніпрянській Україні в 1860—1880-х рр. був спрямований:

 

варіанти відповідей

на створення підпільних терористичних організацій для силового повалення царизму

на об’єднання українського, польського та російського рухів у єдиний визвольний рух

 на перехід до легальної політичної боротьби за відродження української державності

на організацію видавничої справи, відкриття недільних шкіл, бібліотек, наукові дослідження

Запитання 2

Поява Емського указу (1876 р.) імператора Олександра ІІ пов’язана з:

 

 

варіанти відповідей

активізацією діяльності об’єднань української інтелігенції – громад.

участю українців у польському національно-визвольному повстанні

 викриттям владою учасників Кирило-Мефодіївського братства

виданням українського альманаху «Русалка Дністровая»

Запитання 3

Встановіть відповідність:


А) Ю. Бачинський

Б) М. Грушевський

В) М. Драгоманов

Г.) В. Антонович

Д) І. Франко

1. Активний учасник Київської громади, емігрував до Швейцарії (1875 р.), де заснував Вільну українську друкарню, видавав український журнал «Громада».

2 Історик, голова Наукового товариства ім. Т. Шевченка, профессор Львівського університету, автор «Історії України-Руси»

3 Публіцист, член Української радикальної та Української соціал-демократичної партій, автор праці «Україна irredenta»

4 Поет, учений, член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, співзасновник Української радикальної партії, автор повісті «Захар Беркут»

5. Організатор і голова Київської громади, головний редактор Тимчасової комісії з розгляду давніх актів (1864 – 1880 рр.), професор Київського університету (з 1878 р.).

варіанти відповідей

А 3, Б 2, В 1, Г 5, Д 4

А1 , Б 2, В4 , Г 5, Д3

А 3, Б5 , В1 , Г2 , Д4

А 5, Б3 , В2 , Г1 , Д4

Запитання 4

Вкажіть, внаслідок чого стало можливе відкриття кафедри української історії у Львівському університеті ?

варіанти відповідей

Активна діяльність народовців Галичини протягом ІІ пол. ХІХ ст.

Політика "нової ери" в україно-польських відносинах у Галичині наприкінці ХІХ ст

Призначення М. Грушевського професором Львівського університету

Валуєвський указ

Запитання 5

Які поняття й терміни належать до історії західноукраїнських земель другої половини ХІХ ст.?

 

варіанти відповідей

москвофіли

 воєнні поселення

кріпацтво

громадівський рух

політична партія

 народники

Запитання 6

Для представників якої суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. були характерні такі погляди?


«Ми не можемо більше китайським муром відділяти себе від наших братів, відкидаючи мовні, літературні, релігійні та етнічні зв’язки, що єднають нас з усім російським світом…»

«Немає ніякого окремого українського народу, є єдина й неподільна російська народність від Карпат і до Камчатки, і є єдина російська мова…»

«Якщо нам судилося потонути, то краще зробити це в російському морі, ніж у польському болоті…»

варіанти відповідей

хлопоманів

 народовців

москвофілів

радикалів

Запитання 7

Товариство «Просвіта» у Львові засновано:

 

варіанти відповідей

1873 р

1895 р

 1892 р

 1868 р

Запитання 8

«Нова ера» — це: 


варіанти відповідей

україно-австро-польське порозуміння кінця ХІХ ст.. у Галичини, яке полягало в культурно-освітніх і господарських поступках австрійських і польських правлячих кіл в обмін на лояльне ставлення українців до імперії Габсбургів

політика австрійського уряду початку ХХ ст.. у Галичині, спрямована на надання українському селянству певних громадянських прав, залучення його представників до парламентської діяльності.

компроміс між австрійським урядом і поляками Галичини початку ХХ ст.., що передбачав придушення поляками антиурядової пропаганди українців в обмін на створення Галицького сейму, де провідні позиції мали обіймати поляки

угода між народовцями Галичини та Київською громадою середини ХІХ ст.., суть якої полягала у визнанні громадівцями Галичини «українським П’ємонтом» у відповідь на визнання народовцями існування єдиного українського народу

Запитання 9

Єдиною партією Наддніпрянської України, яка обстоювала ідею самостійності України, була:


 

варіанти відповідей

Революційна українська партія

Українська соціал-демократична робітнича партія

 Товариство українських поступовців

 Українська народна партія

Запитання 10

Серед монополістичних об’єднань капіталістів у підросійській Україні на початку 20 ст. переважали:


варіанти відповідей

синдикати

трести

концерни

картелі

Запитання 11

Товариство українських поступовців було створено:


варіанти відповідей

1900 р.

 1904 р.

1905 р.

 1908 р.

Запитання 12

Для характеристики якого явища, поширеного на західноукраїнських землях, кінця ХІХ — початку ХХ ст. можна використати зображене рекламне оголошення?

варіанти відповідей

репатріація

депортація

 еміграція

 евакуація

Запитання 13

Які українські партії діяли на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.? 

варіанти відповідей

Українська соціал-демократична партія

 Українська революційна партія

 Русько-українська радикальна партія

 Українська соціал-демократична робітнича партія

 Українська радикально-демократична партія

Українська національно-демократична партія

 Українська народна партія

Запитання 14

Поява українських парламентських громад у Державній Думі Росії була зумовлена:

 

варіанти відповідей

формуванням самостійницької течії в українському русі

виданням циркуляру про заборону реєстрації товариств «інородців»

революційними подіями 1905—1907 рр.

вимогами політичних партій Наддніпрянщини

Запитання 15

Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя початку ХХ ст.


А Створення української парламентської громади в І Державній Думі

Б Повстання матросів на броненосці «Князь Потьомкін-Таврійський»

В Видання Маніфесту царя Миколи ІІ про «дарування» населенню громадянських прав і свобод

Г Створення Революційної української партії (РУП)

варіанти відповідей

Б, А, В, Г

Г, Б, В, А

Г, А, Б,В

А,Г, Б,В

Запитання 16

Які події відбувалися на території України в роки революції 1905—1907 рр.?

 

варіанти відповідей

утворення Української революційної партії

повстання селян у Великих Сорочинцях

 повстання на броненосці «Князь Потьомкін-Таврійський»

створення Товариства українських поступовців (ТУП)

повстання у Києві саперного полку під керівництвом підпоручика Б. Жаданівського

Столипінська аграрна реформа

Запитання 17

Якими були позитивні наслідки революції 1905—1907 рр. для українства Наддніпрянської України?

 

 

варіанти відповідей

поява різноманітних українських організацій; було здобуто перший досвід парламентської діяльності

надання окремого представництва українцям у Державній Думі Росії

 поява україномовної преси

скасування для селян викупних платежів

створення українського університету

запровадження української мови в школах і судочинстві

скасування панщини

Запитання 18

Вкажіть, про кого мова:

Український політичний та громадський діяч, правник, публіцист, основоположник, ідеолог і лідер самостійницької течії українського руху кінця ХІХ — початку ХХ ст.

варіанти відповідей
Запитання 19

Громадська організація у Львові, створена шляхом реорганізації Літературного товариства, яка тривалий час відігравала роль української академії наук:варіанти відповідей

товариство "Руська бесіда"

Ставропігійний університет

Наукове товариство ім. Т. Шевченка

Запитання 20

Сутність назви Галичини "Український П'ємонт":

варіанти відповідей

порівняння мистецьких досягнень Галичини та П'ємонту, переконання, що край у майбутньому матиме таку ж культурну славу, як відповідна частина Італії

порівняння консерватизму та провінційності галичан з п'ємонтцями, що може мати серйозні проблеми для національного руху, як колись в Італії

порівняння економічного розвитку Галичини з розвитком італійського П'ємонту, можливість для Галичини стати промисловим лідером України

порівняння лідерських якостей в боротьбі за національні права Галичини та П'ємонту, підкреслення того, що Галичина має стати для українців тим, чим був П'ємонт для італійців

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест