17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Українські землі в складі Австро-Угорської та Російської імперій в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.ст.

Тест виконано: 293 рази
24 запитання
Запитання 1

 Яке з тверджень є правильним

1 На початку ХХ ст. зросла соціальна активність селянства, передусім у кооперації.

2 Кооперація суттєво покращила становище багатьох українських селян. 

варіанти відповідей

правильне тільки 1-е твердження  

правильне тільки 2-е твердження  

обидва твердження правильні

обидва твердження неправильні

Запитання 2

Яка назва організації та напрямки її діяльності правильно поєднанні: 

варіанти відповідей

1  «Сокіл»

 заняття гімнастикою, протипожежною безпекою, туризмом

2  «Січ»

  заняття сільським господарством, впровадження передових методів

3  «Пласт»

фізичне й патріотичне виховання на прикладі запорозького козацтва 

4  «Січові стрільці»

військова підготовка дорослого населення до служби в армії

Запитання 3

Коли в Австро-Угорській імперії було впроваджено загальне виборче право для чоловіків?

варіанти відповідей

1907

1902

1908

1905

Запитання 4

14. Який висновок можна зробити на основі цього витягу з праці історика?

« …в поселеннях були засновані школи,… створювались релігійні громади. Почали діяти організації товариства «Просвіта»... Андрій Шандра в (провінції–Авт.) Альберті й Тарас Фарлей у Манітобі стали депутатами провінційних законодавчих органів…»

варіанти відповідей

український політичний рух за кордоном радикалізувався              

УГКЦ стала духовним і моральним авторитетом українського суспільства

українці за кордоном повністю асимілювалися з корінним населенням

українські емігранти здійснювали активну громадську й політичну діяльність

Запитання 5

Який навчальний заклад став осередком політичного та національного життя Західної України на початку ХХ століття?


варіанти відповідей

Академія ветеринарної медицини

Львівський університет

Львівський технологічний університет

Чернівецький університет

Запитання 6


У якому твердженні мова йде про Андрея Шептицького?

варіанти відповідей

історик, політолог, громадсько-політичний діяч, один з організаторів Української демократично-хліборобської партії

лідер Української радикальної партії, засновник спортивно-громадської організації «Січ», завданням якої було фізичне виховання молоді

митрополит Української греко-католицької церкви, підтримував ті політичні сили на західних землях, які відстоювали їхній автономний статус у 1900–1920 pоках

провідний культурний і громадсько-політичний діяч Закарпаття, греко-католицький священик, редактор тижневика «Наука».

Запитання 7

Який український регіон на початку XX ст. називали «українським П’ємонтом»?

варіанти відповідей

Північну Буковину

Східну Галичину

Закарпаття

Наддніпрянщину

Запитання 8

Про причини якого соціально-економічного явища в західноукраїнських землях ідеться у фрагменті зі статті І. Франка?

«Галичина була "перелюднена", мала надто розвинений поділ селянської землі і дуже малі заробітки. Галичина - край браку засобів для існування - їжі, освіти, а також прав і свобод людини. Матеріальна скрута, немилосердний грабіж і зловживання владою поміщиками, тобто відсутність правової опіки, неспроможність себе захистити... Залишаючи свої оселі, речі, родичів, хай яку господарку, всі як один відповідають: "Нема чого тут триматися, не дочекаємось нічого доброго"».

варіанти відповідей

завершення промислового перевороту

розвиток кооперативного руху

скасування кріпацтва

трудова міграція

Запитання 9

Укажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Австрійський уряд на початку XX ст. сприяв промисловому піднесенню західноукраїнських земель шляхом виділення великих державних інвестицій.

 Іноземний капітал відігравав незначну роль у розвитку промисловості західноукраїнських земель.

Найрозвинутішими галузями західноукраїнської економіки на початку XX ст. були машинобудування та сталеваріння.

Розвиток промисловості західноукраїнських земель на початку XX ст. характеризувався повільним розвитком у зв’язку з тим, що австрійський уряд був не зацікавлений в економічному піднесенні цього регіону.

Запитання 10

Які події описані в уривку:

«Коли в ІІІ залі відбувалося спокійне віче, польська молодь без причини почала будувати барикади перед залом ректорату, даючи тим самим почин до кровопролиття.

Студент прав Адам Коцко, людина з соціалістичними переконаннями, впав понад всякий сумнів від кулі б»?

варіанти відповідей

боротьба за введення загального виборчого права

боротьба за створення українського університету

відкриття кафедри історії України у Львівському університеті

відкриття кафедри української літератури у Львівському університеті

Запитання 11

Вкажіть рік, коли відбулося найбільше виступів на українських землях під час Першої російської революції.

варіанти відповідей

1905 р.

1906 р.

1907 р.

1908 р.

Запитання 12

Встановіть послідовність подій.

А.  Ухвалення циркуляра П . Столипіна із забороною  реєструвати будь-які

«инородческие» товариства й видавництва .

Б.  Справа Бейліса.

В. Встановлення режиму третьочервневої монархії .

Г. Створення Товариства українських поступовців (ТУП).  

варіанти відповідей

В-Г-А-Б

А-В-Б-Г

В-А-Б-Г

Г-В-Б-А

Запитання 13

Панівною течією в українському національному русі Наддніпрянської України на початку ХХ ст. була 

варіанти відповідей

 Самостійницька

Автономістська

Радикальна

 Релігійна

Запитання 14

Заповніть пропуски у тексті. Першою політичною партією у Наддніпрянщині стала …….., заснована у …..році. На західноукраїнських землях перша політична партія з’явилась у ….. і мала назву ….. Якщо усі партії Західної України мали в програмах мету - незалежна Україна, то єдиною політичною партією Наддніпрянщини, що стояла на позиціях самостійності України, була ……. , яку очолював …… 

варіанти відповідей

ТУП, 1908, 1899, РУРП, УНДП, М.Грушевський

 РУРП, 1890, 1900, РУП, РУПР, Ю.Бачинський

РУП, 1900, 1890, РУРП, УНП, М. Міхновський

УНП,1900, 1899, РУРП, РУП, М.Грушевський

Запитання 15

До яких регіонів заохочували переселятися селян у ході аграрної реформи П. Столипіна 1910 р.? (3 правильних відповіді)

варіанти відповідей

Сибір

Алтай

 Середня Азія

 Камчатка

Владивосток

 Північний Кавказ

 Західна Україна

Запитання 16

Що таке монополізація промисловості?

  

  

  

варіанти відповідей

 Зміцнення промислових підприємств

Створення об'єднань підприємств

Створення спеціалізованих підприємств

Ліквідація підприємств з застарілими технологіями

Запитання 17

Яка подія стала початком російської революції у 1905 році?

 

 


  

варіанти відповідей

кривава неділя

чорний вівторок

 червона неділя

кривавий вівторок

Запитання 18

14-25 червня 1905 р.відбулося:

  

   

 

варіанти відповідей

Повстання матросів крейсера «Очаків» у Севастополі на чолі з лейтенантом Шмідтом.

Повстання саперів у Києві на чолі з поручиком Б. Жаданівським

Повстання на панцернику «Потьомкін»

 Почалася столипінська аграрна реформа

Запитання 19

Микола II підписав Маніфест, за яким було даровано демократичні права: свободу слова, друку, особистості, зборів, профспілок, скликання законодавчої Державної Думи. Коли це відбулося?

варіанти відповідей

17 липня 1905 р.

   

  

17 червня 1905 р.

  

17 жовтня 1905 р.

17 листопада 1905 р.

Запитання 20

Страйковий рух в Україні в ході революції 1905-1907 рр. - це... 

  

  

варіанти відповідей

боротьба за покращення економічних і політичних прав

боротьба за підвищення заробітної плати

боротьба з бюрократичним свавіллям

боротьба за відкриття нових заводів і фабрик

Запитання 21

Які українські землі входили до Австро-Угорської імперії?

варіанти відповідей

 

  

   

  

варіанти відповідей

Наддніпрянщина

 Закарпаття

Слобожанщина

Північна Буковина

Східна Галичина

Запитання 22

Які галузі промисловості були розвинені в Західній Україні? (оберіть три варіанти)

варіанти відповідей

борошномельна

металургійна

нафтодобувна

хімічна

лісопильна

вугільна

солеварна

Запитання 23

В якій галузі виробництва діяли такі родини підприємців як Терещенки, Симиренки?

 

  

  

варіанти відповідей

машинобудування

  металургія

цукровиробництво

легка промисловість

Запитання 24

Які явища визначали розвиток промислового виробництва земель підросійської України на початку 20 ст. (вибрати 3 варіанти)? 

  

  

варіанти відповідей

 промисловий переворот не завершився

 робочий день тривав 7-8 годин на добу

  формування спеціалізації промислових районів

відсутність іноземного інвестування в промисловість

утворення монополій

концентрація промислового виробництва

малий відсоток іноземного капіталу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест