Українські землі в складі Російської імперії на поч. ХХ століття

Додано: 1 травня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 32 рази
18 запитань
Запитання 1

Оберіть усі твердження, що характеризують соціально-економічне становище Наддніпрянської України на поч. ХХ ст.

варіанти відповідей

Бурхливий розвиток текстильної та харчової промисловостї

Загальнополітична криза

концентрація промислового виробництва

 "Ходіння в народ"

виробництво видобувної та металургійної промисловості

швидке зростання чисельності та концентрації пролетаріату

економічна криза 1900-1903

Запитання 2

В якій галузі виробництва діяли такі родини підприємців як Терещенки,Симиренки

варіанти відповідей

машинобудування

металургія

цукровиробництво

харчова промисловість

легка промисловість

Запитання 3

На який процес вказують такі географічні об'єкти як "Зелений Клин", "Сірий Клин"

варіанти відповідей

спеціалізація сільського господарства

концентрація виробництва

трудова еміграція

соціальне розшарування

монополізація промисловості

Запитання 4

Який діяч був в авангарді кооперативного руху в Наддніпрянщині

варіанти відповідей

М. Міхновський

Є. Чикаленко

В. Нагірний

М. Левитський

Запитання 5

Перша політична партія Наддніпрянської України

варіанти відповідей

РУРП

  

 

РУП

 УСДП

УДП

Запитання 6

Яка політична партія з самого початку поставила за свою мету досягнення самотійності України

варіанти відповідей

РУП

УНП

УДП

УДРП

УСДРП

Запитання 7

Яку партію в результаті розколу РУП утворили В. Винниченко, С.Петлюра, М.Порш

варіанти відповідей

РУРП

УРП

УСДРП

Спілку

УНП

Запитання 8

Партія ,що створена на основі ЗУБО - досягнення автономії України пов'язувала з встановленням у Росії конституційної монархії

варіанти відповідей

УДП

РУП

УСДРП

УНП

Запитання 9

Про які події йде мова:

"Зранку робітники всіх районів Петербурга рушили до Зимового палацу, разом з ними йшли жінки, діти, старі; люди несли корогви, ікони, імператорські портрети, співали молитви. Усього на вулиці вийшло понад 140 тисяч чоловік"

варіанти відповідей

Маніфест Миколи ІІ

  

  

Загальнополітичний страйк

російсько-японська війна

Кривава неділя

Запитання 10

Столипінська аграрна реформа передбачала

варіанти відповідей

Утворення земств

  

 

  

Наділення селян землею без викупу

 Перенесення селянських господарств на хутори

Скасування кріпосного права

Запитання 11

Справа Бейліса була спрямована проти

варіанти відповідей

українця

росіянина

єврея

поляка

Запитання 12

Українське питання у Державній думі передбачало:

варіанти відповідей

Поповнення Державної думи представниками різних національних меншин

  

  

Проголошення незалежності України

Надання жінкам рівних політичних прав

Запровадження державної мови в школах

  

Запитання 13

Питання,що проголошував Маніфест 17 жовтня 1905р.

варіанти відповідей

  Ущімлення прав євреїв  

Проголошення демократичних свобод

Новий виборчий закон

Розширення громадянських прав

Розпуск ІІ Державної думи

Запровадження цензури

Дозволено скликати перший російський парламент

Запитання 14

Причинами Російської революції 1905-1907 рр стали наступні чинники:

варіанти відповідей

Утворення воєнного блоку Антанта  

 Поразка у Кримській війні

Невдоволення робітників, вимоги встановити 8-год. робочий день.

Поширення ідей просвітників

Поразка у війні з Японією

Прагнення закріпити самодержавний лад в Росії

Невирішеність аграрного питання

Запитання 15

Яку назву мала перша українськомовна газета в підросійській Україні , що видавалася в Лубнах на Полтавщині напр. 1905 року

варіанти відповідей

Рада

Громадська думка

Хлібороб

Український вісник

Запитання 16

Йому належить фраза: "Думське законодавство не дало нічого українському життю" Впізнай діяча по світлині.

варіанти відповідей

М. Драгоманов

М.Грушевський

М. Міхновський

В. Винниченко

Запитання 17

Якою подією завершилася І російська революція

варіанти відповідей

Маніфестом царя 17 жовтня

  


Кривава неділя

Загальнополітичний страйк

Розпуском ІІ Державної Думи

Повстання саперів у Києві

Запитання 18

Саме він був на чолі української фракції в Думі

варіанти відповідей

І. Шраг

Є. Чикаленко

М. Грушевський

М. Міхновський

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест