Українські землі в складі Російської імперії на початку ХХ ст.

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 25 разів
24 запитання
Запитання 1

Під час проведення Столипінської аграрної реформи:

варіанти відповідей

а.) заохочувалося створення хуторів і відрубів

б.) примусово відчужувалися поміщицькі землі

в.) розвивалося общинне землеволодіння

г.) вводилося зрівняльне землекористування "за трудовими нормами"

Запитання 2

У роки революції 1905 -1907рр. у Російській імперії відбулася:


варіанти відповідей

а.) легалізація діяльності українських політичних партій

б.) перша спроба відкрити недільні українські школи

в.) об'єднання "Просвіт" у Товариство українських поступовців

г.) реорганізація Української православної церкви

Запитання 3

Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях Наддніпрянської України на початку ХХ ст. сприяла:


варіанти відповідей

а.) завершенню промислового перевороту

б.) створенню монополістичних об'єднань

в.) націоналізація великих підприємств

г.) подоланню залежності від іноземного капіталу

Запитання 4

Характерна ознака розвитку сільського господарства Наддніпрянської України на початку ХХ ст. - це

варіанти відповідей

а.) хронічне селянське малоземелля

б.) домінування фермерських господарств

в.) відсутність поміщицьких господарств

г.) високий рівень товарності селянських господарств

Запитання 5

Яке щоденне періодичне видання було започатковане в роки революції 1905 - 1907 рр. Євгеном Чикаленком?

варіанти відповідей

а.) "Основа"

б.) "Зоря Галицька"

в.) "Громада"

г.) "Рада"

Запитання 6

Поява українських парламенських громад у Державній Думі Російської імперії була зумовлена:

варіанти відповідей

а.) революційними подіями 1905 -1907рр.

б.) виданням циркуляра про заборону реєстрації товариств"інородців"

в.) формування самостійницьких течій в українському русі

г.) проведення Столипінської аграрної реформи

Запитання 7

Як називалася перша українська політична партія, заснована в підросійській Україні на початку ХХ ст.

варіанти відповідей

а.) Українська народна партія

б.) Русько-українська радикальна партія

в.) Українська соціал-демократична робітнича партія

г.) Революційна українська партія

Запитання 8

В умовах неможливості діяльності українських політичних партій для координації українського національного руху в підросійській Україні в 1908 році в Києві була створена нелегальна громадсько-політична організація:

варіанти відповідей

а.) Загальна українська безпартійна організація

б.) Союз визволення України

в.) Клуб російських націоналістів

г.) Товариство українських поступовців

Запитання 9

Яскавою сторінкою кооперативного руху на Наддніпрянській Україні є діяльність:

варіанти відповідей

а.) Миколи Міхновського

б.) Василя Нагірного

в.) В'ячеслава Липинського


г.) Миколи Левитського

Запитання 10

Укажіть ім'я державного діяча ХХст., якому належить наведений уривок із виступу в Державній Думі Росії на захист пропонованої ним реформи:

"В основу закону 9 листопада покладена певна думка, певний принцип... У тих місцевостях Росії, де особистість селянина отримала вже певний розвиток, де община примусовий союз ставить перешкоду для його самодіяльності, там необхідно дати йому свободу працювати, багатіти, розпоряджатися своєю власністю; треба дати йому владу над землею, треба позбавити його від кабали віджилого общинного ладу ".

варіанти відповідей

а.) Петро Валуєв

б.) Олексій Брусилов

в.) Михайло Терещенко

г.) Петро Столипін

Запитання 11

В яких скликаннях російської Державної думи були створені українські думські громади?

варіанти відповідей

а.) ІІІ та IV

б.) II та III

в.) I та IV

г.) І та II

Запитання 12

Єдність Російської імперії, захист царського самодержавства, невизнання українців окремим народом, антисемітизм - це складники програми:

варіанти відповідей

а.) автономістів

б.) самостійників

в.) федералістів

г.) чорносотенців

Запитання 13

Внаслідок яких подій виникла ситуація, описана в уривку історичного джерела?

" Емський указ потонув, бо формально його ніхто не відміняв; обидві сторони - українське громадянство й російський уряд - з вибухом революції признали його неіснуючим".

варіанти відповідей

а.) діяльність Державних дум

б.) столипінської аграрної реформи

в.) "справи Бейліса"

г.) революції 1905 -1907рр.

Запитання 14

Яка форма монополістичного об'днання була домінуючою в промисловості Наддніпрянської України на початку ХХ ст.?

варіанти відповідей

а.) трест

б.) картель

в.) концерн

г.) синдикат

Запитання 15

Що було спільного для революції 1905 - 1907рр. у Російській імперії та революції 1848 -1849рр. в Австрійській імперії?

варіанти відповідей

а.) скасування кріпосного права на українських землях

б.) заснування перших україномовних газет

в.) заснування перших українських політичних партій

г.) надання урядами дозволів на діяльність товариства "Просвіта"

Запитання 16

В якому місті на українських землях у роки революції 1905 - 1907рр. виникла перша "Просвіта" в Наддніпрянській Україні?

варіанти відповідей

а.) Одесі

б.) Юзівці

в.) Києві

г.) Катеринославі

Запитання 17

Сутність події, що увійшла в історію під назвою "справа Бейліса":

варіанти відповідей

а.) судова справа, що завершилася викриттям антисемітизму в Російській імперії

б.)розпочата київською єврейською громадою судова справа проти учасників погрому

в.) спровокована антисемітами судова справа у Києві, що завершилася виправданням обвинуваченого еврея Бейліса

г.) спровокована антисемітами судова справа у Києві, яка закінчилася покаранням єврея Бейліса за ритуальне вбивство

Запитання 18

Діячі, які брали участь у повстанні на броненосці "Потьомкін":

варіанти відповідей

А.) Микола Міхновський, Григорій Вакуленчук, Олександр Коваленко

б.) Опанас Матюшенко, Микола Міхновський, Григорій Вакуленчук

в.) Олександр Коваленко, Опанас Матюшенко, Микола Міхновський

г.) Григорій Вакуленчук, Олександр Коваленко, Опанас Матюшенко

Запитання 19

Яку мету переслідували реформи Петра Столипіна?

( три правильні відповіді)

варіанти відповідей

а.) ліквідувати поміщецьке господарство

б.) зруйнувати селянську общину, утвердити селянську власність на землю

в.) забеспечити Російську імперію хлібом

г.) скасувати кріпацтво

д.) приборкати національні рухи в Російській імперії

е.) ліквідувати аграрне перенаселення в центральних районах Росії, України, освоїти простори Сибіру та Далекого Сходу

є.) створити соціальну опору царизму на селі, ліквідувати соціальну базу для революційного руху на селі

Запитання 20

Які позитовні наслідки революції 1905 -1907 рр. для українства Наддніпрянської України?

(три правильні відповіді)

варіанти відповідей

а.) скасування Емського Указу

б.) запровадження української мови в школах та судочинстві

в.) створення українського університету

г.) поява української преси

д.) надання окремого представництва українцям у Державній думі Росії

е.) скасування для селян викупних платежів

є.) поява різноманітних українських організацій; було здобуто перший досвід парламентської діяльності

Запитання 21

Що визначало розвиток промисловості в підросійській Україні на початку ХХ ст.?

(три правильні відповіді)

варіанти відповідей

а.) початок промислового перевороту

б.) домінування мануфактурного виробництва

в.) концентрація промислового виробництва

г.) впровадження 8-годинного робочого дня

д.) монополізація промисловості

е.) домінування іноземного капіталу

є.) націоналізація промисловості

Запитання 22

Які події мали місце на території України в роки революції 1905 - 1907рр.?

(три правильні відповіді)

варіанти відповідей

а.) убивство в Києві прем'єр-міністра Петра Столипіна

б.) повстання саперного полку під керівництвом Б..Жаданівського

в.) повстання на броненосці "Потьомкін"

г.) заснування першої політичної партії

д.) повстання селян у Великих Сорочинцях

е.) створення Товариства українських поступовців

є.) "Справа Бейліса"

Запитання 23

Які поняття та терміни потрібно використовувати, характеризуючи економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії на початку ХХ ст.:

(три правильні відповіді)

варіанти відповідей

а.) промисловий переворот

б.) зимівник

в.) суцільна колективізація

г.) відруб

д.) панщина

е.) економічна криза

є.) монополія

Запитання 24

Укажіть основні пункти маніфесту Миколи ІІ від 17 жовтня 1905р.:

(три правильні відповіді)

варіанти відповідей

а.) Автономія України

б.) громадянські свободи ( слова, совісті, зібрань і спілок)

в.) запровадження Державної Думи як законодавчого органу імперії

г.) запровадження українського парламенту

д.) особиста недоторканість

е.) право на створення української преси

є.) право на створення університету з українською мовою навчання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест