Підсумкова контрольна робота з історії України

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 12 разів
12 запитань
Запитання 1

1. Наслідки селянської реформи Російській імперії 1861 р.:

варіанти відповідей

збільшення селянських наділів за рахунок відрізків

отримання селянами земельних наділів за справедливою ціною

селяни отримали особисту свободу й право укладати договори, протягом 49 років мали виплачувати державі її позику з відсотками

селянство позбулось обов'язку сплачувати подушний податок і відбувати рекрутчину

Запитання 2

Назва документа, в якому стверджувалося, що "...ніякої української мови не було, немає і бути не може..."

варіанти відповідей

Емський указ імператора Олександра II

Маніфест 19 лютого 1861 р. імператора Олександра II

циркуляр міністра внутрішніх справ Росії Валуєва

"циркуляр про кухарчиних дітей" міністра освіти

Запитання 3

Причина еміграції значної частини населення Західної України з кінця XIX ст.:

варіанти відповідей

важкі умови життя, безземелля, малоземелля при суттєвому зростанні кількості населення

низька родючість більшої частини земель, постійні засухи та неврожай

пошук сприятливих умов для розгортання комерційної діяльності, започаткування власного підприємництва

прагнення здобути величезні багатства, відсутність умов для розвитку української культури

Запитання 4

Автор брошури "Україна ірредента" ( "Україна уярмлена"), де вперше доводилась історична необхідність здобуття Україною незалежності:

варіанти відповідей

Юліан Бачинський

Іван Франко

Михайло Грушевський

Євген Олесницький

Запитання 5

Прочитайте факти біографії діяча й укажіть його.

" Роки життя 1865 - 1944 рр. Народився на Львівщині в аристократичній родині. Навчався у Краківському університеті. Деякий час служив офіцером австрійської армії, згодом став священиком. У 1900 р. очолив УГКЦ, був митрополитом до кінця життя. Меценат української кльтури. Своєю відданою працею для української церкви і народу зумів прихилити до себе народні маси."

варіанти відповідей

Августин Волошин

Йосип Сліпий

Андрій Шептицький

Володимир Антонович

Запитання 6

Ідея, яка наприкінці XIX ст. поступово стала панівною ідеєю західноукраїнського національно - визвольного руху:

варіанти відповідей

москвофільство, орієнтація на Російську імперію

полонофільство, орієнтація на польський національно - визвольний рух

русинство, ідея окремішності західноукраїнського населення

самостійницька ідея, курс на створенняі незалежної соборної Української держави

Запитання 7

Сфера діяльності товариства "Просвіта":

варіанти відповідей

організація в селах Галичини та Буковини осередків українських політичних партій

пропаганда соціалістичних ідей серед західноукраїнського селянства

створення сільських читалень, "народних домів", театральних гуртків, а також громадських крамниць, позичкових товариств, кооперативів

створення театральних гуртків, хорових колективів, пропаганда атеїзму та передового сільськогосподарського досвіду

Запитання 8

Становище більшості селян західноукраїнських земель на початку XX ст.

варіанти відповідей

економічна незалежність, але бідність переважної більшості селян

економічна незалежність, досягнення заможного стану переважною більшістю селян

перебування в економічній залежності від поміщиків

Запитання 9

Укажіть основні результати першої російської революції для українського національного руху ( 3 відповіді)

варіанти відповідей

виникнення перших політичних партій

надання Наддніпрянській Україні обмеженої політичної автономії

поширення "Просвіти" та інших громадських українських організацій

поява та зростання чисельності легальних українських видань і видавництв

поява і поширення початкових і середніх україномовних шкіл

припинення дії Емського указу 1876 р.

створення першого українського університету в Полтаві

Запитання 10

Укажіть назви молодіжних організацій, що виникли в Галичині наприкінці XIX - на початку XX cт. ( 3 відповіді )

варіанти відповідей

"лев"

"Орел"

"Пласт"

"Січ"

"Сокіл"

"Яструб"

"Шар"

Запитання 11

Зміни, започатковані столипінською аграрною реформою:

варіанти відповідей

селянин мав право вимагати йому виділення землі в одному масиві - "відрубі", а також міг переносити в одне місце свої господарські будівлі та створювати "хутір"

селянин міг вступити у колгосп, об'єднувати свої землі з наділами інших селян

селянин міг вступити в партії, продати свій наділ

селянинові можна було купляти поміщицьку землю або брати її в оренду

Запитання 12

Перша партія, яка виникла на підросійській Україні:

варіанти відповідей

Українська народна партія

Революційна українська партія

Українська демократична партія

Українська радикальна партія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест