Український національний рух у 50-90-х роках ХІХ ст.

Додано: 19 січня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 14 разів
21 запитання
Запитання 1

«Громадами» в другій половині ХІХ ст. називали:

варіанти відповідей

господарські структури

культурно-просвітницькі організації

політичні організації

таємні гуртки

Запитання 2

Прочитайте уривок з історичного джерела. Укажіть, назву якого друкованого органу пропущено в тексті.

«Кирило-мефодіївські братчики, повернені із заслання збиралися в Петербурзі й заходилися прясти далі перерва! ну основу українського відродження. Особливо живу видавничу й організаційну діяльність виявив у тім часі Куліш, який зі своїм швагром Білозерським розпочинає видавати український місячник__________».

варіанти відповідей

«Основа»

«Громада»

«Зоря Галицька»

«Русалка Дністровая»

Запитання 3

Вкажіть, хто заснував першу громаду:

варіанти відповідей

М. Драгоманов

В.Антонович

Л.Глібов

М.Грушевський

Запитання 4

Укажіть форму діяльності громадівського руху: 

варіанти відповідей

підготовка народної революції через сільську громаду

заборона видання книг українською мовою

організація недільних шкіл для дорослих

навчання народу російською мовою

Запитання 5

Вкажіть, коли виникла перша громада в Києві:

варіанти відповідей

1846 рік

1856 рік

1859 рік

1862 рік

Запитання 6

Хлопоманами називали:

варіанти відповідей

прихильників інтелігенції

прихильників дворянства

прихильників робітників

прихильників селянства

Запитання 7

Позначте, коли було видано антиукраїнський Валуєвський циркуляр:

варіанти відповідей

1861р.

1862р.

1863р.

1864р.

Запитання 8

Укажіть мету, з якою царська влада видала Валуєвський циркуляр:

варіанти відповідей

сприяння розвитку освіти, свободи літературного слова

розвиток української культури

демократизація суспільних відносин

зменшення впливу патріотично налаштованої української інтелігенції на суспільство

Запитання 9

Позначте прізвище першого голови Південно-Західного відділу Російського географічного товариства:

варіанти відповідей

В. Антонович

Г. Галаган

М. Драгоманов

М. Зібер

Запитання 10

Беручи участь у діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, громадівці намагалися:

варіанти відповідей

запровадити мережу недільних україномовних шкіл

організувати систематичні українознавчі дослідження.

поширювати нелегальну марксистську літературу

створити українську політичну партію

Запитання 11

Кому належить авторство книги, яка зображена на фото:

варіанти відповідей

Т. Шевченко

В. Антонович

П. Куліш

М. Драгоманов

Запитання 12

Позначте назву друкованого органу Київської громади у 1874-1875 рр.:

варіанти відповідей

«Кієвскіє вєдомості»

«Кієвскій звон»

«Кієвскій лісток»

«Кієвскій тєлєграф»

Запитання 13

Вкажіть документ, який спричинив закриття Південно-Західного відділу Російського географічного товариства:

варіанти відповідей

Лютневий маніфест імператора Олександра II

циркуляр міністра внутрішніх справ П.Валуєва

Емський указ імператора Олександра II

маніфест імператора Миколи II

Запитання 14

Укажіть прізвище політичного діяча на фото:

варіанти відповідей

П. Чубинський

М. Драгоманов

Б. Грінченко

В. Антонович

Запитання 15

Укажіть головну відмінність «молодих громад» від «старої громади», що існували в Наддніпрянській Україні у другій пол. ХІХ ст.?

варіанти відповідей

активно готували народне повстання проти самодержавства

виступали за політизацію національно-визвольної боротьби

діяли як легальні культурно-просвітні організації

брали участь у терористичній діяльності російських народників

Запитання 16

В якому році було видано указ царя, в якому проголошувалося „...не допускати ввозу в межі імперії ... яких би то не було книг і брошур, що видаються за кордоном на малоруському наріччі, а також і друкування на ньому текстів до музичних нот...”?

варіанти відповідей

1861 р.

1863 р.

1876 р.

1882 р.

Запитання 17

Вкажіть роки діяльності "братства тарасівців":

варіанти відповідей

1873-1875 рр.

1876-1883 рр

1882-1895 рр.

1891-1898 рр.

Запитання 18

Польське повстання відбувалося протягом:

варіанти відповідей

1848-1849рр.

1851-1852рр.

1863-1864рр.

1874-1875рр.

Запитання 19

Основною метою польського повстання було:

варіанти відповідей

припинення гноблення польського народу російською владою - надання права на освіту, поширення мовного (польського) закону, збереження католицької церкви

відновлення незалежності Польщі та кордонів 1772р., досягнення рівності польського, литовського й "руського" народів

передача земельних володінь на українських землях та повернення українських селян у кріпосну залежність, відповідно повернення їх польським дворянам

воз’єднання із Російською імперією, як братньою державою, знищення "внутрішніх ворогів", які вносять розбрат у відносини з Російською імперією

Запитання 20

Які з поданих тверджень характеризують дослідницько-видавничу роботу Старої Київської громади в царині історії, мовознавства, фольклору та етнографії українського народу в 70 - 80-ті роки XIX ст.? (Позначте 4 відповіді)

варіанти відповідей

видання «Історичних пісень малоросійського народу» з примітками В. Антоновича та М. Драгоманова у двох томах

вихід у світ двох випусків збірника «Народні українські казки», укладених І. Рудченком

скликання з'їзду діячів науки та культури - «Собору руських учених»

видання збірки «Чумацькі народні пісні», укладеної І. Рудченком із додатком - нотами, підготовленими М. Лисенком

заснування Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, створено етнографічно-географічний музей

вихід у Петербурзі першого видання «Кобзаря» Т. Шевченка

вихід перших двох збірок народних пісень М. Максимовича

Запитання 21

Серед засновників хлопоманства були (позначте 4 відповіді)

варіанти відповідей

В. Антонович

М. Драгоманов

Т. Рильський

Ф. Вовк

Б. Познанський

М. Зібер

К. Михальчук

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест