Управління підприємством (менеджмент)

Додано: 20 грудня 2023
Предмет: Економіка, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Основні функції менеджмента – це:

варіанти відповідей

планування, контроль, прогнозування, стимулювання

організація, мотивація, стимулювання, контроль

організація, мотивація, облік, контроль

планування, організація, мотивація, контроль

Запитання 2

На початку формування менеджменту як науки були створені наукові школи. Якої школи з перелічених нижче НЕ існувало?

варіанти відповідей

Школа "людських відносин"

Школа наукового управління

Поведінкова школа

Школа адміністративного управління (класична школа)

Запитання 3

Менеджмент – це

варіанти відповідей

вид діяльності

процес організації, мотивації, планування і контролю

процес управління

всі відповіді правильні

Запитання 4

Мотивація – це

варіанти відповідей

широкий спектр конкретних засобів, що базуються на системі цінностей людини

процес спонукання працівників до діяльності для досягнення цілей організації

особливий стан психіки індивіда, усвідомлена ним незадоволеність, відчуття недоліку чогось, відображення невідповідності між внутрішнім станом і зовнішніми умовами

процес задоволення працівників

Запитання 5

Планування – це

варіанти відповідей

процес вибору альтернативи для досягнення цілей;

 

дії фірми, спрямовані на прояв об'єктивних закономірностей;

процес створення безлічі рішень

процес визначення цілей діяльності організації і прийняття рішень щодо шляхів їх досягнення;

Запитання 6

 Укажіть функцію управління, яка полягає у порівнянні нормативних і фактичних показників діяльності підприємства:

варіанти відповідей

планування;

мотивація;

організація;

контроль

Запитання 7

Визначте, якому з наведених нижче підприємств властива лінійна структура управління:


варіанти відповідей

майстерня з ремонту годинників

банківська установа

кондитерська фабрика

супермаркет

Запитання 8

Визначте, якому з наведених нижче підприємств властива функціональна структура управління:


варіанти відповідей

продуктова крамниця

перукарня

взуттєва фабрика

фотоательє

Запитання 9

 Укажіть, який документ визначає цілі діяльності підприємства та способи їх досягнення:варіанти відповідей

баланс підприємства

організаційна структура управління

бізнес - план

статут підприємства.

Запитання 10

 Укажіть функцію управління, яка полягає у створенні зацікавленості працівників у досягненні цілей визначених керівником:


варіанти відповідей

планування;

мотивація;

організація

контроль

Запитання 11

Японська модель управління

варіанти відповідей

базується на особистому успіху в досягненні результатів підприємницької діяльності; схильна до ризику та практицизму

спирається на успіх, що створюється колективними зусиллями і досягненнями та постійними нововведеннями

базується на вмінні застосовувати інституційні основи побудови системи управління, нестандартні рішення обмежені певними структурними підрозділами

немає правильної відповіді

Запитання 12

Бізнес-план необхідний для:

варіанти відповідей

одержання кредитів у комерційних банках при заснуванні фірми

розробки проєктів створення нових форм підприємства

залучення іноземних інвестицій

всі відповіді правильні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест