Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу: " Україна на початку XX ст. перед викликами модернізації"

Тест виконано: 10 разів
15 запитань
Запитання 1

Під час проведення Столипінської аграрної реформи уряд Російської імперії:

варіанти відповідей

насильно відчужував землі у поміщиків

відроджував общинне землеволодіння

заохочував зростання хуторів і відрубів

запроваджував зрівняльне землекористування

Запитання 2

Яка галузь була однією з провідних у структурі промисловості на західноукраїнських теренах на початку XX ст.?

варіанти відповідей

вугільна                                  

нафтодобувна               

текстильна

металургійна

Запитання 3

Куди був спрямований міграційний потік українців з підавстрійської України у зв’язку з аграрним перенаселенням? 

варіанти відповідей

 Канада та Сполучені Штати Америки

 Північний Кавказ і Далекий Схід

 Італія, Греція, Іспанія

 Казахстан та Сибір.


Запитання 4

Коли відбувся судовий процес у "справі Бейліса"?

варіанти відповідей

1911-1913 рр.

1905-1907 рр.

1906-1911 рр.

1891-1898 рр.

Запитання 5

Які гімнастично-спортивні організації були створені в Західній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.?

варіанти відповідей

 «Народна рада», «Руська бесіда», «Пласт»

«Сокіл», «Січ», «Пласт»

«Беркут», «Кобра», «Сокіл»

«Січ», «Просвіта», «Руська рада»

Запитання 6

Яка історична подія відбулась раніше за інші?

варіанти відповідей

впровадження загального виборчого права в Австро-Угорській імперії

створення організації «Пласт»

проголошення маніфесту царя Миколи ІІ про надання громадянських прав

обрання А. Шептицького галицьким греко-католицьким митрополитом

Запитання 7

Політична організація, що виникла, діє, об"єднує своїх членів навколо визначеної програми, гасла чи керівництва; прагне досягти наміченої мети здобуттям державної влади - це_______________.

варіанти відповідей

кооперація

страйк

монополія

партія

Запитання 8

Позначте положення Столипінської аграрної реформи (декілька):

варіанти відповідей

надання селянам особистої свободи

право селян на вільний вихід з общини

проведення судового процесу у "справі Бейліса"

заборона "інородцям" створювати товариства

відкриття Селянського банку

запровадження викупних платежів

дозвіл на вільну купівлю-продаж землі

Запитання 9

Яка політична партія відстоювала ідею самостійної України?

варіанти відповідей

 УНП

РУП

 УРП

 УДП

Запитання 10

Родини Терещенків, Симиренків та Харитоненків - це родини

варіанти відповідей

вугільних магнатів

 транспортних магнатів

 підприємців - меценатів

 металургійних магнатів

Запитання 11

Найпоширенішою формою монополій на українських землях початку ХХ ст. були?


варіанти відповідей

 картелі

 концерни

 трести

 синдикати

Запитання 12

Коли було створено Товариство українських поступовців?

варіанти відповідей

 1908 р.


 1902 р.

 1905 р.

 1907 р.

Запитання 13

Про кого із зображених історичних діячів йдеться в характеристиці?

Під час навчання в Харківському університеті вступив до харківської Громади. Запровадив у своєму маєтку найсучаснішу агрокультуру, машини, селекцію худоби. Був членом одеської Громади та київської (Старої) Громади, членом УДРП, засновником і керівником ТУП. Щедро жертвував кошти для розвитку української культури й науки

варіанти відповідей

Михайло Коцюбинський

 Євген Чикаленко

 Микола Аркас

 Панас Мирний

Запитання 14

Про кого із історичних діячів йдеться в характеристиці?

Займався адвокатською практикою, захищав в судах представників національного руху. Співзасновник Братства тарасівців; був ініціатором створення Революційної української партії та автором її програмного документу «Самостійна Україна». Згодом утворив Українську народну партію у Харкові з чітко вираженою самостійницькою позицією.

варіанти відповідей

Дмитро Антонович

 

 Микола Порш

Микола Міхновський

 Дмитро Донцов

Запитання 15

Коли було створено Українську народну партію?


   

варіанти відповідей

1900 р.                

 1902 р.

1905 р.

 1908 р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест