Успадкування багатофакторних ознак у людини. Популяційна генетика людини. Медична генетика. Спадкові хвороби людини.

Додано: 9 квітня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 331 раз
16 запитань
Запитання 1

Ознаки, на прояв яких впливають як гени, так і чинники навколишнього середовища


варіанти відповідей

багатофакторні

моногенні

полігенні

Запитання 2

Якісні багатофакторні ознаки:

варіанти відповідей

колір очей

зріст

маса тіла

кількість пальців

Запитання 3

Кількісні багатофакторні ознаки :

варіанти відповідей

колір очей

маса тіла

колір волосся

наявність хвороби

Запитання 4

Якісними багатофакторними ознаками можуть бути:

варіанти відповідей

астма

неспадкові форми онкозахворювань

атеросклероз

маса тіла

Запитання 5

Фенотипові відмінності між однояйцевими близнятами з однаковим генотипом

варіанти відповідей

не можливі

можливі від впливу факторів зовнішнього середовища під час зародкового розвитку

можливі від впливу факторів зовнішнього середовища після народження

можливі від впливом генів в дорослому стані

Запитання 6

Кожну популяцію, також як популяцію людей, можна описати за різними параметрами:

варіанти відповідей

ареал

промисловість

народжуваність

конфліктність

Запитання 7

Сукупність усіх генів та їхніх алелів у популяції називають:

варіанти відповідей

генотипом

генофондом

селекцією

популяцією

Запитання 8

Генофонд - це: 


варіанти відповідей

сукупність усіх алелів, генів і генотипів однієї популяції організмів.

сукупність характеристик, властивих індивіду на певний стадії розвитку

сукупність усіх генів однієї популяції або виду організмів, у межах яких вони характеризуються певною частотою

 

процес, внаслідок якого виживають і лишають потомство найпристосовані

Запитання 9

Наявність у популяції різних станів ознаки:

варіанти відповідей

мономорфізм

поліморфізм

адаптивний потенціал

Запитання 10

Укладання шлюбів близьких родичів (явище інбридингу) призводить до

варіанти відповідей

зростання серед нащадків частоти гомозигот за певним алелем

зростання серед нащадків частоти гетерозигот

зростання серед нащадків хворих нащадків

зміцнення здоров'я нащадків

Запитання 11

Процес випадкової і неспрямованої зміни частот зустрічальності алелів у нечисленній популяції має назву

варіанти відповідей

дрейф генів

генетичний тягарь популяції

коефіцієнт інбридингу

інбредна депресія

Запитання 12

Хвороби, причинами яких є зміни спадкового апарату, тобто мутації називають:

варіанти відповідей

мутантними

спадковими

модифікаціоними

пристосувальні

Запитання 13

Синдром Дауна - це:

варіанти відповідей

трисомія по 18-й хромосомі;

трисомія по 21-й хромосомі

пошкодження гена, розташованого на 12-й хромосом

трисомія по 13-й хромосомі

Запитання 14

До генних захворювань людини належать:

варіанти відповідей

дальтонізм

виразка шлунка

фенілкетонурія

синдром "котячого крику"

Запитання 15

Фактори навколишнього середовища, вплив яких на організм підвищує

ймовірність виникнення і розвитку злоякісних пухлин, називають

варіанти відповідей

канцерогенними

мутагенними

метастазними

шкідливими

Запитання 16

Хімічними канцерогенами є:

варіанти відповідей

іонізуюче опромінення

ультрафіолетові промені

бактерія хелікобактер

сполуки миш‘яку

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест