Узагальнення до розділу VI "Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту"

Додано: 18 квітня 2023
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 312 разів
12 запитань
Запитання 1

Блага – це

варіанти відповідей

основа добробуту;

все те, що задовольняє потреби;

процес формування доходів людей, що беруть участь у суспільному виробництві;

усвідомлене відчуття нестачі чогось необхідного для життєдіяльності

організму та розвитку особистості.

Запитання 2

Принципи ринкової економіки

варіанти відповідей

Економічна свобода;

Перерозподіл доходів та захист соціально вразливих верств населення;

Стабілізація економіки та забезпечення економічного зростання;

Автоматизм регулювання;

Конкуренція.

Запитання 3

Обмін – це

варіанти відповідей

процес формування доходів людей, що беруть участь у суспільному виробництві;

процес створення нових благ, надання послуг, виконання робіт;

процес руху товарів і послуг від виробника до споживача, який відбувається

внаслідок операцій купівліпродажу;

процес вживання та використання благ для задоволення потреб.

Запитання 4

Економічні функції держави:

варіанти відповідей

Перерозподіл доходів та захист соціально вразливих верств населення;

Дотації підприємствам для збільшення виробництва суспільно необхідної продукції;

Зміна рівнів оподаткування та державних видатків для регулювання економіки;

Прямі заборони й дозволи в законах та інших правових актах;

Продукування суспільних благ;

Захист конкуренції.

Запитання 5

Дефіцит означає

варіанти відповідей

перевищення доходів над видатками;

видатки бюджету плануються більші, ніж очікується надходжень;

стан ринку, коли не збігаються інтереси більшості учасників ринкових угод

і встановлюється ринкова рівноважна ціна;

спосіб організації економічного життя.

Запитання 6

Право власності з юридичного погляду має такі аспекти:

варіанти відповідей

володіння;

користування;

продажу;

розпорядження;

Запитання 7

Чинники, що збільшують або зменшують пропозицію

варіанти відповідей

зміна кількості продавців;

зміна смаків покупців (сезон, мода, вплив реклами);

зміна вартості ресурсів, що використані у виробництві товару;

природні та техногенні катастрофи (аварії, погіршення кліматичних умов, землетруси, війни тощо) або поява нових ресурсів і технологій

зміна цін товарівзамінників або супутніх товарів.

Запитання 8

Корупція – це

варіанти відповідей

усвідомлене відчуття нестачі чогось необхідного для життєдіяльності

організму та розвитку особистості;

негативне суспільне явище, яке виявляється у злочинному використанні службовими особами, громадськими й політичними діячами їхніх прав і посадових можливостей з метою особистого збагачення;

негативне суспільне явище, яке виявляється у злочинному використанні службовими особами, громадськими й політичними діячами їхніх прав і посадових можливостей з метою особистого збагачення та розкрадання державного майна;

наявність суперечностей між приватними інтересами й повноваженнями, коли чиновник під впливом власного інтересу приймає незаконне рішення.

Запитання 9

Що є кінцевим процесом у задоволенні потреб?

варіанти відповідей

Розподіл доходів;

споживання товарів і послуг;

процес руху товарів від виробника до споживача внаслідок операцій купівліпродажу або бартеру;

процес створення нових благ, надання послуг, виконання робіт.

Запитання 10

Мета податково-бюджетної політики:

варіанти відповідей

Зміна рівнів оподаткування та державних видатків для регулювання економіки;

впливу на стан економіки;

нагромадження необхідних ресурсів для фінансування державних органів

управління і контролю, фінансування виробництва суспільних благ;

зміна економічних умов (спад ділової активності, зміна розмірів оподаткування);

перерозподілу національного доходу.

Запитання 11

Витрати домогосподарств

варіанти відповідей

Житло і комунальні послуги;

Цінні папери;

Заробітна плата, гонорари;

Медичне обслуговування;

Культура і відпочинок;

Дивіденди;

Побутові речі;

Нерухоме майно.

Запитання 12

Засоби державного впливу

варіанти відповідей

Дотації підприємствам для збільшення виробництва суспільно необхідної продукції.

Регулювання грошової маси в обігу.

Коригування вад ринкових механізмів.

Забезпечення правової бази.

Перерозподіл доходів та захист соціально вразливих верств населення.

Державні замовлення товарів і послуг у приватних підприємств.

Штрафи.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест