Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Узагальнення теми № 1

Додано: 28 жовтня 2019
Предмет: Економіка
Тест виконано: 3 рази
12 запитань
Запитання 1

Бухгалтерський облік – це

варіанти відповідей

облікові правила та процедури, що стосуються виміру, оцінки і надання облікової інформації, розроблені відповідними професійними організаціями, наприклад Комісією зі стандартів фінансового обліку.

правові акти, затверджені Міністерством фінансів України, що визначають принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечить міжнародним стандартам.

процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Запитання 2

Принципи бухгалтерського обліку – це

варіанти відповідей

відображення у бухгалтерському обліку витрат і доходів на підставі достовірно обґрунтованих первинною документацією господарських операцій.

основні засади, на яких здійснюються функції суб’єктів господарської діяльності у мікроекономічному середовищі.

відображення у бухгалтерському обліку сировини, матеріалів, засобів праці, виробленої продукції за собівартістю їх придбання або виробництва, тобто за фактичними витратами.

Запитання 3

Предметом бухгалтерського обліку є

варіанти відповідей

господарські засоби та господарські процеси, що відбуваються внаслідок виготовлення продукції чи надання послуг, витрати та результати господарської діяльності підприємства.

джерела їх утворення та господарські процеси, що відбуваються внаслідок виготовлення продукції чи надання послуг, витрати та результати господарської діяльності підприємства.

господарські засоби за їх складом і використанням, джерела їх утворення та господарські процеси, що відбуваються внаслідок виготовлення продукції чи надання послуг, витрати та результати господарської діяльності підприємства.

Запитання 4

Об’єктами бухгалтерського обліку є

варіанти відповідей

господарські засоби

джерела утворення господарських засобів

господарські процеси.

всі відповіді вірні.

Запитання 5

Джерела утворення господарських засобів поділяються на:

варіанти відповідей

власні

залучені

всі відповіді вірні

Запитання 6

Скільки існує елементів методу бухгалтерського обліку

варіанти відповідей

7

8

9

Запитання 7

Інвентаризація – це

варіанти відповідей

відображення об’єктів бухгалтерського обліку в єдиному грошовому вимірнику з метою узагальнення їх в цілому по підприємству.

метод обчислення собівартості виготовлення одиниці товарно – матеріальних цінностей або одиниці виконаних робіт.

спосіб виявлення фактичної наявності і стану господарських засобів, коштів підприємства та джерел їх утворення на певну дату.

Запитання 8

Документування – це

варіанти відповідей

спосіб узагальнення і групування інформації про майно підприємства та джерела його утворення на певну дату.

спосіб первинного відображення об’єктів бухгалтерського обліку (господарських засобів, коштів, джерел їх утворення та господарських процесів) у первинних бухгалтерських документах (рахунках, накладних, чеках, ордерах).

система підсумкових взаємозв’язаних і взаємозумовлених показників, які характеризують господарську і фінансову діяльність підприємства, результати використання його активів та стан зобов’язань. Бухгалтерську звітність заповнюють на підставі даних рахунків бухгалтерського обліку з певною системою їх групування.

Запитання 9

Подвійний запис – це

варіанти відповідей

спосіб групування за певною системою фінансово – економічної інформації для її поточного відображення у бухгалтерському обліку і для здійснення контролю за господарськими процесами, станом господарських засобів та джерел їх формування.

подвійне відображення у бухгалтерському обліку кожної господарської операції: у дебеті одного чи декількох рахунків та одночасно у кредиті одного чи декількох рахунків на одну й ту саму суму.

спосіб первинного відображення об’єктів бухгалтерського обліку (господарських засобів, коштів, джерел їх утворення та господарських процесів) у первинних бухгалтерських документах (рахунках, накладних, чеках, ордерах).

Запитання 10

Рахунки яких класів є пасивними

варіанти відповідей

6

7

2

4

Запитання 11

Рахунки яких класів є активними

варіанти відповідей

1

3

9

5

Запитання 12

Синтетичні рахунки– це

варіанти відповідей

бухгалтерські рахунки, на яких облік господарської діяльності підприємств ведеться узагальнено.

бухгалтерські рахунки, на яких облік господарської діяльності підприємств ведеться відокремлено за кожним видом об'єкта.

всі відповіді вірні.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест