Узагальнення з теми "Україна на початку ХХ століття перед викликами модернізації"

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 728 разів
24 запитання
Запитання 1

Під час проведення Столипінської аграрної реформи:

варіанти відповідей

заохочувалося створення хуторів і відрубів

примусово відчужувалися поміщицькі землі

розвивалося общинне землеволодіння

вводилося зрівняльне землекористування "за трудовими нормами"

Запитання 2

Яке щоденне періодичне видання було започатковане в роки революції 1905 - 1907 рр. Євгеном Чикаленком?

варіанти відповідей

"Основа"

"Зоря Галицька"

"Громада"

"Рада"

Запитання 3

Поява українських парламенських громад у Державній Думі Російської імперії була зумовлена:

варіанти відповідей

революційними подіями 1905 -1907рр.

виданням циркуляра про заборону реєстрації товариств"інородців"

формування самостійницьких течій в українському русі

проведення Столипінської аграрної реформи

Запитання 4

В умовах неможливості діяльності українських політичних партій для координації українського національного руху в підросійській Україні в 1908 році в Києві була створена нелегальна громадсько-політична організація:

варіанти відповідей

Загальна українська безпартійна організація

Союз визволення України

Клуб російських націоналістів

Товариство українських поступовців

Запитання 5

Яскавою сторінкою кооперативного руху на Наддніпрянській Україні є діяльність:

варіанти відповідей

Миколи Міхновського

Василя Нагірного

В'ячеслава Липинського

Миколи Левитського

Запитання 6

Укажіть ім'я державного діяча ХХст., якому належить наведений уривок із виступу в Державній Думі Росії на захист пропонованої ним реформи:

"В основу закону 9 листопада покладена певна думка, певний принцип... У тих місцевостях Росії, де особистість селянина отримала вже певний розвиток, де община примусовий союз ставить перешкоду для його самодіяльності, там необхідно дати йому свободу працювати, багатіти, розпоряджатися своєю власністю; треба дати йому владу над землею, треба позбавити його від кабали віджилого общинного ладу ".

варіанти відповідей

Петро Валуєв

Ілля Шраг

Михайло Терещенко

Петро Столипін

Запитання 7

В яких скликаннях російської Державної думи були створені українські думські громади?

варіанти відповідей

ІІІ та IV

II та III

I та IV

І та II

Запитання 8

Єдність Російської імперії, захист царського самодержавства, невизнання українців окремим народом, антисемітизм - це складники програми:

варіанти відповідей

автономістів

самостійників

чорносотенців

 федералістів

Запитання 9

Внаслідок яких подій виникла ситуація, описана в уривку історичного джерела?

" Емський указ потонув, бо формально його ніхто не відміняв; обидві сторони - українське громадянство й російський уряд - з вибухом революції признали його неіснуючим".

варіанти відповідей

діяльність Державних дум

столипінської аграрної реформи

"справи Бейліса"

революції 1905 -1907рр.

Запитання 10

Яка форма монополістичного об'днання була домінуючою в промисловості Наддніпрянської України на початку ХХ ст.?

варіанти відповідей

трест

картель

концерн

синдикат

Запитання 11

Яку мету переслідували реформи Петра Столипіна?

( три правильні відповіді)

варіанти відповідей

ліквідувати поміщецьке господарство

збільшення товарності сільського господарства

забеспечити Російську імперію хлібом

скасувати кріпацтво

приборкати національні рухи в Російській імперії

ліквідувати аграрне перенаселення в центральних районах Росії, України, освоїти простори Сибіру та Далекого Сходу

створити соціальну опору царизму на селі, ліквідувати соціальну базу для революційного руху на селі

Запитання 12

Що визначало розвиток промисловості в підросійській Україні на початку ХХ ст.?

(три правильні відповіді)

варіанти відповідей

початок промислового перевороту

домінування мануфактурного виробництва

концентрація промислового виробництва

впровадження 8-годинного робочого дня

монополізація промисловості

домінування іноземного капіталу

націоналізація промисловості

Запитання 13

Однією з провідних галузей промисловості на західноукраїнських землях на початку ХХ ст. була

варіанти відповідей

вугільна.

 хімічна

нафтодобувна

металургійна.

Запитання 14

Куди був спрямований міграційний потік українців з підавстрійської України у зв'язку з аграрним перенаселенням?

  

варіанти відповідей

Канада, США, Бразилія

Північний Кавказ і Далекий Схід

Італія, Греція, Іспанія

Казахстан та Сибір

Запитання 15

Піднесенню національної свідомості українців в Австро-Угорській імперії сприяла діяльність

варіанти відповідей

автокефальної православної церкви

греко-католицької церкви

православної церкви

католицької церкви

Запитання 16

Хто очолив рух за виборчу реформу в Австоро-Угорщині на початку 20 ст.?

варіанти відповідей

 

  

 

  

варіанти відповідей

Юліан Романчук та Кость Левицький

Михайло Грушевський та Євген Левицький

Кость Левицький та Іван Франко

Андрей Шептицький та Михайло Павлик

Запитання 17

Про причини якого соціально-економічного явища в західноукраїнських землях ідеться у фрагменті зі статті І.Франка?

"Галичина була "перелюднена", мала надто розвинений поділ селянської землі і дуже малі заробітки. Галичина - край браку засобів для існування - їжі, освіти, а також прав і свобод людини.Матеріальна скрута, немилосердний грабіж і зловживання владою поміщиками, тобто відсутність правової опіки, неспроможність себе захистити...Залишаючи свої оселі, речі, родичів, хай яку господарку, всі як один відповідають: "Нема чого тут триматися, не дочекаємось нічого доброго"".

варіанти відповідей

розвиток кооперативного руху

завершення промислового перевороту

трудова міграція

скасування кріпацтва

Запитання 18

У яких твердженнях ідеться про Андрея Шептицького?

(три варіанти відповідей)

варіанти відповідей

голова Наукового товариства ім. Тараса Шевченка

митрополит греко-католицької церкви (1900-1944)

творець і перший митрополит Української автокефальної православної церкви

член української парламентської громади ІІ Державної думи Росії (1907)

підтримав страйк українських студентів Львівського університету (1901-1902)

засновник Українського національного музею у Львові (1905)

Запитання 19

Яку мету переслідували галицькі народовці створюючи фізкультурно-спортивне товариство "Сокіл"?

варіанти відповідей

фізичний розвиток членів товариства

пробудження національної свідомості й національно-патріотичне виховання молоді

участь у спортивних заходах

 підняття інтелектуального рівня молоді

Запитання 20

Коли було запроваджено загальне й рівне вибоче право?

варіанти відповідей

1905 р.

1906 р.

1907 р.

1908 р.

Запитання 21

Про кого із зображених історичних діячів йдеться в характеристиці?

Здобув юридичну освіту у Львові та Відні; працював адвокатом. Активний член НТШ та «Просвіти». У 1899 р. став співзасновником, а згодом очолив Українську національно-демократичну партію. Ініціатор створення кооперативу «Народна торгівля», страхової компанії «Дністер». Обирався депутатом Галицького сейму.

варіанти відповідей
Запитання 22

Яку організацію охарактеризовано в уривку?

«Постала у Львові у 1894 р. з метою виховання в українському народі єдності, почуття честі, витривалості, рухливості, працьовитості, підприємливості шляхом плекання фізкультури; великі заслуги в розбудові організації мав педагог І. Боберський»   

варіанти відповідей

Січові стрільці

Сокіл

Січ

Пласт

Запитання 23

Які події описані в уривку?

«Коли в ІІІ залі відбувалося спокійне віче, польська молодь без причини почала будувати барикади перед залом ректорату, даючи тим самим почин до кровопролиття.

Студент прав Адам Коцко, людина з соціалістичними переконаннями, впав понад всякий сумнів від кулі браунінга вшехпольського студента»

варіанти відповідей

боротьба за створення українського університету

боротьба за введення загального виборчого права

відкриття кафедри історії України у Львівському університеті

відкриття кафедри української літератури у Львівському університеті

Запитання 24

Установіть відповідність між прізвищем історичного діяча та стислою характеристикою його діяльності:

1         Андрей Шептицький

2         Кирило Трильовський

3         Іван Боберський

4         Августин Волошин

А        лідер Української радикальної партії, засновник спортивно-громадської організації «Січ», завданням якої було фізичне виховання молоді

Б         педагог, організатор сокільсько-січового руху, очолював спортивно-фізкультурну організацію «Сокіл» у 1910–1914 рр.

В        історик, політолог, громадсько-політичний діяч, один з організаторів Української демократично-хліборобської партії

Г         митрополит Української греко-католицької церкви, підтримував ті політичні сили на західних землях, які відстоювали їхній автономний статус у 1900–1920 pp.

Д        провідний культурний і громадсько-політичний діяч Закарпаття, греко-католицький священик, редактор тижневика «Наука»

варіанти відповідей

 1 Г, 2 А, 3 Б, 4 Д

1 Г, 2 В, 3 А, 4 Б

 1 Б, 2 Г, 3 А, 4 В

1 Д, 2 В, 3 Г, 4 А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест