Узагальнення знань "Сталий розвиток та раціональне природокористування"

Додано: 2 квітня
Предмет: Біологія, 11 клас
24 запитання
Запитання 1

Міжнародна спілка охорони природи:

варіанти відповідей

ЮНЕП

МСОП

ЮНЕСКО

ЄЕК

Запитання 2

Визначити НЕправильне твердження

варіанти відповідей

Спільним для всіх видів забруднення є те, що вони змінюють параметри середовища.

Теплове забруднення впливає на визначення статі в зародка крокодилів.

Хімічне забруднення не руйнує трофічних ланцюгів. 

Під час згоряння пластика виділяються отруйні сполуки.

Якість довкілля напряму залежить від людини.

Запитання 3

Визначити правильні твердження

варіанти відповідей

Раціональніше утилізувати відходи, ніж їх спалювати.

Якість довкілля напряму залежить від людини.

Якщо якість середовища висока- середовище екстремальне.

Вулканічна діяльність - це наслідок антропогенного забруднення довкілля.

Природне забруднення охоплює всю територію планети.

Значення ГДК - є критеріями забруднення.

Запитання 4

 Назвіть наслідки викидів сірчистого газу в атмосферу:

варіанти відповідей

кислотні дощі

цвітіння води

засолення грунтів

озонові діри

Запитання 5

До найстійкіших і найпоширеніших забруднювачів водойм належать:

варіанти відповідей

монооксид Карбону

сажа й пил

нафтопродукти

амоніак

Запитання 6

Масове розмноження фітопланктону, що спричинає зміну забарвлення води і погіршує кисневу забезпеченість вод, - це...

варіанти відповідей

епідемія

кислотні опади

озонові діри

"цвітіння" води

Запитання 7

Назвіть заходи збереження грунтів:

варіанти відповідей

внесення гербіцидів

дотримання сівозмін

внесення пестицидів

впровадження органічного (біологічного) землеробства

Запитання 8

Амброзія полинолиста є справжнім "зеленим агресором", яка поширилась з допомогою транспорту в різних областях України і спричинає масові захворювання населення на...

варіанти відповідей

малярію

алергію

сальмонельоз

грип

Запитання 9

У рамках якої системи поглядів реалізуються напрямки сучасної екополітики України?

варіанти відповідей

Концепція заповідності

Концепція плюралістичної демократії

Концепція постіндустріального суспільства

Концепція сталого розвитку

Запитання 10

Основні причини втрати біологічної різноманітності

варіанти відповідей

а)   зростаюча чисельність населення


б)  зростаюче споживання біологічних ресурсів

в)  зневажливе ставлення до біологічних видів і систем

г)   незаконне полювання і систематичне вирубування лісу


д)  усі відповіді неправильні

Запитання 11

Місце проведення Конференції ООН з навколишнього середовища, на якій було сформульовано концепцію сталого розвитку:

варіанти відповідей

Париж

 Ріо-де-Жанейро


Нью-Йорк

Сіднеї

Запитання 12

Чорний список - це:

варіанти відповідей

основний документ у якому узагальнено дослідження щодо сучасного стану рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів організмів.

документ до якого заносять рідкісні і типові для певної місцевості рослинні угрупування, що потребують установлення особливого режиму їх використання.

міжнародний перелік видів рослин і тварин, які зникли.

Запитання 13

Штучне повернення на певну місцевість раніше існувавшого там виду живих організмів, називається:

варіанти відповідей

інтродукцією

реінтродукціює

акліматизацією

реакліматизацією

Запитання 14

Процес погіршення властивостей ґрунтів з подальшою неможливістю їх відновлення без участі людини - це:

варіанти відповідей

деградація ґрунтів

ерозія ґрунтів

опустелювання

засолення ґрунтів

Запитання 15

Наслідки забруднення атмосфери

варіанти відповідей

парниковий ефект

озонова діра

кислотний дощ

всі відповіді правильні

Запитання 16

Вибрати природне забруднення атмосфери

варіанти відповідей
Запитання 17

Найменшу згубну дію на довкілля здійснює....

варіанти відповідей

сільське господарство

металургія

транспорт 

енергетика

організований туризм

хімічна промисловість

Запитання 18

 Вкажіть наслідки антропогенового забруднення.

варіанти відповідей

виверження вулканів

стихійні сміттєзвалища

потрапляння отрутохімікатів у підземні води

пожежі внаслідок удару блискавки 

смерчі

глобальне потепління

Запитання 19

Характерне явище усіх мегаполісів, коли в повітрі формується густий туман із суміші пилу, диму:

варіанти відповідей


урбанізація


глобалізація

смог

ефект пароутворення

Запитання 20

Глобальні проблеми людства - це:

варіанти відповідей

 проблеми, які зачіпають життєві інтереси всього населення планети і потребують для свого вирішення спільних зусиль всіх країн світу;

  проблеми, які зачіпають життєві інтереси всього населення планети;

проблеми, які зачіпають життєві інтереси населення певного регіону;

 проблеми, які потребують для свого вирішення спільних зусиль декількох країн світу;

Запитання 21

Інвазивним видом для території України можна назвати:

варіанти відповідей

Колорадський жук

Сорока

Білка європейська

Шуліка чорний

Хрущ травневий

Запитання 22

Поступове зменшення кількості видів живих організмів, популяцій та екосистем:


варіанти відповідей

деградація флори

деградація земель

деградація фауни

деградація біорізноманіття

Запитання 23

Карантин, викликаний поширенням вірусу COVID-19, є видом забруднення середовища:


варіанти відповідей

фізичним

космічним

хімічним

біологічним

Запитання 24

Реакліматизація - це:

варіанти відповідей

переселення організмів у місця, де вони раніше проживали, але з різних причин зникли

cкорочення площі екосистем, позбавляння тварин місць живлення й розмноження

пристосування до умов нового середовища та нових угруповань й екосистем

зменшення кількості природних ресурсів для потреб людини

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест