ЗНО. Травлення. Травна система.

Додано: 2 квітня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 20 разів
25 запитань
Запитання 1

Розташуйте у відповідному порядку процеси, які відбуваються при надходженні їжі в організм людини: а) всмоктування води та мінеральних речовин у кишечнику; б) розщеплення білків до амінокислот; в) всмоктування жирних кислот та гліцерилу; г) подрібнення їжі; д) розщеплення вуглеводів до мальтози; е) емульгація жирів. 

варіанти відповідей

1. в, д, а, г, е, б.

2. а, д, в, г, б, е.

3. г, д, б, е, в, а.

4. б, д, а, в, е, г.

Запитання 2

Людина поклала до рота шматок сира. Які процеси будуть тут відбуватися:

варіанти відповідей

1. Подрібнення їжі.

2. Розщеплення білків.

3. Розщеплення жирів.

4. Всі перераховані процеси.

Запитання 3

В організмі людини можуть відбуватися різні типи травлення. Встановіть відповідність між типами травлення та ділянками травного тракту, де вони відбуваються. 1 - порожнинне, 2 - пристінкове, 3 - симбіотичне; а - на мембранах епітелію ворсинок тонкого кишечника, б - в порожнині травного каналу, в - в лейкоцитах, які здійснюють фагоцитоз, г - в товстому кишечнику за участю ферментів мікроорганізмів:

варіанти відповідей

1. 1 - в, 2 - г, 3 - а.

2. 1 - б, 2 - а, 3 - г.

3. 1 - г, 2 - в, 3 - б.

4. 1 - а, 2 - б, 3 - в.

Запитання 4

Для травного каналу притаманна перистальтика. Яка структура стінки травного каналу забезпечує цей процес:

варіанти відповідей

1. Сполучнотканинна оболонка.

2. Гладкі м'язи, що утворюють середній шар стінки травного каналу.

3. Підслизова оболонка.

4. Епітелій, що вистилає травний канал зсередини.

Запитання 5

При ковтанні відбувається скорочення великої групи м’язів і при цьому їжа потрапляє у глотку. Яка частина органів дихання бере участь у цьому процесі:

варіанти відповідей

1. Перстневидний хрящ.

2. Задня стінка трахеї.

3. Глотка.

4. Надгортанник.

Запитання 6

Стравохід має залози, які виділяють:

варіанти відповідей

1. Слину.

2. Слиз.

3. Травний сік.

4. Хлорводневу кислоту.

Запитання 7

Органи травлення відіграють важливу роль у постачанні організму поживними речовинами. А яку ще роль в організмі вони виконують:

варіанти відповідей

1. Захисну функцію.

2. Виведення із організму неперетравлених решток.

3. Беруть участь у формуванні імунітету.

4. Всі перераховані тут функції.

Запитання 8

Розгляньте малюнок та визначте, якими цифрами на ньому позначені травні залози, протоки яких відкриваються у порожнини органів травлення:

варіанти відповідей

1. 2, 3, 6.

2. 1, 5, 8.

3. 4, 6, 9.

4. 3, 5, 10.

Запитання 9

В організмі людини печінка відігріє важливу роль. В чому проявляється бар'єрна роль печінки:

варіанти відповідей

1. Вона утворює жовч, яка має речовини, що активізують роль ферментів у дванадцятипалій кишці.

2. Вона утворює майже всі захисні білки крові.

3. Вона знешкоджує шкідливі речовини, що надходять із кров'ю з кишечника.

4. Вона утилізує еритроцити що загинули та аміак, який утворюється при розщепленні білків.

Запитання 10

Слина утворюється у слинних залозах і містить у своєму складі ферменти ..., мінеральні солі, які надають їй ... реакції та ..., який виконує захисну функцію. Прочитайте текст та вставте пропущені слова:

варіанти відповідей

1. Ліпази, слабколужна, лізоцим.

2. Амілази, слабколужної, лізоцим.

3. Пептидаза, слабкокислої, лізоцим.

4. Амілази, слабкокислої, лізоцим.

Запитання 11

Які умови необхідні для того, щоб ферменти шлункового соку почали працювати:

варіанти відповідей

1. Кисле середовище.

2. Наявність ферментів підшлункового соку.

3. Жовч.

4. Всі перераховані фактори.

Запитання 12

Поживні речовини, які з кров’ю переносяться до клітин організму:

варіанти відповідей

1. Повинні мати великі розміри, щоб містити більший запас енергії.

2. Повинні утворювати між собою комплексні сполуки, щоб легше засвоюватися в організмі.

3. Повинні мати незначні розміри молекул, щоб проходити через стінки капілярів.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 13

 На роботу кишечника позитивний вплив мають:

варіанти відповідей

1. Білки тваринного походження.

2. Жири рослинного походження.

3. Клітковина, яка входить до складу овочів та фруктів.

4. Жири тваринного походження.

Запитання 14

У стінці шлунка, на відміну від стравоходу:

варіанти відповідей

1. Є серозна оболонка.

2. Є кільцеві м'язи.

3. Є косі м'язи.

4. Є поздовжні м'язи.

Запитання 15

Встановіть відповідність між видами залоз, які розташовані у стінках шлунка, та речовинами, які вони утворюють: 1 - головні, 2 - обкладові, 3 - додаткові; а - виділяють соляну кислоту у вільному та зв’язаному вигляді, б - утворюють трипсин, в - утворюють муцини, г- утворюють пепсиногени.

варіанти відповідей

1. 1 - а, 2 - г, 3 - б.

2. 1 - в, 2 - а, 3 - г.

3. 1 - б, 2 - в, 3 - а.

4. 1 - г, 2 - а, 3 - в.

Запитання 16

У шлунку відбувається розщеплення:

варіанти відповідей

1. Вуглеводів.

2. Білків.

3. Жирів рослинного походження.

4. Вітамінів.

Запитання 17

Розгляньте малюнок та визначте, якими цифрами на ньому позначені стравохід, дванадцятипала кишка, епітеліальний шар стінки шлунка та ворітний м'яз відповідно:

варіанти відповідей

1. 2, 4, 5, 8.

2. 1, 8, 6, 7.

3. 1, 5, 6, 4.

4. 2, 6, 4, 5.

Запитання 18

Транспорт речовини через стінку ворсинки у кровоносні та лімфатичні капіляри, які відбуваються за градієнтом концентрації, називається:

варіанти відповідей

1. Активний транспорт.

2. Пасивний транспорт.

3. Броунівський рух.

4. Активне перенесення.

Запитання 19

Встановіть відповідність між видами речовин та місцями їх всмоктування в кишечнику. 1 -  амінокислоти, 2 - глюкоза, 3 - хіломікрони, 4 - вода, 5 - мінеральні солі; а - у лімфатичні капіляри тонкого кишечника, б - у кровоносні капіляри тонкого кишечника, в - у капіляри товстого кишечника:

варіанти відповідей

1 - б, 2 - а, 3 - в, 4 - а, 5 - в.

2. 1 - а, 2 - в, 3 - в, 4 - а, 5 - б.

3. 1 - в, 2 - а, 3 - б, 4 - б, 5 - а.

4. 1 - б, 2 - б, 3 - а, 4 - в, 5 - в.

Запитання 20

Встановіть відповідність між відділами травного каналу та реакцією середовища у цих відділах. 1 -  ротова порожнина, 2 - порожнина шлунка, 3 - порожнина тонкого кишечника, 4 - порожнина товстого кишечника; а - кисле середовище, б - слабко лужне середовище, в - лужне середовище,  г - нейтральне середовище:

варіанти відповідей

1. 1 - в, 2 - г, 3 - а, 4 - б.

2. 1 - а, 2 - г, 3 - в, 4 - а.

3. 1 - б, 2 - а, 3 - в, 4 - а.

4. 1 - в, 2 - б, 3 - в, 4 - а.

Запитання 21

Жовч виконує в організмі важливі функції. Вона сприяє емульгуванню жирів, активує ферменти підшлункової залози, шлункових та кишкових залоз, посилює перистальтику кишок, сприяє всмоктуванню продуктів розщеплення жирів. Яка неточність допущена у цьому тексті:

варіанти відповідей

1. Жовч не впливає на емульгування жирів.

2. Жовч не бере участі у активації ферментів шлункового соку.

3. Жовч не активує перистальтику кишечника.

4. Жовч не сприяє процесам всмоктування продуктів гідролізу жирів.

Запитання 22

У товстому кишечнику, при наявності непатогенної мікрофлори:

варіанти відповідей

1. Не відбувається процес гниття.

2. Утворюється молочна кислота.

3. Утворюються вітаміни В і К.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 23

Якщо їжа, яка надійшла у шлунок, утворює тут продукти розщеплення жирів, то можна припустити, що це було:

варіанти відповідей

1. Жирне м'ясо.

2. Жирні сорти риби.

3. Молоко.

4. Їжа, приготовлена із використанням олії.

Запитання 24

У якому середовищі відбувається останній етап розщеплення складних органічних речовин до простих у травному каналі людини за допомогою її ферментних систем:

варіанти відповідей

1. Лужному.

2. Кислому.

3. Слабколужному.

4. Нейтральному.

Запитання 25

При аналізі крові, яка відтікає із тонкого кишечника, не було виявлено продуктів розщеплення жирів. Це пояснюється тим, що:

варіанти відповідей

1. Продукти розщеплення жирів надходять у кров із товстого кишечника.

2. Ці речовини надходять у кров у вигляді молекул жиру, а не продуктів їх розщеплення.

3. Ці речовини надходять спочатку в клітини епітелію кишечника, де перетворюються на хіломікрони, а вже вони надходять у кров.

4. Жири надходять не в кровоносні, а у лімфатичні капіляри.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест