Узагальнення знань з теми "Неорганічні речовини та їхні властивості"

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
20 запитань
Запитання 1

Серед назв виберіть назву речовини:

варіанти відповідей

алюмінієвий дріт

золота обручка

пластикова пляшка

кальцинована сода

Запитання 2

Вкажіть символ металічного елемента:

варіанти відповідей

Br

Xe

Fe

As

Запитання 3

Вкажіть найпоширеніший хімічний елемент на Землі:

варіанти відповідей

Al

Ca

C

O

H

Fe

Запитання 4

У повітрі найбільше:

варіанти відповідей

гелію

азоту

кисню

води

вуглекислого газу

Запитання 5

Який із наведених металів реагує з водою за кімнатної температури:

варіанти відповідей

Hg

Na

Au

Zn

Запитання 6

Cеред наведених формул виберіть формулу кальцій сульфіду:

варіанти відповідей

CaSO4

CaSO3

CaS

CaS2O7

Запитання 7

Яку кристалічну ґратку має алмаз?

варіанти відповідей

атомну

молекулярну

металічну

йонну

Запитання 8

Вкажіть реакцію сполучення:

варіанти відповідей

Zn+ 2HCl=ZnCl2+H2

Fe + CuCl2 = FeCl2+Cu

Zn+ H2O=ZnO+H2

2Fe+ 3Cl2=2FeCl3

Запитання 9

Вкажіть йони, які утворюються під час дисоціації натрій карбонату :

варіанти відповідей

Na, OH-

Na+ , SO32-

Na+ , CO32-

Na+ ,SO42-

Запитання 10

Із розбавленою сульфатною кислотою реагують:

варіанти відповідей

NaOH,Na2CO3,Na2O,Hg

Cu,ZnO, Zn(OH)2, NaCl

Zn,ZnO, Zn(OH)2, Na2SO4

 Mg, CuO, Ca(OH)2, Na2CO3

Запитання 11

Вкажіть пари речовин, які можуть реагувати між собою:

варіанти відповідей

кальцій і вода

силіцій (IV) оксид і вода

магній оксид і хлоридна кислота

алюміній гідроксид і натрій гідроксид

Запитання 12

Природні матеріали, які використовують у виробництві промислових продуктів, називають:

варіанти відповідей

вихідними речовинами

сировиною

корисними копалинами

гірськими породами

Запитання 13

Вкажіть формулу кислої солі:

варіанти відповідей

NaHCO3

 (CuOH)2CO3

 KCl ⋅ NaCl

Na3PO4

Запитання 14

Вкажіть йони, які зумовлюють постійну жорсткість води:

варіанти відповідей

Ca2+

(HCO3

Mg2+

Cl ̅

SO42-

Na+

Запитання 15

Вкажіть мінеральні добрива , які містять поживний елемент Нітроген:

варіанти відповідей

карбамід

амофос

преципітат

простий суперфосфат

 калійна селітра

Запитання 16

Вкажіть серед поданого переліку матеріалів силікатні матеріали:

варіанти відповідей

скло

гума

цемент

фаянс

Запитання 17

Укажіть формулу речовини, за допомогою якої можна визначити в розчині йони Fe3+

варіанти відповідей

HCl

NaOH

Ba(NO)3

AgCl

Запитання 18

Позначте пару речовин, взаємодією яких можна добути ферум (ІІ) гідроксид

варіанти відповідей

залізо і сульфатна кислота

залізо і вода

ферум(ІІ) оксид і вода

ферум(ІІ) сульфат і натрій гідроксид

Запитання 19

Визначте суму коефіцієнтів у правій частині рівняння реакції взаємодії алюмінію з концентрованою сульфатною кислотою за нагрівання:

варіанти відповідей

8

10

18

9

17

Запитання 20

Обчисліть та вкажіть об′єм карбон (ІІ) оксиду (н.у.), необхідний для повного відновлення ферум (ІІІ) оксиду масою 400г

варіанти відповідей

178 л

168 л

188 л

224л

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест