Загальні способи добування металів

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 260 разів
10 запитань
Запитання 1

Відновником металів з їх руд не виступає:

варіанти відповідей

Водень

Вуглець

Карбон (ІІ) оксид

Кисень

Запитання 2

З якого оксиду в лабораторних умовах добувають метал, відновлюючи його воднем?

варіанти відповідей

K2O

CuO

MgO

CaO

Запитання 3

Металотермія - це:

варіанти відповідей

8Al+3Fe3O4=4Al2O3+9Fe

Ca+2C=CaC2

CaO+ZnO=CaZnO2

2AgNO3=2Ag+2NO2+O2

Запитання 4

Яка з вказаних реакцій відповідає рекції алюмінотермії:

варіанти відповідей

2Al+Fe2O3=2Fe+Al2O3

2Mg+UF4=2MgF2+U

Si+2MgO=2Mg+SiO2

MoO3+3H2=Mo+2H2O

Запитання 5

Щоб добути метал із сульфідної руди, цю руду спочатку:

варіанти відповідей

Відновлюють воднем

Відновлюють коксом

Відновлюють алюмінієм

Випалюють

Запитання 6

Одержання металів з розчинів їх солей називається:

варіанти відповідей

Пірометалургією

Гідрометалургією

Металотермією

Електрометалургією

Запитання 7

Електрохімічний спосіб вилучення металів з їх сполук називається:

варіанти відповідей

Корозією

Електролізом

Відновленняи

Окисленням

Запитання 8

Електролізом водного розчину купрум (ІІ) сульфату можна одержати мідь, тому що:

варіанти відповідей

Мідь не реагує з воднем

Мідь має високу електропровідність

Мідь знаходиться в ряду активності після гідрогену

Електроліз використовується для рафінування міді

Запитання 9

Яким способом можна одержати метал:

варіанти відповідей

Електролізом водного розчину кальціц сульфату

Гідролізом нікель хлориду

Піролізом метану

Спалюванням цинк сульфіду, з наступним відновленням цинку вуглецем

Запитання 10

Яким способом неможливо одержати метал:

варіанти відповідей

Електролізом водного розчину купрум (ІІ) хлориду

Електролізом водного розчину натрій хлориду

Електролізом розплаву купрум (ІІ) сульфату

Взаємодією ферум (ІІ) оксиду з чадним газом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест