узагальнення знань з теми "Загальна характеристика оксидів, кислот і основ"

Тест виконано: 151 раз
24 запитання
Запитання 1

Бінарна сполука будь-якого хімічного елемента з Оксигеном це...

варіанти відповідей

кислота

основа

оксид

сіль

Запитання 2

SO3  - це...

варіанти відповідей

сульфур (ІІ) оксид

сульфур (ІІІ) оксид

сульфур (ІV) оксид

сульфур (VI) оксид

Запитання 3

Ca (OH)2 - ЦЕ...

варіанти відповідей

сіль

кислота

основа

оксид

Запитання 4

При взаємодії кислотного й основного оксидів утворюється…

варіанти відповідей

сіль

кислота

основа

Запитання 5

 Розчинні у воді основи називаються…

варіанти відповідей

луги

амфотерні гідроксиди

карбонати

силікати

Запитання 6

Складні речовини, що складаються з атомів металу й однієї або  кількох гідроксильних груп називаються…

варіанти відповідей

кислоти

основи

оксиди

солі

Запитання 7

Кислота, що містить у своєму складі 2 атома гідрогену називається...

варіанти відповідей

одноосновна

двоосновна

оксигеновмісна

безоксигенова

Запитання 8

Осид, що складається з атому металічного хімічного елемента та Оксигену називається...

варіанти відповідей

кислотний

основний

амфотерний

Запитання 9

 При розчиненні кислотних оксидів у воді утворюється…

варіанти відповідей

основи

кислоти

солі

луги

Запитання 10

При розчиненні оксидів металічних елементів І та ІІ груп головних підгруп у воді утворюються… 

варіанти відповідей

кислоти

основи

амфотерні гідроксиди

Запитання 11

 Складна речовина, що складається з катіонів металу та аніонів кислотного залишку називається…

варіанти відповідей

солі

кислоти

оксиди

основи

Запитання 12

Яку валентність виявляє Карбон у формулі CO2

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

IV

Запитання 13

Яку валентність Ферум виявляє у формулі Fe (OH)3

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

ІV

Запитання 14

Яку речовину ви поставите замість крапок у рівнянні

MgO + 2..... = MgCl2 +H2

варіанти відповідей

NaCl

Mg (OH)2 

HCl

Cl2 О

Запитання 15

Яку речовину ви поставите замість крапочок у рівнянні реакції MgCl2 + 2..... = Mg (OH)2 + 2NaCl   

варіанти відповідей

NaOH

Fe (OH)3

Ca (OH)2

Na2 SO

Запитання 16

Яку речовину ви поставите замість крапочок у рівнянні реакції CO2 + = H2CO3

варіанти відповідей

NaCl  

NaOH

HCl

H2O

Запитання 17

(3 правильні відповіді). До активних металів, що здатні взаємодіяти з кислотами відносять:

варіанти відповідей

Na

Al

Cu

Ag

Mg

Au

Запитання 18

Позначте реакції, які не відбуваються:

варіанти відповідей

MgO + HCl 

Ag + HCl 

Pt + HCl 

Na + HCl 

Запитання 19

За якої умови відбувається взаємодія лугів з розчинами солей?

варіанти відповідей

якщо до складу солі входить активний метал

якщо до складу солі входить метал, розташований у витискувальному ряді після водню

один із продуктів реакції є нерозчинною або газоподібною речовиною

Запитання 20

Назвіть способи добування амфотерних гідроксидів

варіанти відповідей

взаємодія відповідного оксиду з водою

взаємодія відповідної солі з лугом

окиснення амфотерних речовин

Запитання 21

(2 правильних відповіді) Які речовини здатні розкладатися під час нагрівання на оксид та воду?

варіанти відповідей

амфотерні гідроксиди

нерозчинні основи

кислоти

солі активних металів

Запитання 22

Якого кольору набуває індикатор феолфалеїн у лужному середовищі?

варіанти відповідей

червоний

фіолетовий

синій

малиновий

Запитання 23

Якого кольору набуває індикатор лакмус у нейтральному середовищі?

варіанти відповідей

фіолетовий

рожевий

синій

жовтий

Запитання 24

Якого кольору набуває індикатор метиловий оранжевий у кислому середовищі?

варіанти відповідей

безбарвний

червоний

оранжевий

жовтий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест