23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Узагальнення знань за темою "Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ ст.

Тест виконано: 331 раз
11 запитань
Запитання 1

Яка форма монополістичного об’єднання була домінуючою в промисловості Наддніпрянської України на початку ХХ ст.?варіанти відповідей

Концерн

Картель

Синдикат

Трест

Запитання 2

Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях Наддніпрянської України на початку ХХ ст. сприяла:

варіанти відповідей

націоналізації великих підприємств

подоланню залежності від іноземного капіталу

створенню монополістичних об’єднань

завершенню промислового перевороту

Запитання 3

Укажіть завдання, що мали бути вирішені в ході земельної реформи П. Столипіна? 

1.Підняти ефективність сільського господарства.

2.Розширити ринки збуту сільськогосподарської продукції.

3.Скасувати панщину та кріпосницьку залежність селян.

4.Зміцнити соціальну опору самодержавства на селі.

5.Подолати кризу сільськогосподарського перевиробництва.

6.Вирішити проблему аграрного перенаселення.

варіанти відповідей

1, 4, 6

3, 5, 6

1, 3, 4

2, 4, 5

Запитання 4

Єдиною партією Наддніпрянської України, яка обстоювала ідею самостійності України, була:

варіанти відповідей

Товариство українських поступовців

Українська соціал-демократична робітнича партія

Революційна українська партія

Українська народна партія

Запитання 5

Товариство українських поступовців було створено:

варіанти відповідей

1904 р.

1900 р.

1905 р.

1908 р.

Запитання 6

Автором брошури «Самостійна Україна» був:

варіанти відповідей

М. Меленевський

М. Грушевський

Д. Антонович

М.Міхновський

Запитання 7

Під час проведення Столипінської аграрної реформи:

варіанти відповідей

вводилося зрівняльне землекористування «за трудовими нормами»

примусово відчужувалися поміщицькі землі

розвивалося общинне (громадське) землеволодіння

заохочувалося створення хуторів і відрубір

Запитання 8

У роки революції 1905—1907 рр. в Російській імперії відбулася:

варіанти відповідей

легалізація діяльності українських політичних партій

перша спроба відкрити недільні українські школи

об’єднання «Просвіт» у Товариство українських поступовців

реорганізація Української православної церкви

Запитання 9

Правонаступницею якої партії в 1905 р. стала Українська соціал-демократична робітнича партія?

варіанти відповідей

Української народно-демократичної партії (УНДП)

Русько-української радикальної партії (РУРП)

Української народної партії (УНП)

Революційної української партії (РУП)

Запитання 10

Кому з діячів українського визвольного руху найбільш імовірно могло належати таке висловлювання?

«Час вишиваних сорочок… минув і ніколи вже не вернеться. Українська інтелігенція стає до боротьби кривавої і безпощадної. Вона вірить в сили свої і вона виповнить свій обов’язок. Вона виписує на своєму прапорі ці слова: “Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпат аж до Кавказу… Наша нація ступила на новий шлях життя, а ми мусимо стати на її чолі, щоб вести до здійснення великих ідеалів”… Державна самостійність єсть головна умова існування нації, а державна незалежність єсть національним ідеалом у сфері міжнаціональних відносин».

варіанти відповідей

М. Драгоманову

М. Грушевському

Д. Донцову

М.Міхновському

Запитання 11

Якими були позитивні наслідки революції 1905—1907 рр. для українства Наддніпрянської України? (три варіанти)

варіанти відповідей

скасування панщини

поява україномовної преси

поява різноманітних українських організацій, досвід парламентської діяльності

створення українського університету

скасування для селян викупних платежів

запровадження української мови в школах

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест