18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Варіант 1.Вхідне тестування для учнів 11 класу з алгебри

Додано: 7 вересня 2020
Предмет: Алгебра, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Спростіть вираз cos17°cos43°- sin17°sin43°

варіанти відповідей

 sin26°

соs26°

0,5

1

Запитання 2

Обчисліть:cos 780°

варіанти відповідей

0,5

√3/2

0

1

Запитання 3

Спростіть вираз: (1+sinβ)(1+sin(-β))варіанти відповідей

cosβ

sinβ

cos2β

sin2β

Запитання 4

Розв'яжіть рівняння sin(x-π/6) = 1.

варіанти відповідей

 x = π/2 + 2πn, n ∊ Z

 x = 2π/3 + 2πn, n ∊ Z

 x = 2π/3 + πn, n ∊ Z

x = π/2 + πn, n ∊ Z

Запитання 5

Установіть відповідність між рівняннями (1-4) та кількістю їх коренів на відрізку [0; 2π].

1. sin(2x) = 0

2. sin(2x) = -1/2

3. sin(x/8) = 1

4. sin(x/4) = 1/2

А Жодного

Б Один

В Два

Г Чотири

Д П'ять


варіанти відповідей

1-А, 2-Г, 3-Д, 4-Б.

 1-Б, 2-Г, 3-Д, 4-В.

1-А, 2-Д, 3-В, 4-Б.

1-Д 2-Г 3-А, 4-Б

Запитання 6

Обчисліть значення похідної функції ƒ(х) = √х - 16х у точці хₒ = 1/4.

варіанти відповідей

16

-3,5

 -16

 -15

Запитання 7

Визначіть проміжок зростання функції у=х2 - 1.

варіанти відповідей

(-∞; +∞)

[0; +∞)

 [1; +∞)

(-∞; -1)

 (-∞; 0]

Запитання 8

Рівняння дотичної до кривої у = 2х2 - 4х - 1 має вигляд: у = 8х - 19. Визначте абсцису точки дотику.

варіанти відповідей

2

4

5

3

-4

Запитання 9

Знайдіть найменший цілий розв'язок рівняння 2Cos(x/3-10π)-√3=0.

варіанти відповідей

π

π/6

π/4

π/3

π/2

Запитання 10

Знайдіть найменший додатній період функції y=Sin22x.

варіанти відповідей

π

π/2

π/3

Запитання 11

Вказати значення х в яких похідна функції дорівнює нулю.

варіанти відповідей

 -3;-1;0;1;2;3;4

-4;-2;0;2;

  -4;-2;0;2;4

 -3;-1;1;3

Запитання 12

При яких значеннях параметрa а рівняння Sin2x + √3Cos2x=a, має розв'язки.

варіанти відповідей

[-2;∞)

[-1;1]

[-2;2]

(-∞;3]

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест