9 клас Вектори

Додано: 31 січня 2020
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 359 разів
10 запитань
Запитання 1

Якщо А(1;-3) і В(-7;12), то вектор ̅АВ має координати:

варіанти відповідей

(6; -15)

(-8; 15)

(-8; 9)

(-6; 9)

Запитання 2

Якщо вектори a і b перпендикулярні, то:

варіанти відповідей

̅a + ̅b = ̅0

̅a - ̅b = ̅0

̅a . ̅b = ̅0

̅a : ̅b = ̅0

Запитання 3

Знайти координати вектора ̅m = 2̅p + 3̅q, якщо ̅p = (-2; 1), ̅q =(4; -3)

варіанти відповідей

(8; -7)

(-14; 0)

(8; 11)

(-2; 3)

Запитання 4

Знайдіть довжину вектора ̅а = (-2; 4)

варіанти відповідей

2√10

20

12

2√5

Запитання 5

Вектор, колінеарний вектору ̅а = (-1; 4) має координати:

варіанти відповідей

(-2; -8)

(0,5; 2)

(3; -3)

(4; - 16)

Запитання 6

Сумою векторів ̅ВС + ̅АВ +̅DA + ̅CD є вектор:

варіанти відповідей

̅АВ

̅АС

̅0

̅АD

Запитання 7

Якщо скалярний добуток двох одиничних векторів дорівнює 0,5, то кут між ними:

варіанти відповідей

300

600

1200

450

Запитання 8

При якому значенні х вектори ̅m = (3; х) і ̅n = (-6;7) колінеарні?

варіанти відповідей

14

3,5

- 3,5

- 14

Запитання 9

При якому значенні m вектори ̅а = (-2; 6) і ̅b = (9; m) перпендикулярні?

варіанти відповідей

- 3

27

3

- 27

Запитання 10

Проєкції вектора ̅АВ на осі х і у дорівнюють відповідно a і b, а проєкція вектора ̅ВА на вісь у дорівнює:

варіанти відповідей

- a

- b

b

a

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест