Вектори на площині 30.04

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Геометрія, 9 клас
Копія з тесту: Вектори на площині 30.04
16 запитань
Запитання 1

* Знайдіть координати вектора А̅В, якщо А(−7;2), В(3;−5).

варіанти відповідей

(10;−7)

(−10;−7)

(−4;−3)

(4;3)

Запитання 2

* Знайдіть ∣А̅В∣, якщо А(2;−3), В(7;−15)

варіанти відповідей

12

13

17

√3̅4̅

Запитання 3

* Вектори називають рівними, якщо...

варіанти відповідей

вони співнапрямлені

вони мають рівні довжини

вони лежать на паралельних прямих

вони лежать на одній прямій

їх скалярний добуток дорівнює нулю

Запитання 4

Два ненульових вектори називають колінеарними, якщо

варіанти відповідей

вони мають однакову довжину і лежать на одній прямій

початок і кінець співпадають

вони мають рівні модулі

вони лежать на одній прямій

їх скалярний добуток дорівнює нулю і вони лежать на одній прямій

вони лежать на паралельних прямих або на одній прямій

Запитання 5

* Модуль вектора m̅(−5; у) дорівнює 13. Знайдіть у. 

варіанти відповідей

8

12

±12

±8

Запитання 6

  Як називаються два ненульові вектори, які мають рівні модулі і є співнапрямленими?

варіанти відповідей

колінеарними

компланарними

рівними

співнапрямленими

Запитання 7

  Як називаються два ненульові вектори, які лежать на паралельних прямих або на одній прямій?

варіанти відповідей

рівні

співнапрямлені

колінеарні

протилежнонапрямлені

Запитання 8

Знайдіть абсолютну величину вектора (9; −1)

варіанти відповідей

8

√82

√10

2√2

Запитання 9

Відрізок АР - медіана трикутника АВС. Знайдіть модуль вектора A̅P̅, якщо

А(4; −1), В(2; 3), С(−4; 1)

варіанти відповідей

√25

√18

√34

1

Запитання 10

Яка з наведених величин є векторною?

варіанти відповідей

маса

об'єм

швидкість

час

Запитання 11

Дано вектор а(4,-5), в(-1,7). Знайти координати вектора а+в

варіанти відповідей

(3,2)

(4,5)

(5,12)

(-5,-12)

Запитання 12

Знайдіть скалярний добуток векторів з кординатами(2,-3), (3,-2)

варіанти відповідей

12

-12

0

6

Запитання 13

Дано вектор a̅ (-6;4) . Знайти координати вектора -2a̅.

варіанти відповідей

(-3;2)

(-8;2)

(12:-8)

(-12;8)

Запитання 14

При якому значенні х вектори а̅(х;6) і в̅(4;-3) колінеарні?

варіанти відповідей

-8

8

-2

-4,5

Запитання 15

Обчисліть a̅⋅b̅ , якщо ∣a̅∣=4, ∣b̅∣=6, а кут між векторами a̅ і b̅ дорівнює 30⁰

варіанти відповідей

12√2̅

12√3̅

12

24√̅2

Запитання 16

Знайдіть кут між векторами А̅В і CD̅, якщо А(4;3), В(2;6), С(1;3) ,D(7;7)

варіанти відповідей

60о

90о

45о

120о

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест