Геометричні перетворення на площині

Додано: 11 травня 2020
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 51 раз
26 запитань
Запитання 1

Точка А1 симетрична точці А(-8;15) відносно осі ординат. Знайти координати точки А1

варіанти відповідей

(-15;8)

(8;-15)

(-8;-!5)

(8;15)

Запитання 2

Точка А(4;-5) симетрична точці А1 відносно початку координат. Знайди координати точки А1

варіанти відповідей

(-4;5)

(4;5)

(-4;-5)

(5;-4)

Запитання 3

Точки А(-7;3) і В(5;9) симетричні відносно точки М. Знайти координати точки М.

варіанти відповідей

(-6;-3)

(-1;6)

(6;3)

(12;6)

Запитання 4

Відрізок АВ при паралельному перенесенні перейшов у відрізок КО. Знайти довжину відрізка КО, якщо А(4;-8), В(1;-4)

варіанти відповідей

13

25

5

інша відповідь

Запитання 5

При паралельному перенесенні точка А(2;-4) перейшла в точку В(4;-8). В яку точку при цьому паралельному перенесенні перейда точка К(14;6)

варіанти відповідей

(16;2)

(6;-12)

(-6;10)

(6;-8)

Запитання 6

Знайти координати образу точки А(0;-√2), отриманого при повороті цієї точки навколо початку координат на 45° проти годинникової стрілки

варіанти відповідей

(-√2;√2)

(1;-1)

(√2;-√2)

(1;1)

Запитання 7

Коло задане рівнянням (х-4)2+(у+2)2=25. Знайти рівняння образу цього кола, утвореного при симетрії відносно початку координат

варіанти відповідей

(х+4)2+(у-2)2=25

(х-2)2+(н+4)2=25

(х-4)2-(у-2)2=25

(х+4)2+(у-2)2=0

Запитання 8

Знайти х і у, якщо А(6;у) та В(х;-3) симетричні відносно осі абсцис

варіанти відповідей

(-6;-3)

(6;-3)

(-6;3)

(6;3)

Запитання 9

Яка з наведених точок симетрична точці А(-7;-3) відносно початку координат?

варіанти відповідей

(-7;3)

(-7;-3)

(-3;7 )

(7;3)

Запитання 10

Яка з наведених фігур не має осі симетрії ?

варіанти відповідей

квадрат

рівнобічна трапеція

трикутник

коло

Запитання 11

Знайдіть координати точки О, відносно якої симетричні точки А(-1;4) і В (-2;3)

варіанти відповідей

(-3;-2)

(-3;-1)

(3;1)

(-1,5; -2,5) 

Запитання 12

На яких малюнках зображено симетрію відносно точки?

варіанти відповідей
Запитання 13

Вкажіть літери, що мають дві осі симетрії.

варіанти відповідей

А, В, С

К, N, Р

Н, О, Х

М, І, К

Запитання 14

На якому з малюнків точки A і A’ симетричні відносно прямої l ?

варіанти відповідей
Запитання 15

Яка точка симетрична точці А(-5;6) відносно початку координат?

варіанти відповідей

А(5;6)

B(-5;-6)

C(5;-6)

D(-6;5)

Запитання 16

Серед точок А(–2; 5), В(–2; –5), С(2; 5), D(2; –5) укажіть пари точок, симетричних відносно осі ординат.

варіанти відповідей

А(–2; 5), В(–2; –5)

А(–2; 5), С(2; 5)

А(–2; 5), D(2; –5)

В(–2; –5), С(2; 5)

В(–2; –5), D(2; –5)

С(2; 5), D(2; –5)

Запитання 17

Назвати вид геометричного перетворення, яке переводить фігуру F у фігуру F1

варіанти відповідей

поворот на 900 за годинниковою стрілкою

симетрія відносно точки О

симетрія відносно прямої

поворот на 900 проти годинникової стрілкі

Запитання 18

На якому з малюнків точки В і В′ симетричні відносно прямої а?

варіанти відповідей
Запитання 19

Чи буде переміщенням перетворення трикутника АВС в трикутник EDF?

варіанти відповідей

ні

так

неможливо визначити

Запитання 20

Серед точок А(3;2), В(-2;-3), С(-3;2),К(-3;-2) оберіть дві, які симетричні відносно осі ОХ.

варіанти відповідей

А і В

С і К

А і К

В і С

Запитання 21

Яка з наведених фігур не має осі симетрії?

варіанти відповідей

Правильний трикутник

Прямокутник

Трапеція

Ромб

Запитання 22

Запишіть рівняння кола, симетричного колу (х-2)2+(у+3)2=16 відносно осі абсцис.

варіанти відповідей

(х+2)2+(у-3)2=16

(х-2)2+(у+3)2=-16

(х+2)2+(у+3)2=16

(х-2)2+(у-3)2=16

Запитання 23

Паралельне перенесення задано формулами: x’ = x – 1; y’ = y + 2. У яку точку при цьому паралельному перенесенні переходить точка А(4; –2)?

варіанти відповідей

А'(6; –3)

А'(3; 0)

А'(5; 4)

А'(–4; 0)

Запитання 24

Діагоналі двох квадратів відносять як 1 : 5. Як відносяться їх площі?

варіанти відповідей

 5 : 1

1 : 10

2 : 10

2 : 25

1 : 25

Запитання 25

В яку точку переходить точка А(–2; 0) при повороті відносно початку координат на 180° за годинниковою стрілкою?

варіанти відповідей

А'(0; –2)

А'(2; 0)

А'(0; 2)

 А'(2; 2)

А'(–2; –2)

Запитання 26

Запишіть формули паралельного перенесення, при якому точка А переходить у точку А’, якщо А(4; 8), А'(–6; 3).

варіанти відповідей

x' = x + 10; y' = y + 5

x' = x – 6; y' = y + 3

x' = x – 5; y' = y – 10

x' = x – 10; y' = y – 5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест