Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Вектори на площині

Додано: 13 квітня 2019
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 1292 рази
12 запитань
Запитання 1

Суму двох не колінеарних векторів знаходять за правилом:

варіанти відповідей

А квадрата

Б трикутника

В ромба

Г трапеції

Запитання 2

Знайдіть координати вектора ВА, якщо А(-7;5), В(4;-3).

варіанти відповідей

А (11;-8)

Б (-3;2)

В (-11;8)

Г (-2;1)

Запитання 3

Знайдіть модуль вектора з координатами (9;-1).

варіанти відповідей

А 8

Б √82

В √10

Г 2√2

Запитання 4

Знайдіть координати вектора с=2а+3b, якщо а(9;4), b(-1;-2).

варіанти відповідей

А (16;6)

Б (15;2)

В (-15;10)

Г (17;2)

Запитання 5

При якому значенні m вектори а(6;m) і b(-3;4) колінеарні?

варіанти відповідей

А 8

Б 2

В -8

Г -4,5

Запитання 6

При якому значенні с вектори а(-3;с) і b(12;с) перпендикулярні?

варіанти відповідей

А 6

Б 4

В -18 або 18

Г -6 або 6

Запитання 7

Модуль вектора а(х;12) дорівнює 13. Знайдіть х.

варіанти відповідей

А 1

Б 5

В -5 або 5

Г -12,5 або 12,5

Запитання 8

Визначте, які з векторів а(2;-0,2), b(-0,2;2), с(-4;-40) перпендикулярні.

варіанти відповідей

А а⊥b

Б b⊥c

В а⊥с

Запитання 9

Знайдіть косинус кута між векторами а(5;12) і b(3;4).

варіанти відповідей

А 48/59

Б - 29/65

В 63/79

Г 63/65

Запитання 10

Дано вектори а(-2;0) і b(3;-3). Знайдіть ∠(а;b).

варіанти відповідей

А 45⁰

Б 60⁰

В 120⁰

Г 135⁰

Запитання 11

Чотирикутник ABCD з вершинами в точках A(7;15), B(5;9), C(7;3), D(9;9) є...

варіанти відповідей

А квадратом

Б трапецією

В прямокутником

Г ромбом

Запитання 12

Накресліть рівнобічну трапецію KLMN і її діагоналі. На цьому рисунку знайдіть різницю векторів KL і LM.

 

 . 

варіанти відповідей

А KM

Б LM

В NM

Г на цьому малюнку немає різниці

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест