Вектори на площині

Додано: 8 лютого
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 12 разів
19 запитань
Запитання 1

Напрямлений відрізок, з яким можна виконувати математичні дії - це

варіанти відповідей

Відрізок

Вектор

Промінь

Пряма

Запитання 2

Колінеарними векторами називають

варіанти відповідей

два ненульових вектори, які не лежать на одній прямій або на паралельних прямих.

два нульових вектори, які лежать на одній прямій або на паралельних прямих.

два ненульових вектори, які не лежать на одній прямій або на не паралельних прямих.

два ненульових вектори, які лежать на одній прямій або на паралельних прямих.

Запитання 3

Колінеарні вектори, які мають одинаковий напрям називають

варіанти відповідей

напрямленими векторами

співнапрямленими векторами

сусідніми векторами

протилежно напрямленими векторами

Запитання 4

Колінеарні вектори, які мають різні напрями називають

варіанти відповідей

ненапрямлені вектори

співнапрямлені вектори

сусідні вектори

протилежно напрямлені вектори

Запитання 5

1.   Дано точки М (-2; -4), F(-1; 3). Знайдіть:

  Координати вектора МF

варіанти відповідей

(1;7)

(-1;-7)

(-3;-1)

(3;1)

Запитання 6

Чому дорівнює скалярний добуток векторів

а (2;-5) і

b(1; -2)?

варіанти відповідей

-4

0

-8

12

Запитання 7

Серед векторів а̅ (3;2), b̅(1;2) і с̅(-4; 6) укажіть пару перпендикулярних

варіанти відповідей

а̅ ⊥ с̅

а̅ ⊥ b̅

b̅ ⊥ с̅

а̅ ⊥ b̅ і b̅ ⊥ с̅

Запитання 8

Знайдіть координати вектора А̅В, якщо А(-2;-1), В (-3;4)

варіанти відповідей

(1; -5)

(-1; 5)

 (5; -3)

(-5; 3)

Запитання 9

Знайти модуль вектора А̅В, якщо А(-2;5), В(-6;8)

варіанти відповідей

4

3

5

7

Запитання 10

Якщо координати векторів а̅ і ̅b дорівнюють (а12) i (b1;b2), то координати вектора а̅+b̅ дорівнюють

варіанти відповідей

1b1; а2b2)

  (а1+b1; а2+b2)

 (а12; b1+b2)

  (а2-b2; а1-b1)

Запитання 11

Якщо координати векторів а̅ і b̅ дорівнюють (а12) (b1;b2), то координати вектора а̅ - b̅ дорівнюють

варіанти відповідей

2 - а1; b2 - b1)

1 - а2; b1 - b2)

 (а1 - b1; а2 - b2)

Запитання 12

Дано ABCD -паралелограм. Чому дорівнює сума векторів В̅С і D̅A?

варіанти відповідей

 B̅D

A̅C

C̅D

  ̅0

Запитання 13

Знайдіть суму векторів a̅(–3; 11) та b̅(4; –6)


варіанти відповідей

(1; 5)

(5; 1)

(–9; 15)

(–7; 17)

Запитання 14

Знайдіть різницю c̅ − p̅ , якщо c̅ (6; −1), p̅ (3; -2)


варіанти відповідей

(3; -3)

(3; -1)

(3; 1)

(-3; 1)

Запитання 15

Дано точки А(-1; 2), В(2; -1), С(1; 3). Сума векторів ̅АВ і ̅СD дорівнює нулю. Чому дорівнюють координати точки D?


варіанти відповідей

(-4; 6)

(2; 6)

(-2; 6)

(4; -6)

Запитання 16

Дано вектори a̅(2; 4) i b̅(-7; 8). Знайдіть ∣a̅ + b̅∣


варіанти відповідей

 √7

7

√119

13

Запитання 17

На якому з малюнків зображено вектор?

варіанти відповідей

 1

2

3

 4

Запитання 18

Рівні вектори...

варіанти відповідей

 лежать на одній прямій

лежать на паралельних прямих

 протилежний напрям і однаковий модуль

співнапрямлені вектори з рівними модулями

Запитання 19

Модуль вектора-це...

варіанти відповідей

 довжина відрізка

 модуль координат

 довжина відрізка, що зображує вектор

 точки початку і кінця відрізка

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест