Координати вектора. Дії над векторами, які задано координатами.

Додано: 12 березня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Копія з тесту: Вектори у просторі
12 запитань
Запитання 1

Знайдіть координати вектора А̅В, якщо А(1;-1;0), В(0;1;-1).

варіанти відповідей

(1;0;-1)

(-1;2;-1)

(1;-2;1)

(1;0;1)

Запитання 2

Знайдіть довжину вектора а̅ (1;2;2).

варіанти відповідей

2

3

4

9

Запитання 3

Який вектор дорівнює сумі векторів ̅а̅ (0;1;2) і ̅b̅ (-1;0;2)?

варіанти відповідей

(0;1;4)

(-1;1;4)

(-1;0;4)

(-1;1;0)

Запитання 4

Який з наведених векторів колінеарний вектору ̅а̅ (-1;2;0)

варіанти відповідей

(-2;4;2)

(1;-2;0)

(0;0;1)

(1;-2;-1)

Запитання 5

Знайдіть координати середини відрізка QP, якщо Q(-3;4;-7), P(-5;0;-3).

варіанти відповідей

(2;-4;2)   

(-4;2;-5)  

(2;-2;4)

(2;-2;2)

Запитання 6

У рівних векторів:

варіанти відповідей

відповідні координати пропорційні

 відповідні координати рівні

відповідні координати мають протилежні знаки

сума координат дорівнює нулю

Запитання 7

При якому значенні n вектори а(3;1;5)  і в (-6;-2;n)

 колінеарні?

варіанти відповідей

n = –5

n = -10

n = 5

n = 10

Запитання 8

  Як називаються два ненульові вектори, які мають рівні модулі і є співнапрямленими?

варіанти відповідей

колінеарними

компланарними

рівними

співнапрямленими

Запитання 9

Який вектор дорівнює різниці векторів а̅ (2; - 5; 4) - b̅ (-1;0;4)?

варіанти відповідей

(1; - 5; 0)

(3; - 5; 0)

(1; - 5; 8)

(-3; 5; 0)

Запитання 10

Знайдіть модуль вектора ІАВІ, якщо А(2; - 2; 7) і В(5; - 2; 11)

варіанти відповідей

7

25

5

49

Запитання 11

Щоб знайти координати вектора, потрібно

варіанти відповідей


додати відповідні координати

 від відповідних координат кінця вектора відняти координати початку вектора

помножити відповідні координати


від відповідних координат початку вектора відняти координати кінця

Запитання 12

Знайти х, якщо модуль вектора ̅а(х; -8; 0) дорівнює 10.

варіанти відповідей


2 або -2


4 або -4


6 або -6


8 або -8

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест