Велика літера

Додано: 30 березня 2020
Предмет: Українська мова
Тест виконано: 2016 разів
10 запитань
Запитання 1

З великої літери пишуться всі слова у рядку

варіанти відповідей

(Я/я)рославів (В/в)ал, (П/п)резидент (У/у)країни

(М/м)іністерство (О/о)світи, (В/в)елика (В/в)едмедиця

(Ч/ч)орне (М/м)оре, (З/з)елена (Д/д)іброва (село)

(З/з)ахідна (У/у)країна, (А/а)ндріївський (У/у)звіз

Запитання 2

З великої літери пишуться всі слова у рядку

варіанти відповідей

(Д/д)юк (Д/д)е (Р/р)ішельє, (Б/б)ожа (М/м)атір

(Т/т)ора, (Д/д)ень (У/у)чителя

(Н/н)ародний (А/а)ртист (У/у)країни, (Е/е)рмітаж

(Т/т)овариство (Ч/ч)ервоного (Х/х)реста, (З/з)ахідна (Є/є)вропа

Запитання 3

НЕМАЄ орфографічних помилок у рядку

варіанти відповідей

Лисичка-Сестричка, "Євангеліє"

медаль "За відвагу", орден Ярослава Мудрого

Організація об'єднаних націй, Азовське море

поділля, Мін'юст

Запитання 4

З великої літери пишуться всі слова в рядку

варіанти відповідей

(Г/г)алицько-(В/в)олинське (К/к)нязівство, (Д/д)ень (П/п)еремоги

(П/п)івнічний (Л/л)ьодовитий океан, (В/в)еликий (П/п)іст

(В/в)елика (Ф/ф)ранцузька (Р/р)еволюція, (П/п)остдамська угода

(Л/л)іга (Н/н)ацій, (Д/д)алекий (С/с)хід

Запитання 5

З великої літери пишеться лише перше слово всіх назв у рядку

варіанти відповідей

(н)овий (р)ік, (о)деська (о)бласна (д)ержавна (а)дміністрація

(к)онституційний (с)уд України, (п)івнічна (б)уковина

(с)ин (б)ожий, (с)пілка (ж)урналістів України

(б)улонський (л)іс, (т)рипільська (к)ультура

Запитання 6

Правил вживання великої літери НЕ дотримано в рядку

варіанти відповідей

агентство Франс Пресс, Республіка Білорусь

Національна премія імені Тараса Шевченка, Шевченкові вірші

Кирило-Мефодіївське братство, країни Заходу

Єлисейські поля, Великий Віз

Запитання 7

З малої літери пишеться слово в рядку

варіанти відповідей

(Ф/ф)ранківські читання

(Ш/ш)евченківська премія

(С/с)имоненкові вірші

(С/с)ковородинівський стиль

Запитання 8

Правил вживання великої літери та лапок дотримано в усіх словах рядка, ОКРІМ

варіанти відповідей

"Руська правда", "Євангеліє"

повість "Кайдашева сім'я", орден "За відвагу"

"Повість минулих літ", цукерки "Білочка"

Києво-Печерська лавра, журнал "Дніпро"

Запитання 9

НЕМАЄ помилки в рядку

варіанти відповідей

Золоті Ворота

Зелений гай (вулиця)

Генеральний Секретар ООН

Державний Герб України

Запитання 10

З малої літери треба писати слово в рядку

варіанти відповідей

(п)етрова книжка

(д)амоклів меч

(н)обелівська премія

(ф)ранківська кімната

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест