Вхідне діагностування

Додано: 29 серпня 2019
Предмет: Геометрія, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Укажіть рівняння кола, яке є образом кола х2+y2=4 при параллельному перенесенні на вектор 

варіанти відповідей

(х-5)2 +(у-4)2 = 4

(х-5)2 +(у+4)2 = 4

(х+5)2 +(у-4)2 = 4

(х+5)2 +(у+4)2 = 4

Запитання 2

Радіус описаного кола навколо трикутника можна обчислити за формулою

варіанти відповідей
Запитання 3

Укажіть хибне твердження.

варіанти відповідей

Синус розгорнутого кута менший від будь-якого кута, відмінного від розгорнутого

Синус кута трикутника може дорівнювати одиниці

Синус будь-якого кута, відмінного від прямого, менший від синуса прямого кута

Синус кута трикутника може дорівнювати нулю

Запитання 4

Укажіть хибне твердження.

варіанти відповідей

Ненульові вектори називають колінеарними,якщо вони лежать на паралельних прямих, або на одній прямій

Однаково напрямлені ненульові вектори, називають співнапрямленими

Ненульові вектори називають рівними, якщо їх модулі рівні

Будь-які два нульові вектори рівні

Запитання 5

Нехай а,в і с –сторони трикутника АВС, причому а - його найбільша сторона. За якої умові трикутник АВС буде гострокутним?

варіанти відповідей

а2< в2 + с2

а2= в2 + с2

в2> а2 + с2

а2> в2 + с2

Запитання 6

Укажіть правильне твердження. 

варіанти відповідей

Медіани трикутника точкою перетину діляться у відношенні 2:1, починаючи від вершини трикутника

Медіани трикутника точкою перетину діляться у відношенні 1:2, починаючи від вершини трикутника

Висоти трикутника точкою перетину діляться у відношенні 2:1, починаючи від вершини трикутника

Висоти трикутника точкою перетину діляться у відношенні 1:2, починаючи від вершини трикутника

Запитання 7

Як можна закінчити речення: «Сума кутів опуклого n-кутника дорівнює…», щоб утворилося правильне твердження?

варіанти відповідей

3600

1800 (n-2)

1800n

Запитання 8

Як можна закінчити речення: «Дві фігури називають подібними , якщо одну з них можна отримати з іншої в результаті композиції двох перетворень…», щоб утворилося правильне твердження?

варіанти відповідей

гомотетії і повороту

гомотетії і паралельного перенесення

гомотетії і осьової симетрії

гомотетії і руху

Запитання 9

Укажіть хибне твердження. Два прямокутні трикутники подібні між собою, якщо:

варіанти відповідей

Гострий кут одного трикутника дорівнює гострому куту іншого трикутника

Катети одного трикутника дорівнюють катетам іншого трикутника

Гіпотенуза та катет одного трикутника пропорційні гіпотенузі та катету іншого трикутника

Катети одного трикутника пропорційні катетам іншого трикутника

Запитання 10

10. Укажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Площа трикутника дорівнює добутку його периметра на радіус вписаного кола

Площа описаного многокутника дорівнює добутку його півпериметра на радіус вписаного кола

Площа паралелограма дорівнює півдобутку його сусідніх сторін на синус кута між ними

Площа опуклого чотирикутника дорівнює добутку його діагоналей і синуса кута між ними

Запитання 11

При якому значенні х вектори колінеарні?

варіанти відповідей

-2

2

-8

8

Запитання 12

За якої умови рівняння прямої ax+by=c є рівнянням невертикальної прямої?

варіанти відповідей

b=0 a і c – будь-які

b≠0 a і c – будь-які

a≠0 a і c – будь-які

a=0 b і c – будь-які

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест