онлайн - тест "Взаємне розміщення прямих у просторі"

Додано: 29 вересня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 87 разів
8 запитань
Запитання 1

На малюнку зображено куб. Яким є взаємне розміщення прямих АВ і АВ1 ?

варіанти відповідей

паралельні

перетинаються

мимобіжні

пермендикулярні

Запитання 2

На малюнку зображено куб. Яким є взаємне розміщення прямих Д1С1 і ВС ?

варіанти відповідей

паралельні

мимобіжні

перетинаються

перпендикулярні

Запитання 3

Скільки різних площин можна провести через дві паралельні прямі ?

варіанти відповідей

одну

дві

безліч

жодної

Запитання 4

Скільки різних площин можна провести через дві мимобіжні прямі ?

варіанти відповідей

безліч

одну

дві

жодної

Запитання 5

Дано трикутну піраміду(див. мал.). Яке взаємне розміщення прямих АS і ВС ?

варіанти відповідей

паралельні

перетинаються

мимобіжні

перпендикулярні

Запитання 6

Пряма с перетинає пряму а і не перетинає пряму в, паралельну прямій а. Яке взаємне розміщення прямих в і с ?

варіанти відповідей

паралельні

мимобіжні

перпендикулярні

перетинаються

Запитання 7

На рисунку площини α і β перетинаються по прямій с. Пряма а належить площині α, пряма в - площині β. Яке з тверджень правильне ?

варіанти відповідей

прямі а і в перетинаються

прямі а і в паралельні

прямі а і в мимобіжні

прямі а і в паралельні або мимобіжні

Запитання 8

Дано куб (див. мал.). Серед наведених прямих укажіть ту, яка є перпендикулярною до прямої АА1.

варіанти відповідей

А1С

АВ1

ДД1

А1С1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест