Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало

Додано: 25 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

Закінчіть речення: "Кутом падіння світлового променя називають ..."


варіанти відповідей

кут між падаючим променем та поверхнею, на яку він падає

кут утворений відбитим променем і перпендикуляром, проведений із точки падіння

кут утворений падаючим променем і перпендикуляром, проведеним із точки падіння

Запитання 2

Закінчіть речення: "Кутом відбивання світлового променя називають ..."


варіанти відповідей

кут утворений відбитим променем і перпендикуляром, проведеним із точки падіння

кут між відбитим променем та поверхнею від якої він відбивається

кут утворений падаючим променем і перпендикуляром, проведеним із точки падіння

Запитання 3

Сформулюйте перший закон відбивання світла?

варіанти відповідей

падаючий і відбитий промені лежать в одній площині з перпендикуляром до відбивної поверхні, опущеним у точку падіння променя

кут відбивання дорівнює куту падіння променя

це відбивання світла від поверхні в усіх можливих напрямках

падаючий і відбитий промені лежать в різній площині з перпендикуляром до відбивної поверхні, опущеним у точку падіння променя

Запитання 4

Сформулюйте другий закон відбивання світла?

варіанти відповідей

падаючий і відбитий промені лежать в одній площині з перпендикуляром до відбивної поверхні, опущеним у точку падіння променя

Кут відбивання дорівнює куту падіння

це відбивання світла від поверхні в усіх можливих напрямках

падаючий і відбитий промені лежать в різній площині з перпендикуляром до відбивної поверхні, опущеним у точку падіння променя

Запитання 5

Що встановив давньогрецький вчений Евклід?

варіанти відповідей

загальні характеристики зображень у дзеркалі

закони відбивання світла

оборотність світлових променів

кути падіння і відбивання

Запитання 6

Яким є зображення предмета у плоскому дзеркалі?

варіанти відповідей

рівним, уявним

рівним, дійсним

зменшеним, уявним

збільшеним, дійсним

Запитання 7

Що спостерігається, коли світловий промінь падає на білий аркуш паперу?

варіанти відповідей

повне поглинання

дзеркальне відбивання

розсіяне відбивання

поглинання більшої частини світла

Запитання 8

Чи згодні ви з твердженням: "Найкращі відбивачі світла — дзеркала: вони можуть відбивати до 95 % падаючого світла"

варіанти відповідей

так

ні

важко відповісти

Запитання 9

Оберіть всі правильні твердження.

варіанти відповідей

зображення предмета в плоскому дзеркалі та власне предмет є симетричними відносно поверхні дзеркала

зображення предмета розташоване на тій самій відстані від поверхні дзеркала, що й предмет

зображення предмета дорівнює за розміром самому предмету

відрізок, який сполучає точку на предметі з відповідною їй точкою на зображенні, є перпендикулярним до поверхні дзеркала

плоске дзеркало дає уявне зображення предмета

у випадку розсіяного відбивання ми можемо бачити уявне зображення предмета у відбиваючій поверхні; у випадку дзеркального відбивання зображення не існує

Запитання 10

Закінчіть речення: "Розсіяне (дифузне) відбивання світла — це відбивання світла від ... "

варіанти відповідей

гладенької поверхні

шорсткої поверхні

дзеркальної поверхні

Запитання 11

Закінчіть речення: "Кіт здається нам чорним, тому що поверхня його тіла ..."

варіанти відповідей

майже повністю поглинає падаюче світло

майже повністю відбиває падаюче світло

майже повністю поглинає падаюче світло крайніх кольорів спектра

майже повністю відбиває падаюче світло середніх кольорів спектра

Запитання 12

Кут між падаючим і відбитим променями становить 86°. Чому дорівнює кут падіння?


варіанти відповідей

30°

35°

45°

43°

правильної відповіді немає

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест