12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Дослід Резерфорда. Постулати Бора. Енергетичні рівні атома. Види спектрів. Основи спектрального аналізу

Додано: 9 квітня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 486 разів
9 запитань
Запитання 1

Як розподіляється позитивний заряд в атомі згідно з моделлю Томсона? 

варіанти відповідей

а) Обертається по коловим орбітам              

 б) В центрі атома

в) По всьому об’єму атома                            

г) В нейтральному атомі зарядів немає 

Запитання 2

За яких умов атом випромінює енергію? 

варіанти відповідей

а) Коли перебуває в стаціонарному стані

б) При переході із стану з більшою енергією у стан з меншою енергією

в) При переході із стану з меншою енергією у стан з більшою енергією

г) За жодних умов

Запитання 3

Стан речовини, в якому вона створює неперервний (суцільний) спектр випромінювання. 

варіанти відповідей

а) Холодні гази під великим тиском                

б) Розжарені гази в атомарному стані

в) Тверді та рідкі розжарені тіла                       

г) Холодні тверді тіла та рідини

Запитання 4

У якому з перелічених станів речовина може випускати суцільний спектр випромінювань? 

1 – твердий стан за високої температури

2 – рідкий стан за високої температури

3 – розріджені гази за високої температури

4 – гази високої густини за високої температури

варіанти відповідей

а) У стані 1           

б) У станах 1, 2, 3         

в) У станах 1, 2, 4          

г) У будь-якому стані

Запитання 5

Позначте всі правильні відповіді.варіанти відповідей

а) Атом, перебуваючи в основному стані, може як випромінювати, так і поглинати фотони.

б) При поглинанні світла атом переходить із більш низького енергетичного рівня на більш високий.

в) Модель атома Резерфорда не пояснює стійкості атома.

г) Перший постулат Бора стверджує, що існують стаціонарні стани, перебуваючи в яких, електрон не випромінює електромагнітних хвиль.

д) Другий постулат Бора стверджує, що практично вся маса атома зосереджена в його ядрі.

е) За допомогою спектрального аналізу можна визначити склад тільки сильно нагрітих газів.

Запитання 6

Позначте всі правильні відповіді.


варіанти відповідей

а) Модель атома Резерфорда не пояснює випромінювання атомів.

б) При поглинанні світла атом переходить із більш високого енергетичного рівня на більш низький.

в) При випромінюванні світла атом переходить із більш високого енергетичного рівня на більш низький.

г) За допомогою спектрального аналізу можна встановити якісний і кількісний склади випромінюючого газу.

д) Перший постулат Бора стверджує, що атом складається з електронів і ядра.

е) Другий постулат Бора стверджує, що в разі переходу електрона з одного стаціонарного стану в інший атом випромінює або поглинає квант електромагнітної енергії.

Запитання 7

На рисунку подана діаграма енергетичних рівнів атома. Який із зазначених стрілками переходів між енергетичними рівнями супроводжується випроміненням кванта мінімальної частоти? 

варіанти відповідей

а) 1,4,7

б) 4,5

в) 1, 4, 5, 6.


г) 2,3,7

Запитання 8

На рисунках подано спектри випромінювання газів А та В і газової суміші Б. Що можна сказати на підставі аналізу цих ділянок спектрів про суміші газів? 

варіанти відповідей

а) А

б) Б

в) А,Б

г) жодних немає

Запитання 9

Електрон рухається зі швидкістю 600 км/с. Визначте довжину відповідної хвилі де Бройля. 

варіанти відповідей

а) 0,14 нм

б) 1,2 нм

в) 5 нм

г) 3 нм

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест