19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Відокремлені члени речення

Додано: 22 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 8 клас
Тест виконано: 9 разів
12 запитань
Запитання 1

Знайдіть правильну відповідь.

Відокремлення відбувається з метою:

варіанти відповідей

ускладнення структури речення;

надання другорядним членам більшої змістової ваги;

переміщення на другий план головних членів речення;

збільшення в реченні кількості розділових знаків

Запитання 2

Яке правило, що стосується відокремлення обставин, сформульовано неправильно:


варіанти відповідей

не відокремлюються фразеологічні дієприслівникові звороти;

не відокремлюється дієприслівниковий зворот, на початку якого стоїть підсилювальна частка і;


не відокремлюються одиничні дієприслівники, що вказують на спосіб дії і стоять після присудка;

не відокремлюється дієприслівниковий зворот, що стоїть перед присудком

Запитання 3

У реченні

Ішов рясний дощ − і вдалині раптом із-за хмар упали золотисто - білі стовпи світла − ясні, урочисті, могутні.

узгоджене означення відокремлюється за такої умови:

варіанти відповідей

воно виражене дієприкметниковим зворотом і стоїть після означуваного слова;

воно стосується особового займенника;

два чи більше непоширених означень стоять після означуваного слова, перед яким уже є узгоджене означення;

воно має додаткове обставинне значення.

Запитання 4

 Укажіть правильне твердження. Відокремлюватися можуть:

варіанти відповідей

 підмет, присудок, обставина;

підмет, присудок, означення; 

 додаток, означення, обставина;

 підмет, додаток, обставина.

Запитання 5

Відокремлена прикладка є в реченні:

варіанти відповідей

Припадаючи до гриви коня, зі степу скакав чатовий Тиміш.

Тепер вони троє − Жолкевський, Наливайко й Газі-Гірей − зійшлися один проти одного на Дністрі.

Любити землю тихо і сердечно − мій перший і останній заповіт!

В лощині не замовкало "ура".

Запитання 6

Укажіть речення з відокремленим додатком.

варіанти відповідей

 Нікого тут нема, крім мене й господині.

Польова билина, вона не призвичаєна до густої садової тіні. 

Гей, був у Січі старий козак, на прізвище Чалий.  

 І от тепер, ставши начальником, він раптом заспівав отакої.

Запитання 7

Укажіть правильне твердження. Уточнюючими називають члени речення, які:

варіанти відповідей

розширюють зміст речення;

звужують зміст речення;

 уточнюють або пояснюють зміст головного чи другорядного члена речення; 

 конкретизують зміст сказаного.

Запитання 8

 Яким відокремленим членом речення є виділені в реченні слова?

Тут, під кронами білих розпашілих каштанів, причаїлися наші, повні щастя, літа.

варіанти відповідей

 Відокремлене означення;

 відокремлений додаток;

  відокремлена уточнююча обставина; 

відокремлена прикладка.

Запитання 9

 Укажіть правильне твердження.

 На письмі відокремлені члени речення виділяють:

варіанти відповідей

комами;

комами і тире;

тире;  

 дужками.

Запитання 10

Укажіть речення, у якому відокремлене означення не виділяється комами 

(розділові знаки пропущено).

варіанти відповідей

 Осяяний сонцем перед нами розкрився зовсім новий світ.

Стоять налиті сонцем дні.

В небі чистім і прозорім сонце сяє.

А сонце тепле і ласкаве спинило погляд на землі.

Запитання 11

 Установіть відповідність між реченням і другорядним членом у ньому.


1 відокремлена прикладка

2 відокремлений додаток

3 відокремлена обставина

4 відокремлене означення


А  Сумно і мовчки тоді похилилася квітка, листям своїм тремтячи в передсмертнім конанні.

Б  І пахне раннім сонцем і медком земля, легким серпанком оповита.

В  І сон мене так ніжно обійма, що, окрім сну, не хочеться нічого.

Г  Вже й молодик ішов за гору, та зачепивсь за осокір.

Д  Іду я, степів перехожий, радію од щастя землі.

варіанти відповідей

1В, 2Д, 3А, 4Б; 

1Д, 2В, 3А, 4Б; 

1Д, 2В, 3Г, 4А; 

1А,2Б,3В,4Г

Запитання 12

Установіть відповідність між відокремленими уточнюючими членами речення й синтаксичною роллю, яку вони виконують.


1 уточнюючий присудок

2 уточнююча обставина

3 уточнююча прикладка

4 уточнюючий додаток


А  Незмінний колгоспний конюх, дід Саливон, як завжди

клопотався за своїх підопічних.

Б  Рівно, на повні груди, дихає юнак.

В  Ватажкував наш славний Мустафа-ага, син Ібрагіма,

ханського Дивлет-гірея.

Г  Хлопець за два роки змінився — виріс, змужнів.

Д  Так, олень добував з-під снігу мох та лишайники — свій харч.

варіанти відповідей

1Г, 2Б, 3А, 4Д.

 1Д, 2А, 3В, 4Г.

 1В, 2Д, 3А, 4Б;

1Г, 2В, 3Б, 4Д

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест