Відокремлені члениречення

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Українська мова, 8 клас
Тест виконано: 538 разів
24 запитання
Запитання 1

Укажіть речення із звертанням

варіанти відповідей

Моя думка, краще закріпитися і чекати допомоги.

Запалай, мій вогнику крилатий, полум’ям привітним і незлим.

І вже не існувало для нього нічого, окрім озера, осики й хмелю

Нелегка епоха, оцей двадцятий невгамовний вік.

Запитання 2

Вставні слова по-перше, нарешті, з одного боку, між іншим, отже виражають

варіанти відповідей

емоції мовця                 

впевненість 

джерело повідомлення        

порядок викладу думок та зв’язок їх між собою

Запитання 3

Відокремлюватися можуть

варіанти відповідей

головні члени речення              

другорядні члени речення 

головні і другорядні члени речення   

однорідні члени речення 

Запитання 4

Додаток треба відокремити комами з ОБОХ БОКІВ у реченні (розділові знаки пропущені)  

варіанти відповідей

Багато нітратів може бути в ранніх овочах наприклад у зеленій цибулі.

Він усе бачив наскрізь крім свого примітивізму.

У живопису особливо в тематичних картинах характери героїв та ситуації дещо загострюються.

Замість сіней Пилип зробив сяку-таку примостку.

Запитання 5

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

На возі сидів старий мірошник і, задерши голову, дивився в небо.

Він прожив під сонцем коло ста літ, ніколи не ховаючись у холодок.

І після цього перед ним хитнулися, розходячись у різні сторони дві дороги.

Між зелено-синіми полями, звиваючись, висвічує водами на сонці мирний Дніпро.

Запитання 6

Неправильно побудовано речення

варіанти відповідей

Повернувшись зі школи, я пообідав і побіг грати у футбол.

Збираючись у похід, туристи обов’язково перевіряють аптечку.

Прокинувшись, діти побігли до озера на краю села.

Зрозумівши свою помилку, мене мучило відчуття провини.

Запитання 7

Неправильно розставлено розділові знаки при відокремлених додатках у реченні:

варіанти відповідей

Окрім числових рядів, розглядають ряди функціональні.

Окрім друкованого в Україні «Богословника», Шевченко, перебуваючи в дяка, міг ознайомитися і з окремими творами художньої літератури.

Учитель завжди підтримував Сашкове захоплення поезією, особливо народною

Хлопець любив дерева, квіти, тварини - усе крім молока.

Запитання 8

Відокремлена прикладка є в реченні: 

варіанти відповідей

Одвічним закуреним шляхом тихо посувається валка.

Непорушно стоять дерева загорнені в сутінь  рясно вкриті краплистою росою.    

Природжений співак, він любив пісні і в душі пишався своїм артистичним хистом. 

Троянди, гріючись на сонці нескупім, нам серце радують відродженням своїм.

Запитання 9

Укажіть речення з відокремленою прикладкою. (Розділові знаки пропущено)

варіанти відповідей

І Оксану мою зорю мою добру долю що день божий умивали.

Виснажені атаками й великими втратами німці не витримали грізного натиску полку.    

Над берегом послався невеликий густо засвічений білою ромашкою луг.  

Голубу сорочку в перехваті підперезано матер’яним поясом з китицями.

Запитання 10

Укажіть речення, у якому відокремлене означення не виділяється комами

(розділові знаки пропущено).

варіанти відповідей

Осяяний сонцем перед нами розкрився зовсім новий світ.   

Стоять налиті сонцем дні. 

В небі чистім і прозорім сонце сяє.       

А сонце тепле і ласкаве спинило погляд на землі.

Запитання 11

Укажіть речення, у якому відокремлене означення виражене дієприкметниковим зворотом.(розділові знаки пропущено).

варіанти відповідей

Зачаровані подорожні сиділи й мовчали.    

В імлистій далині осяяній срібним промінням місячним стояли широкі лани золотого жита та пшениці.  

Оповитий тишею степ дихав пахощами росяних трав.

А он старе Монастирище колись козацькеє село. 

Запитання 12

Обставина не відокремлюється в реченні:

варіанти відповідей

З кожним роком прощаючись важче залишити стареньких батьків.

Світова зірка блідне й тремтить догораючи.

Дрібні хвилі темніючи зливалися докупи.

Білий димок хвилюючись здіймається догори понад чумацьким табором.

Запитання 13

Речення, у якому є відокремлені члени , називається

варіанти відповідей

поширеним

повним

спонукальним

ускладненим

Запитання 14

У реченні Гірська річка, чиста і прохолодна, вабила око означення відокремлюються, бо

варіанти відповідей

стосуються особового займенника

стоять перед означуваним словом і мають відтінок причини

стоять після означуваного слова-іменника, перед яким уже є означення

виражені дієприслівниковим зворотом

Запитання 15

У реченні Стоїть сад умитий дощем і причесаний вітром занурившись у солодкі сни треба поставити

варіанти відповідей

одну кому

дві коми

чотири коми

жодної

Запитання 16

Відокремлений додаток є в реченні

варіанти відповідей

Із тебе, першої моєї вулиці, почав я відкривати білий світ.

Скроплений живлющою водою, паросток пробився на світ.

Усяка пташечка, радіючи, співала.

А я не знаю нічого ніжнішого, окрім берези.

Запитання 17

Прочитайте текст і виконайте завдання.

[1] Київ ─ одне з найкрасивіших міст Європи. [2] Найвитонченіша його краса ─ Софійський собор збудований на честь Божої Мудрості.[3]Здається, що його бані, увінчані золотими хрестами, сягають до неба. [4] Іншого такого храму, окрім Софії в Константинополі, не було в жодній країні.


Відокремлені члени є в усіх реченнях, ОКРІМ 

варіанти відповідей

1

3

2

4

Запитання 18

Відокремлюватися не може цей член речення:

варіанти відповідей

Підмет

Додаток

Означення

Прикладка

Запитання 19

У якому варіанті є відокремлене означення?

варіанти відповідей

Під'їхавши до магазину, хлопець побачив свого знайомого.

Своєму серцю, втомленому турботами, я не довіряю.

Усі поїхали до музею, за винятком Олександра.

Нечесно зароблені гроші нічого не варті.

Запитання 20

У якому реченні є дієприкметниковий зворот?

варіанти відповідей

Ще спить стомлена земля.

Перед нами розкрився новий світ, невідомий ще нікому.

За столом сиділи люди, яких я ніколи не бачив.

Одцвітають чорнобривці, посаджені маминими руками.

Запитання 21

Додаток з обох боків треба відокремити комами в реченні (розділові знаки пропущено):

варіанти відповідей

Замість свічки палахкотіло сонце.

Зло нічого не дає крім зла вмій прощати, як прощає мати.

Величезна калюжа заросла травами ліловими дзвониками і скидалась на озеро.

І ніхто того не чув опріч Марка маленького.

Запитання 22

Граматично правильне речення можна утворити, якщо до фрагмента

«Оглядаючи експозицію музею, …» додати

варіанти відповідей

уважно слухайте гіда, робіть короткі записи.

усі експонати вразили нас своїм різноманіттям.

наші знання з історії були дуже доречними.

екскурсоводом було наведено невідомі факти про неї.

Запитання 23

Потребує редагування речення

варіанти відповідей

Формуючи завдяки спорту міцні м’язи, людина вдосконалює своє тіло

Попрацювавши на різних тренажерах, спорт стане ще більш корисним.

Тренуючи різні групи м’язів, не забувай розвивати й свій інтелект.

Спорт загартовує й характер, виховуючи наполегливість і силу волі.

Запитання 24

У якому реченні є відокремлена обставина?

варіанти відповідей

Уткнувшись у тепло долин, вітер спросоння погойдував чорні тополі. 

Між зеленими садами, між сірими стінами загравали вже фіолетові тіні.

Яра пшениця була молода й висока, а горді соняшники стояли ще вищі.

Десь скрадливо скрипнула хвіртка, насмішливо обізвався дівочий голос.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест