Вимірювання кутів між прямою і площиною, площинами.

Додано: 30 січня
Предмет: Геометрія, 10 клас
26 запитань
Запитання 1

Лінійний кут двогранного кута дорівнює третині розгорнутого кута. Чому дорівнює двогранний кут?

варіанти відповідей

30⁰

60⁰

90⁰

120⁰

Запитання 2

ABCDEFGH - прямокутний паралелепіпед, AB = 12 см, BF = 3 см, FG = 6 см.

Чому дорівнює відстань від прямої CG до площини ABF?

варіанти відповідей

0 см

12 см

6 см

3 см

Запитання 3

ABCDEFGH - прямокутний паралелепіпед, AB = 12 см, BF = 3 см, FG = 6 см.

Чому дорівнює відстань від між площинами CGВ до площини AЕН?

варіанти відповідей

0 см

3 см

6 см

12 см

Запитання 4

Похила утворює з площиною кут 45⁰. Знайдіть довжину похилої, якщо її проекція на площину дорівнює 6√2 см.

варіанти відповідей

6 см

144 см

36 см

12 см

Запитання 5

Кут β між прямою і площиною може бути …

варіанти відповідей

Кут β – будь-який  

Кут β – гострий 

0º ≤ β ≤ 90º

Запитання 6

Кутом між похилою і площиною називають кут між …

варіанти відповідей

Похилою та перпендикуляром, проведеним з будь-якої точки похилої

Похилою та її проекцією на дану площину

Перпендикуляром, проведеним з будь-якої точки похилої та проекцією похилої

Запитання 7

Якщо точка Р простору рівновіддалена від сторін трикутника, то основою перпендикуляра, проведеного з точки Р до площини трикутника, є …

варіанти відповідей

Центр кола, вписаного в трикутник

Центр кола, описаного навколо трикутника

Середина сторони трикутника

Запитання 8

Якщо точка М простору рівновіддалена від вершин прямокутника, то основою перпендикуляра, опущеного з точки М на площину прямокутника, є 

варіанти відповідей

Вершина прямокутника

Центр кола, описаного навколо прямокутника

Довільна точка площини

Запитання 9

Скільки можна провести прямих, одночасно перпендикулярних до двох мимобіжних прямих?

варіанти відповідей

Одну 

Жодної

Безліч 

Запитання 10

Кутом між прямою і площиною називають кут між цією прямою і …

варіанти відповідей

Її проекцією на площину

Перпендикуляром, проведеним до площини

Довільною прямою площини

Запитання 11

Кут між площиною многокутника і її проекцією 45°,

площа проекції 10 см 2. Знайти площу многокутника у просторі.

варіанти відповідей

10см2

10√3см2

5см2

10√2см2

Запитання 12

Двогранний кут дорівнює 60⁰. На одній із граней дано точку, яка знаходиться на відстані 8√3 см від ребра двогранного кута. На якій відстані знаходиться ця точка від другої грані двогранного кута?

варіанти відповідей

12 см

16 см

24 см

6 см

Запитання 13

Кінці відрізка АВ, що не перетинає площину β знаходяться на відстанях 10 см і 13 см від цієї площини. на якій відстані від площини знаходиться середина цього відрізка?

варіанти відповідей

11 см

11,5 см

12 см

12,5 см

Запитання 14

Точка віддалена від кожної з прямих, що містять сторони квадрата, на 13 см, а від площини квадрата на 12 см. Знайдіть площу квадрата.

варіанти відповідей

169 см2

144 см2

25 см2

100 см2

Запитання 15

Два рівнобедрені трикутники мають спільну основу завдовжки 4 см. Кут між площинами трикутників дорівнює 60⁰, а їхні площі дорівнюють 6 см2 і 10 см2. Якою може бути відстань між вершинами трикутників? можна обрати декілька відповідей.

варіанти відповідей

√17 см

√19 см

7 см

8 см

Запитання 16

Обрати всі правильні твердження. Якщо дві площини перпендикулярні, то...

варіанти відповідей

кут між ними дорівнює 90⁰

лінія їх перетину перпендикулярна до обох площин

будь-яка пряма, що лежить в одній з них і перпендикулярна до лінії їх перетину, перпендикулярна до другої площини.

будь-яка пряма однієї площини перпендикулярна до іншої площини

Запитання 17

Двогранний кут дорівнює 30°. На одній з його граней на відстані 10 см від ребра двогранного кута позначено точку. Знайдіть відстань від цієї точки до іншої грані двогранного кута.

варіанти відповідей

5 см 

7 см

10 см

15 см

20 см

Запитання 18

На рисунку зображено правильну чотирикутну піраміду SABCD, де точка O - центр квадрата ABCD, точки K і M - середини ребер AB і AD відповідно. Укажіть кут між площиною ABC і площиною SAD.

варіанти відповідей

∠SBO

∠SAO

∠SMO 

∠SKO

∠SDO

Запитання 19

Укажіть градусну міру кута між площиною AD1C1 та площиною АВС куба ABCDA1B1C1D1.

варіанти відповідей

90⁰

45⁰

60⁰

30⁰

0⁰

Запитання 20

Дан прямокутний паралелепіпед ABCDA1B1C1D1. Укажіть площину, яка перпендикулярна до площини BB1D.

варіанти відповідей

ABB1

ABC

AD1D

BCC1

ACC1

Запитання 21

Поза площиною прямокутника ABCD взято точку M, причому MA ⊥ AB і

MA ⊥ AD. Знайдіть градусну міру кута між прямою MC та площиною ABC, якщо AB=1см, AD = √2см, AM=1см.                                    

варіанти відповідей

120⁰

90⁰

60⁰

30⁰

45⁰

Запитання 22

Кут між площинами α і β дорівнює 30°. Точка А, яка лежить у площині α віддалена від площини β на 12 см. Знайдіть відстань від лінії перетину площин до точки А.     

варіанти відповідей

24 см

18 см

12 см

6 см

3 см

Запитання 23

Двогранний кут дорівнює 60°. Задано точку на одній із граней кута. Відстань від цієї точки до другої грані кута становить 4 см. Знайдіть відстань від заданої точки до ребра двогранного кута.

варіанти відповідей

8

8/√3

4

4/√3

2

Запитання 24

Два рівносторонніх трикутники ABC і ABC1 мають спільну сторону AB. Площини ABC і ABC1 взаємно перпендикулярні. Знайдіть відстань між CC1, якщо AB = 10 см.

варіанти відповідей

2√6 см

3√6 см

4√6 см

5√6 см

6√6 см

Запитання 25

Дано правильну трикутну піраміду SABC, усі ребра якої дорівнюють 6 см, точка K — середина сторони BC, SO⊥(ABC), SO = 2√6 cм. Знайти косинус кута між площинами (ABC) і (CSB).

варіанти відповідей

√3/2

1/6

√3/3

1/3 

1/2

Запитання 26

Дано правильну трикутну піраміду SABC, усі ребра якої дорівнюють 6 см, точка K — середина сторони BC, SO⊥(ABC), SO = 2√6 cм. Знайти відстань від точки S до площини (ABC). 

варіанти відповідей

1

2

√2

√6

2√6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест