Витрати виробництва і собівартість продукції

Додано: 4 квітня
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 8 разів
12 запитань
Запитання 1

Змінні витрати - це витрати, величина яких:


варіанти відповідей

змінюється на одиницю продукції внаслідок НТП

залежить від продуктивності праці

нестабільна у часі

залежить від обсягу виробництва

Запитання 2

До постійних належать витрати, величина яких:

варіанти відповідей

однакова для різних видів продукції

не залежить від обсягу продукції в межах даної виробничої потужності

постійна на одиницю продукції

постійно зростає

Запитання 3

Собівартість продукції – це:

варіанти відповідей

витрати праці на виробництво і реалізацію продукції

витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції

виражені в грошовій формі витрати на виробництво і реалізацію продукції

витрати на виробництво і прибуток підприємства

Запитання 4

Що таке структура собівартості сільськогосподарської продукції?


варіанти відповідей

процентне співвідношення окремих елементів витрат у за­гальних витратах рослинництва або тваринництва

процентне співвідношення окремих статей витрат у загаль­них витратах виробництва продукції

процентне співвідношення між витратами на оплату праці і матеріальними витратами;

процентне співвідношення між витратами виробництва і прибутком

Запитання 5

Повна собівартість одиниці продукції – це

варіанти відповідей

витрати, пов’язані з виробництвом та реалізацією одиниці продукції

витрати, пов’язані з виробництвом одиниці продукції

відношення загальної суми витрат на реалізацію продукції до кількості реалізованої продукції

витрати, пов’язані з організацією та управлінням виробничим процесом

Запитання 6

Собівартість є основною для:

варіанти відповідей

встановлення ціни

вибору виду підприємницької діяльності

визначення фондовіддачі

визначення точки беззбитковості

Запитання 7

Визначте питому вагу витрат на оплату праці, якщо загальна сума поточних витрат становить 240 тис. грн, витрати на оплату праці 48 тис. грн. Вкажіть правильну відповідь

варіанти відповідей

20 %

0,2 %

2 %

5 %.

Запитання 8

Поголів’я корів – 500 гол. Загальна сума витрат на молочне стадо – 1050 тис.грн. Яка собівартість 1 кормо – дня?


варіанти відповідей

2,1 грн

5,75 грн

0,48 грн

55,0 грн

Запитання 9

Одиниці виміру, в яких вимірюється собівартість продукції:

варіанти відповідей

натуральні

вагові

структурні

грошові

Запитання 10

 Як розрахувати планову собівартість 1 ц зерна?

варіанти відповідей

Всі витрати поділити на валовий збір зерна

Всі витрати, за мінусом вартості побічної продукції, розділити на кількість зерна, враховуючи і зерно в зернових відходах


Собівартість 1 ц зерновідходів помножити на кількість зерна у зернових відходах

Всі витрати поділити на вихід зернових відходів

Запитання 11

Фактичною собівартістю одиниці продукції є:


варіанти відповідей

собівартість продукції за рік

очікувана (провізорна) собівартість

собівартість фактична за 9 місяців плюс собівартість очікувана за 3 місяці

вірної відповіді немає

Запитання 12

Сукупність прийомів вирахування собівартості одиниці продукції, що виготовляється підприємством - це

варіанти відповідей

постійні витрати

калькулювання

змінні витрати

адміністративні витрати

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест