Візуалізація елементів табличної величини

Додано: 31 березня 2021
Предмет: Інформатика, 9 клас
11 запитань
Запитання 1

Компонент Фігура має властивість

варіанти відповідей

Shape

Caption

Name

Lines

Запитання 2

Компонент Shape розміщений на вкладці

варіанти відповідей

Standart

Additional

Dialogs

System

Запитання 3

Яких значень може набувати властивість Shape?

варіанти відповідей

circle

rectangle

height

width

Запитання 4

Як описати табличну величину із 5 компонентів типу Фігура?

варіанти відповідей

var a:array[0..4] of Tshape;

var a:array[0..5] of Tshape;

Запитання 5

Яка властивість дає можливість візуалізувати табличні величини?

варіанти відповідей

Canvas

Width

Height

Brush

Запитання 6

Який з варіантів показує масшабування висот фігури?

варіанти відповідей
Запитання 7

Яка операція відповідає функції round?

варіанти відповідей

округлення

масштабування

подвоєння

зміна висоти

Запитання 8

Для традиційного подання у вигляді діаграми застосовують такий фрагмент програми

варіанти відповідей
Запитання 9

оберіть опис масива дійсних чисел

варіанти відповідей

var d:array[1..5] of real;

var d:array[1..5] of integer;

var d:array[1..5] of TShape;

var d:array[1..5] of string;

Запитання 10

цей фрагмент програми відображає

варіанти відповідей

додатні числа - червоні, від'ємні числа - жовті, число 0 - зеленим

додатні числа - зелені, від'ємні числа - червоні, число 0 - жовтим

додатні числа - жовті, від'ємні числа - зелені, число 0 - червоним

додатні числа - червоні, від'ємні числа - зелені, число 0 - жовтим

Запитання 11

Для використання властивості Canvas фігури потрібно будувати?

варіанти відповідей

так

ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест