Властивості амфотерних оксидів та гідроксидів

Додано: 12 травня
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 31 раз
14 запитань
Запитання 1

Амфотерність - це здатність сполуки виявляти ...

варіанти відповідей

основні властивості

кислотні властивості

основні і кислотні властивості

Запитання 2

Виберіть усі формули амфотерних гідроксидів.

варіанти відповідей

Al(OH)3

NaOH

Cu(OH)2

Zn(OH)2

Be(OH)2

Запитання 3

Виберіть правильне твердження: "Основа – це..."

варіанти відповідей

складна речовина, що містить атом металу та одну чи кілька гідроксильних груп

складна речовина

проста речовина

складна речовина, що містить атом неметалу та одну чи кілька гідроксильних груп

Запитання 4

Амфотерні гідроксиди - це гідроксиди, які ...

варіанти відповідей

виявляють тільки основні властивості при взаємодії з іншою речовиною;

виявляють тільки кислотні властивості при взаємодії з іншою речовиною;

виявляють основні або кислотні властивості залежно від природи речовини, з якою вони реагують

Запитання 5

Вкажіть рядок у якому наведені формули лише амфотерних гідроксидів: 

варіанти відповідей

ZnCl2; ZnSO4; Al(OH)3; KOH;

б) NaOH; Mg(OH)2; KOH; Fe(OH)3;

Al(OH)3; Cr(OH)3; Be(OH)2; Zn(OH)2

Запитання 6

У якому варіанті відповіді вказані тільки амфотерні оксиди:

варіанти відповідей

ZnO, BeO, SnO, PbO, Al2O3;

CaO, Fe2O3, MgO,SnO, ZnO

Al2O3, SrO, FeO, BaO, CuO.

Запитання 7

Амфотерні оксиди при взаємодії з кислотами проявляють:

варіанти відповідей

кислотні властивості;

оснóвні властивості;

амфотерні властивості.

Запитання 8

Амфотерні оксиди при взаємодії з лугами й оснóвними оксидами проявляють:

варіанти відповідей

амфотерні властивості;

кислотні властивості;

основніі властивості.

Запитання 9

Амфотерні оксиди і гідроксиди взаємодіють з ...

варіанти відповідей

кислотами

нерозчинними основами

лугами

водою

Запитання 10

Допишіть рівняння і виберіть продукти цієї реакції Zn(OH)2 + H2SO4 → ...

варіанти відповідей

ZnSO4 + H2O

Zn(SO4)2+ H2O

ZnH2 + SO4

Zn3(SO4)2 + H2O

Запитання 11

Допишіть рівняння і знайдіть праву частину реакції взаємодії цинк оксиду з калій гідроксидом при сплавлянні.

варіанти відповідей

K2ZnO2 + H2O

К3ZnO3 + H2O

К2 ⌈Zn(OH)4

КZnO2 + H2O

Запитання 12

Відноcна молекулярна маса АL(OH)3 дорівнює:

варіанти відповідей

82;

78;

93.

Запитання 13

При нагріванні амфотерний цинк гідроксид розкладається на

варіанти відповідей

ZnO2 + H2

ZnO + H2O

Zn(OH)2 + O2

ZnO + O2

Запитання 14

У результаті взаємодії амфотерного алюміній гідроксиду із розчином лугу NaOH утворюється сполука складу:

варіанти відповідей

NaAlO2

Na3AlO3

Na⌈Al(OH)4

Na2AlO2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест