24 вересня о 18:00Вебінар: Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Капілярні явища

Додано: 15 квітня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 506 разів
12 запитань
Запитання 1

Від чого НЕ залежить поверхневий натяг?

варіанти відповідей

від роду рідини  

від сили поверхневого натягу 

від концентрації розчинених речовин 

від температури рідини  

від природи контактуючих фаз,

Запитання 2

Рідини ......

варіанти відповідей

 зберігають об’єм і форму 

 не зберігають форму, а зберігають об’єм

не зберігають не об’єм і форму

Запитання 3

Вкажіть одиницю коефіцієнта поверхневого натягу рідини: 

   

варіанти відповідей

Н/Кл

Н/м2

Н/м

Н/кг

Запитання 4

Змочування і незмочування відбувається внаслідок взаємодії …


варіанти відповідей

 молекул рідини між собою

  атомів твердого тіла між собою

 молекул рідини з атомами твердого тіла

  

молекул пари і молекул рідини

Запитання 5

Капілярні явища- це явища…

варіанти відповідей

перетворення рідини на газ  

перетворення газу на рідину

які відбуваються на поверхні рідини  

які відбуваються у тонких трубках

Запитання 6

Коефіцієнт поверхневого натягу залежить від...

варіанти відповідей

площі поверхні  

маси

 температури рідини 

 домішок

Запитання 7

Висота рідини у першому капілярі у 3 рази більша, ніж у другому. Порівняйте радіуси капілярів: 

варіанти відповідей

у першого капіляра радіус менший у 3 рази

  у першого капіляра радіус більший у 3 рази

 у першого капіляра радіус менший у 9 разів

 у першого капіляра радіус більший у √3 разів.

Запитання 8

Яким символом позначають поверхневий натяг рідини?

 

 

варіанти відповідей

 S

 E

 Wпов

 σ

Запитання 9

Силу поверхневого натягу можна визначити за формулою...

варіанти відповідей

 F = mg 

 F = kx 

 F = σl

F = mgh

Запитання 10

Від чого НЕ залежать сили поверхневого натягу?

 

 

 


варіанти відповідей

 від площі поверхні рідини

 від роду рідини

від температури рідини

 від властивостей газу з ким межує рідина

Запитання 11

Коли рідина НЕ змочує поверхню твердого тіла?


 

  

варіанти відповідей

якщо сили взаємодії між молекулами рідини більші, ніж сили взаємодії між молекулами рідини та твердого тіла

якщо сили взаємодії між молекулами рідини менші , від сили взаємодії між молекулами рідини та твердого тіла

 рідина, що змочує одну тверду поверхню, не змочує іншу

 

 нема правильної відвовіді

Запитання 12

Меніск - це ..


 

   

 

варіанти відповідей

викривлена вільна поверхня рідини у місці її дотику з поверхнею твердого тіла

поверхня рідини, викривлена на межі

 варіант 1 і 2 правильні

 нема правильної відпові

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест